Arkkitehtuuri

Varmista organisaation eri järjestelmien, prosessien ja tavoitteiden yhteistoimivuus nyt ja tulevaisuudessa.

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB Certified

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training course enables participants to acquire the knowledge necessary to support an organization in effectively planning, implementing, managing, monitoring, and maintaining ...
  Remote
4 päivää 4.-7.3.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 5.-6.3.
28.-29.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 19.-20.3.
12.-13.6.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Ratkaisuarkkitehtuuri käytännössäUusi!

Koulutuksessa opit, mitä ratkaisuarkkitehtuuri on, miten se liittyy kokonaisarkkitehtuuriin ja mitä hyötyjä sen käytöstä on. Koulutuksessa käyt käytännönläheisesti läpi ratkaisuarkkitehtuurin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 21.3.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

TOGAF® EA Course: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen. Vuonna 2022 julkaistu TOGAF® Standard, 10th Edition on tämän yritysarkkitehtuuristandardin tuorein versio. Kurssista saat TOGAF® Enterprise Architecture Foundation -sertifikaatin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 25.-26.3.
6.-7.5.
4.-5.6.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

TOGAF® EA Course: Combined Foundation and Practitioner

Tämän TOGAF standardin yhdistelmäkoulutuksen avulla voit suorittaa yhdellä osallistumis- ja testikerralla suoraan ylimmän tason sertifioitumisen: TOGAF EA Practitioner. Ilman tätä yhdistelmäkurssia ylemmän tason TOGAF-sertioituminen on ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 25.3.-12.6.
4.-12.6.
3390 €TAI
5 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PECB Certified

Certified ISO 27001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform an Information Security Management System (ISMS) audit by applying widely recognized ...
  Remote
4 päivää 8.-12.4.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Archimate® arkkitehtuurin mallintamisessa

Koulutuksessa opit mallintamaan ArchiMate®-kuvauskielellä. Saat yleiskuvan kuvauskielestä sekä sen peruskuvauksista ja käyttömahdollisuuksista. Käyt läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit, joiden käyttöä opit esimerkkien ja harjoitusten avulla. The Open ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 9.4.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

SAFe for Architects with ARCH Certification

Architecting for continuous value flow with SAFe® During this three-day course, attendees will explore the roles, responsibilities, and mindset of Agile Architects, and appreciate how to ...
  Remote
3 päivää 16.-18.4.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager, PECB Certified

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager training enables you to acquire the expertise and competence needed to support an organization in implementing and managing a Cybersecurity ...
  Remote
4 päivää 6.-10.5.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuriUusi!

Tällä kurssilla opit tiedonhallinnan perusteet sekä miten tiedonhallintaa kehitetään ja tiedon laatu laitetaan kuntoon! Koulutus sisältää paljon esimerkkejä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 7.-8.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 14.-15.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

TOGAF® EA Course: Practitioner Bridge

Nyt TOGAF® 9 Certified ammattilaiset voivat päivittää sertifioitumisensa uusimpaan TOGAF standardin versioon (10th Edition). Tämän kurssin ja testin avulla henkilöt, jotka ovat saavuttaneet TOGAF 9 ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 27.5.
1390 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 31.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

TOGAF® EA Course: Practitioner

Kurssimme jälkeen osaat syvällisesti kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka yritysarkkitehtuurinsuunnittelu tehdään TOGAF Standard, 10th edition -viitekehyksen avulla. TOGAF EA Course:  Practitioner -kurssi on TOGAF ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 11.-12.6.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

TOGAF® Business Architecture: Foundation eLearning

Study TOGAF Business Architecture with the award-winning Enterprise Architecture online training team at Good e-Learning! The TOGAF Standard is a framework for Enterprise Architecture. It may ...
  Online
10 tuntia
629 €

TOGAF® Enterprise Architecture: Foundation eLearning

The TOGAF Standard is a framework for Enterprise Architecture. It may be used freely for non-commercial use by any organization wishing to develop an Enterprise ...
  Online
10 tuntia
629 €

TOGAF® Enterprise Architecture: Practitioner eLearning

The TOGAF Enterprise Architecture Practitioner course validates a person’s knowledge, comprehension, and ability to apply the TOGAF Standard, 10th Edition. After completion, the learner will ...
  Online
10 tuntia
629 €

TOGAF® Enterprise Architecture: Foundation & Practitioner eLearning

The TOGAF Standard is a framework for Enterprise Architecture. It may be used freely for non-commercial use by any organization wishing to develop an Enterprise ...
  Online
30 tuntia
1029 €

COBIT 2019 Foundation eLearning

Earn your COBIT 2019 Foundation certification with the award-winning online training team at Good e-Learning! The COBIT management framework offers a fully modernized approach for both ...
  Online
12 tuntia
519 €

Arkkitehtuuri

Varmista yhteistoimivuus arkkitehtuurilla

Arkkitehtuurissa on kyse ymmärryksen saamisesta kokonaisuudesta – siitä, kuinka organisaation eri järjestelmien, prosessien ja tavoitteiden tulisi yhdessä toimia nyt ja tulevaisuudessa. Se helpottaa kommunikointia sekä suunnittelu- ja kehitysprosesseja.

Arkkitehdin on kyettävä hahmottamaan laajat kokonaisuudet sekä teknisten ratkaisujen että liiketoiminnan näkökulmasta. Arkkitehtuurikoulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden syventää tietämystäsi haluamissasi arkkitehtuurin osa-alueissa.

Lue lisää arkkitehtuurikoulutuksista

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit