Service design and processes trainings

Good processes enable a high-quality service.

Palvelumuotoilu digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Palvelumuotoilu tuo digitaalisten palvelujen kehittämiseen käyttäjälähtöisen prosessin ja menetelmät, joiden avulla kehittämisen osumatarkkuutta voidaan parantaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, miten palvelumuotoilua ...
  Remote
3 hours 8.12.
21.3.
23.5.
595 €OR
0.8 training card days
GO!Guaranteed!

Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa

Palvelumuotoilussa asiakasymmärrys on avainasemassa, sillä ilman sitä kehittäminen jää usein liian organisaatio- tai asiantuntijalähtöiseksi. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, mikä merkitys asiakasymmärryksellä on kehittämisessä ja miten ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 18.12.
14.3.
16.5.
990 €OR
1.2 training card days

Yhteiskehittäminen ja prototypointi palvelumuotoilussaNew!

Palvelumuotoilussa yhteiskehittäminen ja prototypointi ovat keskeisiä keinoja osallistaa käyttäjiä kehittämiseen sekä varmistaa sitä kautta kehitystyön osumatarkkuus ja asiakaslähtöisyys. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, miten ja missä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 8.2.
18.4.
990 €OR
1.2 training card days

Microsoft Visio osa 1 – prosessien dokumentointi

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi koulutuksessa käymme läpi, kuinka laadit ohjelmalla prosessikaavion ja muokkaat valmiita piirroksia. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelman mahdollisuudet, käyttötavat ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 13.2.
12.4.
790 €OR
1 training card day

Palvelumuotoilu sisäisten palvelujen ja prosessien kehittämisessäNew!

Palvelumuotoilu on kehittämisote, joka sopii erinomaisesti myös yrityksen oman toiminnan kehittämiseen, sillä sen avulla voidaan lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta, toiminnan tehokkuutta ja laatua sekä ...
  Remote
3 hours 15.2.
25.4.
595 €OR
0.8 training card days

Asiakaskeskeinen asiantuntija

Ketterien asiakasprojektien onnistunut toteuttaminen edellyttää kovan substanssiosaamisen lisäksi erinomaista ja jatkuvaa asiakasymmärrystä. Asiakkaan tavoitteiden ja kontekstin jatkuva ymmärtäminen auttaa pitämään asiantuntijatyön raiteillaan. Asiantuntijana menestyminen on ...
Helsinki Classroom
2 days 26.-27.2.
13.-14.5.
1590 €OR
2 training card days

Microsoft Visio osa 2 – mallit ja raportointi

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka tuotat Vision viimeisteltyjä mallipohjia käyttäen mm. teemoja ja tasoja ja osaat hyödyntää malleissa ohjelman tarjoamia automaattisia raportointiin liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 8.3.
10.5.
790 €OR
1 training card day

Arvovirrat ja pullonkaulojen optimointi automaatiolla (RPA)

Arvovirta (Value Stream) on yksi Lean-filosofian tärkeimmistä aiheista ja yksi maailman tehokkaimmista prosessien optimoinnin työvälineistä. Arvovirtojen avulla tunnistetaan ja optimoidaan toiminnallisten prosessien pullonkaulat tiedolla johtaen. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 21.3.
890 €OR
1 training card day

Prosessien mallintaminen

Mallinnetut prosessit auttavat organisaatiota toimimaan tehokkaasti, mikä on liiketoimintaprosessien hallinnan (Business Process Management, BPM) ydinajatuksena. ​Kansainvälisissä tutkimuksissa on nimittäin havaittu, että toiminnan tehostaminen tai muuttaminen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 11.-12.4.
1590 €OR
2 training card days

Palvelumuotoilun perusteet

Valmennuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja - sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta. Ohjelma rakentuu kahdesta työpajapäivästä, joissa käymme muotoilun käsitteet ...
Helsinki Classroom
2 days 22.-23.4.
1590 €OR
2 training card days

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 23.-24.5.
1590 €OR
2 training card days

Palvelumuotoilun mahdollisuudet -verkkokurssiNew!

Palvelumuotoilu on kokonaisvaltainen kehittämisote, jonka avulla yritykset voivat kehittää palvelujaan, palvelun eri vaiheita ja osia sekä koko palveluliiketoimintaansa vaikuttaen näin merkittävästi toimintansa tuloksellisuuteen ja asiakkaiden ...
  Online
0.5 days
190 €OR
0.4 training card days

Tietotyön prosessien automatisointi

Tällä kurssilla ymmärrät, kuinka prosessiautomaatioon tulee lähteä ja kuinka sitä tulee johtaa, suunnitelmallisen ja todennettavissa olevan vaikuttavuuden saavuttamiseksi – jatkuvan kehittämisen mallilla. Prosessiautomaatio ja ohjelmistorobotiikka ...
  Classroom
Remote
2 days
1590 €OR
2 training card days

BPMN 2.0 Foundation & Practitioner (level 1&2) eLearning

Kickstarttaa Business Process Model and Notation-koulutuksesi tänään tällä online-kurssilla! Asiantuntijoiden luomalla kurssilla opit, kuinka kartoittaa jatkuvat ja loogiset organisaatioprosessit BPMN 2:sen linjoilla. The course will teach ...
  Online
7 hours
379 €

Liiketoimintaprosessien mittaaminen

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät liiketoimintaprosessien mittaamisen osana strategialähtöistä liiketoiminnan kokonaiskehittämistä ja osaat perustiedot mittaamisen teoriasta ja soveltamisesta käytäntöön. Koulutus sisältää havainnollisia liiketoimintaprosessien mittaamiseen liittyviä harjoituksista. Sitä saa, mitä ...
  Classroom
Remote
1 day
890 €OR
1 training card day

BCS Certificate in Modelling Business Processes

The context for business process modelling Purpose of business process modelling; Process for business process modelling; Approaches to business process modelling; The hierarchy of business processes ...
  Remote
3 days 15.-19.12.
11.-15.1.
24.-26.1.
16.-20.2.
4.-6.3.
5.-9.4.
31.5.-4.6.
13.-17.6.
7.-9.10.
Show all
2828 €

Service design and processes

Good processes enable high-quality service. 

Well-designed and managed processes enable the delivery of an efficient, high-quality service that meets your needs. Together, processes and service design help to create customer-centric services, increase customer satisfaction and improve efficiency and delivery.  

Together, service design and processes are both important aspects of the business. In our training courses, we delve into how these two aspects of business can be used to improve efficiency and drive continuous improvement.

Learn about service design and processes