IT architecture trainings

Developing a good IT architecture ensures that IT infrastructure, cloud solutions and applications are compatible, cost-effective, secure, scalable.

TOGAF® EA Course: Practitioner Bridge

Now it is possible for TOGAF® 9 Certified professionals to bridge to the latest version of TOGAF Standard, 10th Edition. With this training course and ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 27.5.
23.10.
1390 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 28.-29.5.
18.-19.9.
2.-3.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 31.5.
23.9.
28.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 12.-13.6.
2.-3.10.
16.-17.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuriNew!

Tällä kurssilla opit tiedonhallinnan perusteet sekä miten tiedonhallintaa kehitetään ja tiedon laatu laitetaan kuntoon! Koulutus sisältää paljon esimerkkejä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 9.-10.9.
5.-6.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 11.-12.9.
21.-22.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Solution Architecture in Practise

In this training you will learn what solution architecture (SA) is, how it relates to the enterprise architecture (EA) and the benefits of using solution ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 16.-17.9.
28.-29.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Archimate® arkkitehtuurin mallintamisessa

Koulutuksessa opit mallintamaan ArchiMate®-kuvauskielellä. Saat yleiskuvan kuvauskielestä sekä sen peruskuvauksista ja käyttömahdollisuuksista. Käyt läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit, joiden käyttöä opit esimerkkien ja harjoitusten avulla. The Open ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 10.10.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

SAFe for Architects with ARCH Certification

Architecting for continuous value flow with SAFe® During this three-day course, attendees will explore the roles, responsibilities, and mindset of Agile Architects, and appreciate how to ...
  Remote
3 päivää 22.-24.10.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Agile Architecture Fundamentals

Is agile architecture the next step in your professional life, making you wonder what the architect role is and what it takes? Or do you ...
  Classroom
Remote
2 days
1590 €OR
2 training card days

ArchiMate® 3 Practitioner eLearning

Study ArchiMate® 3 with the award-winning online training team at Good e-Learning! ArchiMate is an enterprise architecture modeling language designed to ease the process of explaining ...
  Online
20 hours
799 €

IT4IT™ Foundation eLearning

Olet saapunut IT4IT™ Foundation-koulutuksien ja -sertifikaattien onlinekeskukseen. Starttaa polkusi IT4IT-sertifikaattiin tämän akkreditoidun onlinekurssin avulla! In the course, you will learn about the terminology, structure, and basic ...
  Online
17 hours
539 €

BCS Professional Certificate in Business Architecture

Day 1: Business Architecture Frameworks The Business Motivation View Capability and Organisation View Day 2: Value and Process View Information and Technology View Day 3: Competency and People View Business Architecture and Business Change
  Remote
3 days 15.-17.7.
4.-6.9.
2.-4.12.
26.-28.2.
2850 €

IT architecture training

Architecture guarantees that you have a framework ensuring that you have taken care of all the necessary areas of your business strategy. You can expand your analysis evenly and incorporate more and more topics and risks. Architecture creates a clear-cut map of how your business operates, what it should focus on more and which areas are in order. Come and learn more and create a map for your company!

Learn more about IT architecture