FrontpageIT architecture trainingJärjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista. 

Datan ja eri käytettävien IT-järjestelmien määrän jatkuvasti kasvaessa on riski, että vanhojen ja uusien järjestelmien yhteensovittaminen paisuu vaikeasti hallittavaksi, monimutkaiseksi verkostoksi. Samaan aikaan datan jatkuvasta ja nopeasta saatavuudesta on tulossa yhä kriittisempi liiketoiminnan menestystekijä. Vaatimukset sille, että data liikkuu sujuvasti eri palvelujen ja järjestelmien välillä, ovat kovat.

Toimivan järjestelmäintegraation ja integraatioarkkitehtuurin tuloksena tieto siirtyy erilaisten pilvipalveluiden ja perinteisten järjestelmien välillä sekä organisaation sisällä että organisaation ja sidosryhmien välillä tehokkaasti. Integrointiratkaisujen mahdollistamat kustannussäästöt voidaan saavuttaa prosessien, teknologioiden sekä tuotteiden syvällisen analysoinnin ja tuntemuksen avulla.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu tietojärjestelmien ja arkkitehtuurin suunnittelijoille sekä integrointiprojektiin osallistuville päälliköille ja kehittäjille - siis IT-ammattilaisille, jotka kehittävät järjestelmäintegraatioita, esim. harkitsevat integraatioalustan käyttöönottoa.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen tunnet tavallisimmat tietojärjestelmäintegraation toteutustavat ja osaat arvioida niiden soveltuvuutta ketterästi ratkaistaviin IT-integraatio-ongelmiin. Tunnet teknologioita, joilla järjestelmäintegraatio ja järjestelmien välinen kommunikaatio voidaan toteuttaa sekä tutustut kaupallisiin integraatiovälinetyyppeihin. Kurssin painopiste on organisaation sisäisten järjestelmien yhteistoiminnassa, mutta myös organisaatioiden välinen järjestelmäintegraatio käsitellään tarjolla olevine mahdollisuuksineen.

Sisältö Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu -koulutuksessa

Kurssilla käsitellään paljon käytännön esimerkkejä erilaisista integraatio-ongelmista ja niiden ratkaisuista sekä pilviympäristöissä että perinteisissä konesaliympäristöissä.

Järjestelmäintegraatioskenaariot

 • Sovellusten välinen integraatio (A2A)
 • Integrointi ulkoisiin kumppaneihin (B2B)
 • Hybridi-pilvi-integraatiot
 • Miksi IT-integraatio on hankalaa?

Integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

 • Integraatiotyylit
 • Tyypilliset integraatiomallit ja -arkkitehtuurit
 • Miten integraatioarkkitehtuuri kannattaa rakentaa?
 • Service mesh
 • Eri ratkaisujen edut ja haitat

Integraatiotekniikat

 • APIt, REST ja JSON
 • Tapahtumapohjaisuus integraatioissa
 • XML, WebServices ja SOAP
 • Sanomanvälitystekniikat
 • Robotiikka (RPA)
 • Ratkaisujen etuja ja heikkouksia

Integraatioprojektin ketterät työmallit

 • Integraatiohankkeen tyypilliset vaiheet
 • Miten toimia ketterästi?
 • Projektin sidosryhmät ja hallinta
 • Integraatioprojekteissa huomattavia seikkoja
 • Tyypilliset sudenkuopat
 • Rajapintojen suunnittelu ja dokumentoiminen

Liiketoimintaprosessien integroiminen

 • Prosessilähtöinen integraatiohanke
 • Arvoketjujen optimointi
 • Business Process Management (BPM)
 • Robotit prosessien automatisoinnissa (RPA)

Tietokantojen yhteistoiminta

 • Tietotason integraatioskenaarioita
 • Tietokatalogin muodostaminen ja tietotovarantojen kartoittaminen
 • Tiedon jakelu: Operational data store (ODS) ja eräsiirrot
 • Tapahtumanhallinta ja eheyden varmistaminen

Integraatiopalveluiden organisointi

 • Palveluntuotannon tärkeimmät asiat
 • Palveluiden monitorointi ja seuranta
 • API management

Tapahtumapohjainen arkkitehtuuri

 • Event driven arkkitehtuurin periaatteet
 • Tapahtumien virtauttaminen ja analysointi 

Sanomanvälitysmekanismit

 • Sanomanvälitysarkkitehtuuri
 • Tavallisia toimintamalleja: queue, topic ja streaming
 • Käyttökohteet

XML integraation välineenä

 • XML-teknologiat integraation välineinä
 • XML schemat ja -standardit 

SOA - Service Oriented Architecture

 • Arkkitehtuurin suunnittelu
 • WebServices-ajattelu
 • Standardien yhteensopivuus

Integraatioalustoja ja -välineitä

 • API-hallinnan välineet
 • Integraatio- ja middleware-alustat
 • Tietokantojen integraatiovälineet
 • Enterprise Service Bus
 • Sanomanvälityksen tuotteet
 • Portaalituotteet 

Case-esimerkkejä

 • Erilaisia ratkaisuja ja niiden analysointia
 • Standardit ja alustariippumattomuus ratkaisujen tukena

Aikataulu

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja loppuvat noin klo 16-16.30. Aamupala on tarjolla klo 8.15-9.00.

Testimonials

 • Mielenkiintoinen koulutus, positiivinen yllätys oli kouluttajan käytännön esimerkit.
 • Kiitos paljon koulutuksesta! Jälleen oli mielenkiintoista asiaa paljon ja se esitettiin selkeästi ja asiantuntevasti.
 • Erinomainen koulutus!
 • Kurssilla oli tosi hyviä esimerkkejä todellisista projekteista!
 • Hyvä läpileikkaus varsin laajasta kokonaisuudesta, jossa pureuduttiin myös pintaa syvemmälle.

You might be interested in these courses: