Arkkitehtuuri

Varmista organisaation eri järjestelmien, prosessien ja tavoitteiden yhteistoimivuus nyt ja tulevaisuudessa.

TOGAF® EA Course: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen. Vuonna 2022 julkaistu TOGAF® Standard, 10th Edition on tämän yritysarkkitehtuuristandardin tuorein versio. Kurssista saat TOGAF® Enterprise Architecture Foundation -sertifikaatin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 27.-28.8.
30.9.-1.10.
11.-12.11.
10.-11.12.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

TOGAF® EA Course: Combined Foundation and Practitioner

Tämän TOGAF standardin yhdistelmäkoulutuksen avulla voit suorittaa yhdellä osallistumis- ja testikerralla suoraan ylimmän tason sertifioitumisen: TOGAF EA Practitioner. Ilman tätä yhdistelmäkurssia ylemmän tason TOGAF-sertioituminen on ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 27.8.-9.10.
30.9.-9.10.
11.11.-13.12.
10.-13.12.
3390 €TAI
5 koulutus-
korttipäivää

ArchiMate® kokonais­arkkitehtuurin mallintamisessa

Koulutuksessa opit luomaan sekä lukemaan paremmin ArchiMate®-kaavioita, minkä lisäksi sisäistät kaavioiden luomiseen käytettävien elementtien ja näkymien käyttötarkoituksen. Kokonaisarkkitehtuurin suosio kasvaa, mutta sen täysi potentiaali jää usein ...
Espoo Classroom
Remote
1 päivä 29.8.
1345 €TAI
1.8 koulutus-
korttipäivää

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 11.-12.9.
21.-22.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri

Tällä kurssilla opit tiedonhallinnan perusteet sekä miten tiedonhallintaa kehitetään ja tiedon laatu laitetaan kuntoon! Koulutus sisältää paljon esimerkkejä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 12.-13.9.
5.-6.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB Certified

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training course enables participants to acquire the knowledge necessary to support an organization in effectively planning, implementing, managing, monitoring, and maintaining ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 16.-19.9.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

Ratkaisuarkkitehtuuri käytännössä

Koulutuksessa opit, mitä ratkaisuarkkitehtuuri on, miten se liittyy kokonaisarkkitehtuuriin ja mitä hyötyjä sen käytöstä on. Koulutuksessa käyt käytännönläheisesti läpi ratkaisuarkkitehtuurin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 16.-17.9.
28.-29.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Liiketoiminta­lähtöisen IT-roadmapin rakentaminen

Miten luot IT-roadmapin, joka ottaa kattavasti huomioon liiketoiminnan tarpeet? Miten pidät langat käsissä, kun tarpeita sinkoilee joka suunnasta? Entä kuinka saat tarpeet ja toiveet järkevään ...
Espoo Classroom
Remote
1 päivä 18.9.
1345 €TAI
1.8 koulutus-
korttipäivää

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 19.-20.9.
2.-3.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 23.9.
28.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Master Data Management – tunnista ja hallitse ydintietoUusi!

Koulutuksesta saat kattavan peruskäsityksen Master Datasta ja sen hallintaan liittyvistä osa-alueista. Opit niin datan laadun hallinnasta, Data Governancesta kuin liiketoimintahyödyistä, arkkitehtuuria unohtamatta. Tulevaisuuden markkinajohtajat hallitsevat tämän. Master ...
Espoo Classroom
Remote
2 päivää 24.-25.9.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Data Mesh – hajautettu tiedonhallintaUusi!

Koulutuksessa saat valmiudet Data Meshin mukaisen hajautetun tietoarkkitehtuurin luomiseen. Opit muotoilemaan datatuotteet liiketoimintavaatimusten mukaisesti, mahdollistaen joustavamman ja skaalautuvamman tietoarkkitehtuurin, joka vastaa paremmin nopeasti muuttuviin liiketoiminnan ...
Espoo Classroom
Remote
1 päivä 26.9.
1345 €TAI
1.8 koulutus-
korttipäivää

Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintamalli käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 2.-3.10.
16.-17.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PECB Certified

Certified ISO 27001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform an Information Security Management System (ISMS) audit by applying widely recognized ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 7.-10.10.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

TOGAF® EA Course: Practitioner

Kurssimme jälkeen osaat syvällisesti kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka yritysarkkitehtuurinsuunnittelu tehdään TOGAF Standard, 10th edition -viitekehyksen avulla. TOGAF EA Course:  Practitioner -kurssi on TOGAF ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 8.-9.10.
12.-13.12.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

SAFe for Architects with ARCH Certification

Architecting for continuous value flow with SAFe® During this three-day course, attendees will explore the roles, responsibilities, and mindset of Agile Architects, and appreciate how to ...
  Remote
3 päivää 22.-24.10.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

TOGAF® EA Course: Practitioner Bridge

Nyt TOGAF® 9 Certified ammattilaiset voivat päivittää sertifioitumisensa uusimpaan TOGAF standardin versioon (10th Edition). Tämän kurssin ja testin avulla henkilöt, jotka ovat saavuttaneet TOGAF 9 ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 23.10.
1390 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Lean kokonais­­arkkitehtuuri ketterästi

Koulutuksessa saat hyvän ymmärryksen ketterästä kehittämismallista ja Lean kokonaisarkkitehtuurityöstä. Tämän myötä pystyt ohjaamaan arkkitehtuurityötä niin, että työssä keskitytään arvon tuottamiseen, hukan minimointiin, oikea-aikaisuuteen ja iteratiiviseen ...
Espoo Classroom
Remote
2 päivää 26.-27.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

TOGAF® Business Architecture: Foundation eLearning

Study TOGAF® Business Architecture with the award-winning Enterprise Architecture online training team at Good e-Learning! The TOGAF Standard is a framework for Enterprise Architecture. It may ...
  Online
10 tuntia
629 €

TOGAF® Enterprise Architecture: Foundation eLearning

The TOGAF® Standard is a framework for Enterprise Architecture. It may be used freely for non-commercial use by any organization wishing to develop an Enterprise ...
  Online
10 tuntia
629 €

Arkkitehtuuri

Varmista yhteistoimivuus arkkitehtuurilla

Arkkitehtuurissa on kyse ymmärryksen saamisesta kokonaisuudesta – siitä, kuinka organisaation eri järjestelmien, prosessien ja tavoitteiden tulisi yhdessä toimia nyt ja tulevaisuudessa. Se helpottaa kommunikointia sekä suunnittelu- ja kehitysprosesseja.

Arkkitehdin on kyettävä hahmottamaan laajat kokonaisuudet sekä teknisten ratkaisujen että liiketoiminnan näkökulmasta. Arkkitehtuurikoulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden syventää tietämystäsi haluamissasi arkkitehtuurin osa-alueissa.

Lue lisää arkkitehtuurikoulutuksista

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit