Architecture trainings

Ensure the interoperability of your organization's different systems, processes, and objectives, now and in the future.

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 30.11.-1.12.
5.-6.3.
28.-29.5.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 11.-12.12.
19.-20.3.
12.-13.6.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB Certified

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training course enables participants to acquire the knowledge necessary to support an organization in effectively planning, implementing, managing, monitoring, and maintaining ...
  Remote
4 päivää 11.-15.12.
4.-8.3.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

TOGAF® EA Course: Foundation

In the training, you will learn the World's most commonly used enterprise architecture framework. Released in 2022, the TOGAF® Standard, 10th Edition is the most ...
Helsinki Remote
Classroom
2 days 11.-12.12.
6.-7.2.
25.-26.3.
6.-7.5.
4.-5.6.
Show all
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

TOGAF® EA Course: Combined Foundation and Practitioner

This TOGAF Standard combined training course enables you to achieve directly the highest level certification: TOGAF Enterprise Architecture Practitioner - in only one participation and ...
Helsinki Remote
Classroom
4 days 11.-14.12.
6.-14.2.
25.3.-12.6.
4.-12.6.
3390 €OR
5 training card days

TOGAF® EA Course: Practitioner

After our course, you will have an in-depth knowledge of the key points of enterprise architecture planning and how it is done using the TOGAF® ...
Helsinki Remote
Classroom
2 days 13.-14.12.
13.-14.2.
11.-12.6.
1990 €OR
3 training card days

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PECB Certified

Certified ISO 27001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform an Information Security Management System (ISMS) audit by applying widely recognized ...
  Remote
4 päivää 8.-12.1.
8.-12.4.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuriNew!

Opit tällä kurssilla miten kehität tiedonhallintaa sekä tietoarkkitehtuuria ja kuinka tiedon laatu laitetaan kuntoon! Tiedon laatu on perusedellytys sen tehokkaalle hyödyntämiselle ja liiketoimintaedun saavuttamiseksi datalla. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 25.-26.1.
24.-25.4.
1590 €OR
2 training card days

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager, PECB Certified

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager training enables you to acquire the expertise and competence needed to support an organization in implementing and managing a Cybersecurity ...
  Remote
4 päivää 5.-9.2.
6.-10.5.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 15.-16.2.
14.-15.5.
1590 €OR
2 training card days

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
1 day 27.2.
31.5.
890 €OR
1 training card day

Solution Architecture in PractiseNew!

In this training you will learn what solution architecture (SA) is, how it relates to the enterprise architecture (EA) and the benefits of using solution ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 21.3.
890 €OR
1 training card day

Archimate® arkkitehtuurin mallintamisessa

Koulutuksessa opit mallintamaan ArchiMate®-kuvauskielellä. Saat yleiskuvan kuvauskielestä sekä sen peruskuvauksista ja käyttömahdollisuuksista. Käyt läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit, joiden käyttöä opit esimerkkien ja harjoitusten avulla. The Open ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 9.4.
890 €OR
1 training card day

TOGAF® EA Course: Practitioner Bridge

Now it is possible for TOGAF® 9 Certified professionals to bridge to the latest version of TOGAF Standard, 10th Edition. With this training course and ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 27.5.
1390 €OR
2 training card days

SAFe for Architects with ARCH Certification

Architecting for continuous value flow with SAFe® During this three-day course, attendees will explore the roles, responsibilities, and mindset of Agile Architects, and appreciate how to ...
  Classroom
Remote
3 days
1990 €OR
3 training card days

TOGAF® Business Architecture: Foundation eLearning

Study TOGAF Business Architecture with the award-winning Enterprise Architecture online training team at Good e-Learning! The TOGAF Standard is a framework for Enterprise Architecture. It may ...
  Online
10 hours
629 €

TOGAF® Enterprise Architecture: Foundation eLearning

The TOGAF Standard is a framework for Enterprise Architecture. It may be used freely for non-commercial use by any organization wishing to develop an Enterprise ...
  Online
10 hours
629 €

TOGAF® Enterprise Architecture: Practitioner eLearning

The TOGAF Enterprise Architecture Practitioner course validates a person’s knowledge, comprehension, and ability to apply the TOGAF Standard, 10th Edition. After completion, the learner will ...
  Online
10 hours
629 €

TOGAF® Enterprise Architecture: Foundation & Practitioner eLearning

The TOGAF Standard is a framework for Enterprise Architecture. It may be used freely for non-commercial use by any organization wishing to develop an Enterprise ...
  Online
30 hours
1029 €

COBIT 2019 Foundation eLearning

Earn your COBIT 2019 Foundation certification with the award-winning online training team at Good e-Learning! The COBIT management framework offers a fully modernized approach for both ...
  Online
12 days
519 €

Architecture

Architecture is about understanding the big picture – how the different systems, processes and goals of an organization should work together now and in the future. It facilitates communication, design, and development.  

Developing an IT architecture ensures that IT infrastructure, cloud services and applications are compatible, cost-effective, secure, scalable, and optimally supports the organization’s processes and objectives.

The IT architect must be able to see the big picture, both from a technical and business perspective. Our architecture training courses offer you the opportunity to deepen your knowledge in the areas you want.

Read more about architecture courses