IT architecture trainings

Developing a good IT architecture ensures that IT infrastructure, cloud solutions and applications are compatible, cost-effective, secure, scalable.

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 30.11.-1.12.
5.-6.3.
28.-29.5.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 11.-12.12.
19.-20.3.
12.-13.6.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuriNew!

Opit tällä kurssilla miten kehität tiedonhallintaa sekä tietoarkkitehtuuria ja kuinka tiedon laatu laitetaan kuntoon! Tiedon laatu on perusedellytys sen tehokkaalle hyödyntämiselle ja liiketoimintaedun saavuttamiseksi datalla. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 25.-26.1.
24.-25.4.
1590 €OR
2 training card days

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 15.-16.2.
14.-15.5.
1590 €OR
2 training card days

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
1 day 27.2.
31.5.
890 €OR
1 training card day

Solution Architecture in PractiseNew!

In this training you will learn what solution architecture (SA) is, how it relates to the enterprise architecture (EA) and the benefits of using solution ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 21.3.
890 €OR
1 training card day

Archimate® arkkitehtuurin mallintamisessa

Koulutuksessa opit mallintamaan ArchiMate®-kuvauskielellä. Saat yleiskuvan kuvauskielestä sekä sen peruskuvauksista ja käyttömahdollisuuksista. Käyt läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit, joiden käyttöä opit esimerkkien ja harjoitusten avulla. The Open ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 9.4.
890 €OR
1 training card day

TOGAF® EA Course: Practitioner Bridge

Now it is possible for TOGAF® 9 Certified professionals to bridge to the latest version of TOGAF Standard, 10th Edition. With this training course and ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 27.5.
1390 €OR
2 training card days

SAFe for Architects with ARCH Certification

Architecting for continuous value flow with SAFe® During this three-day course, attendees will explore the roles, responsibilities, and mindset of Agile Architects, and appreciate how to ...
  Classroom
Remote
3 päivää
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Agile Architecture Fundamentals

Is agile architecture the next step in your professional life, making you wonder what the architect role is and what it takes? Or do you ...
  Classroom
Remote
2 days
1590 €OR
2 training card days

ArchiMate® 3 Practitioner eLearning

Study ArchiMate 3 with the award-winning online training team at Good e-Learning! ArchiMate is an enterprise architecture modeling language designed to ease the process of explaining ...
  Online
20 hours
799 €

IT4IT™ Foundation eLearning

Olet saapunut IT4IT™ Foundation-koulutuksien ja -sertifikaattien onlinekeskukseen. Kickstarttaa polkusi IT4IT-sertifikaattiin tämän akkreditoidun onlinekurssin avulla! In the course, you will learn about the terminology, structure, and basic ...
  Online
17 hours
539 €

Tietoarkkitehtuuri ja tiedonhallintamalli

Ota haltuusi tiedonhallinnan keskeiset elementit ja periaatteet! Opit tällä kurssilla tietoarkkitehtuurin suunnittelun avainasiat sekä sen mitä tiedonhallintalaki edellyttää tiedonhallintamallilta. Perehdyt miten kokonaisarkkitehtuurista lähtien suunnittelet ja ...
  Classroom
Remote
1 day
890 €OR
1 training card day

BCS Practitioner Certificate in Enterprise and Solution Architecture

Day One: The Enterprise Context and architecture governance Exercise The Solution Context Exercise Day Two: Applications and Software Architecture Exercise Data Architecture Exercise Day Three: Infrastructure Architecture Exercise Implementation Planning Exercise Certification BCS Practitioner Certificate in Enterprise and Solution Architecture Examination All BCS ...
  Remote
3 days 2.-4.1.
17.-19.4.
7.-11.6.
27.-29.8.
2811 €

BCS Professional Certificate in Business Architecture

Day 1: Business Architecture Frameworks The Business Motivation View Capability and Organisation View Day 2: Value and Process View Information and Technology View Day 3: Competency and People View Business Architecture and Business Change
  Remote
3 days 15.-17.1.
8.-12.3.
1.-3.5.
17.-19.7.
2719 €

IT architecture training

Architecture guarantees that you have a framework ensuring that you have taken care of all the necessary areas of your business strategy. You can expand your analysis evenly and incorporate more and more topics and risks. Architecture creates a clear-cut map of how your business operates, what it should focus on more and which areas are in order. Come and learn more and create a map for your company!

Learn more about IT architecture