EtusivuHae koulutuksiaLiiketoimintaprosessien kehittäminen

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät, kuinka liiketoimintaprosessien kehittäminen on osa liiketoiminnan monikanavaista kehittämistä ja strategialähtöistä palvelumuotoilua. Ymmärrät liiketoimintaprosessien roolin yritysarkkitehtuurissa ja miten prosessit tuottavat asiakaskokemuksen, työntekijäkokemuksen ja liiketoiminnallisen arvon.

Koulutuksessa käydään läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten prosessien kehittäminen, mittaus ja seuranta nidotaan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Koulutus koostuu havainnollisista harjoituksista liiketoimintaprosessien kehittämisen eri vaiheista.

Palveluliiketoiminnan kehityksessä ja erityisesti palvelumuotoilussa on huomioitava tuleva palvelutuotanto. Prosessien kehittäminen yhdistää asiakaskokemuksen, liiketoiminnallisen vaikuttavuuden ja työntekijätyytyväisyyden. Suurin osa prosesseista yhdistää useita kanavia muodostaen monikanavaisen palvelun, jossa sisäinen tai ulkoinen asiakas ei seuraa ennalta määriteltyä asiakaspolkua, mutta prosessien on silti tuotettava holistinen palvelu kanavaylitykset huomioiden.

Prosessit ovat tapa, jolla ihmiset työskentelevät yhdessä tuottaakseen lisäarvoa asiakkailleen. Liiketoimintaprosessit ovat setti loogisesti toisiinsa liittyviä tehtäviä, joiden avulla saavutetaan määritelty liiketoimintatavoite.

Organisaatiorakenteet ja -rajapinnat vaihtuvat säännöllisesti: rakenteita järjestetään uudelleen, toimintoja ulkoistetaan ja yrityksiä ostetaan. Kuitenkin yritysten liiketoimintaprosessit säilyvät usein suurin piirtein samoina. Pystyäksemme vastaamaan asiakkaittemme ongelmiin tarvitsemme tietyt ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit riippumatta niitä toteuttavista organisaatioista.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
2 päivää

Hinta
1550 €

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu:

 • Toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille
 • Toiminnan ja prosessien kehittämiseen osallistuville henkilöille
 • Toiminnallista vaatimusmäärittelyä tekeville henkilöille
 • Palvelumuotoilijoille ja suunnittelijoille

Tässä koulutuksessa ei syvennytä liiketoiminnan prosessien mallintamiseen, vaan niiden kehittämiseen. Mallintamisesta on oma kurssinsa Prosessien mallintaminen.

Esitiedot

Ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta auttaa jäsentämään koulutuksessa saatavaa informaatiota.

Liiketoimintaprosessien kehittäminen -kurssin sisältö

Prosessiajattelun taustaa

 • Prosessien kehittämisen lähtökohdat ja periaatteet

Strategialähtöinen kehittäminen - palvelumuotoilusta prosesseihin

 • Tavoitteet ja mittarit strategiasta
 • Palvelutuotanto osana palvelukehitystä: Business model canvas
 • Asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisen arvon suhde
 • Palvelumuotoilun periaatteet prosessien kehittämisessä

Yritysarkkitehtuurin rooli kehittämisessä

 • Business Process Management (BPM)
 • Modulaarisuus
 • Yritysarkkitehtuurin viitekehyksiä

Prosessien analysointi

 

 • Prosessien mittaaminen
 • Prosessien kypsyyden arviointi

Prosessien mallintaminen

 • Mallintamisstandardeja ja -välineitä
 • Prosessien rajaus
 • Prosessien mallintamisen metodiikka
 • Roolit

Ketterä kehitys

 • Lean menetelmistä ketterään (agile) kehitykseen
 • Prosessien kokeilut ja pilotointi

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Kokemuksia

 • Aivan mahtava. Kouluttaja selkeä ja kokemusta omaava. Esimerkit valaisivat koulutusta hyvin. Keskusteleva tyyli ja pieni ryhmä mahdollisti kaikkien osallistumisen koulutukseen.
 • Kiitos hyvästä paripäiväisestä!
 • Ei liian kovaa paahtamista asiasta toiseen vaan asiat todella jäivät mieleen.
 • Hyvä koulutus ja hyvä kouluttaja.
 • Kattavaa, osallistujien työtehtäviin ja tilanteisiin liittyvää pohdiskelua, paljon esimerkkejä ja asiantuntevaa opetusta.
 • Kiva, mukaansatempaava kouluttaja ja hyvä ryhmä jossa saatiin keskustelua aikaiseksi!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: