IT-arkkitehtuurin koulutukset

Varmista, että IT-infrastruktuuri, pilviratkaisut ja sovellukset ovat yhteensopivia, kustannustehokkaita, turvallisia ja skaalautuvia.

ArchiMate® kokonais­arkkitehtuurin mallintamisessa

Koulutuksessa opit luomaan sekä lukemaan paremmin ArchiMate®-kaavioita, minkä lisäksi sisäistät kaavioiden luomiseen käytettävien elementtien ja näkymien käyttötarkoituksen. Kokonaisarkkitehtuurin suosio kasvaa, mutta sen täysi potentiaali jää usein ...
Espoo Classroom
Remote
1 päivä 29.8.
1345 €TAI
1.8 koulutus-
korttipäivää

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 11.-12.9.
21.-22.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri

Tällä kurssilla opit tiedonhallinnan perusteet sekä miten tiedonhallintaa kehitetään ja tiedon laatu laitetaan kuntoon! Koulutus sisältää paljon esimerkkejä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 12.-13.9.
5.-6.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Ratkaisuarkkitehtuuri käytännössä

Koulutuksessa opit, mitä ratkaisuarkkitehtuuri on, miten se liittyy kokonaisarkkitehtuuriin ja mitä hyötyjä sen käytöstä on. Koulutuksessa käyt käytännönläheisesti läpi ratkaisuarkkitehtuurin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 16.-17.9.
28.-29.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Liiketoiminta­lähtöisen IT-roadmapin rakentaminen

Miten luot IT-roadmapin, joka ottaa kattavasti huomioon liiketoiminnan tarpeet? Miten pidät langat käsissä, kun tarpeita sinkoilee joka suunnasta? Entä kuinka saat tarpeet ja toiveet järkevään ...
Espoo Classroom
Remote
1 päivä 18.9.
1345 €TAI
1.8 koulutus-
korttipäivää

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 19.-20.9.
2.-3.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 23.9.
28.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintamalli käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 2.-3.10.
16.-17.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

SAFe for Architects with ARCH Certification

Architecting for continuous value flow with SAFe® During this three-day course, attendees will explore the roles, responsibilities, and mindset of Agile Architects, and appreciate how to ...
  Remote
3 päivää 22.-24.10.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

TOGAF® EA Course: Practitioner Bridge

Nyt TOGAF® 9 Certified ammattilaiset voivat päivittää sertifioitumisensa uusimpaan TOGAF standardin versioon (10th Edition). Tämän kurssin ja testin avulla henkilöt, jotka ovat saavuttaneet TOGAF 9 ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 23.10.
1390 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Lean kokonais­­arkkitehtuuri ketterästi

Koulutuksessa saat hyvän ymmärryksen ketterästä kehittämismallista ja Lean kokonaisarkkitehtuurityöstä. Tämän myötä pystyt ohjaamaan arkkitehtuurityötä niin, että työssä keskitytään arvon tuottamiseen, hukan minimointiin, oikea-aikaisuuteen ja iteratiiviseen ...
Espoo Classroom
Remote
2 päivää 26.-27.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Archimate® arkkitehtuurin mallintamisessa

Koulutuksessa opit mallintamaan ArchiMate®-kuvauskielellä. Saat yleiskuvan kuvauskielestä sekä sen peruskuvauksista ja käyttömahdollisuuksista. Käyt läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit, joiden käyttöä opit esimerkkien ja harjoitusten avulla. The Open ...
  Classroom
Remote
1 päivä
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Agile Architecture Fundamentals

Is agile architecture the next step in your professional life, making you wonder what the architect role is and what it takes? Or do you ...
  Classroom
Remote
2 päivää
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

ArchiMate® 3 Practitioner eLearning

Study ArchiMate® 3 with the award-winning online training team at Good e-Learning! ArchiMate is an enterprise architecture modeling language designed to ease the process of explaining ...
  Online
20 tuntia
799 €

IT4IT™ Foundation eLearning

Olet saapunut IT4IT™ Foundation-koulutuksien ja -sertifikaattien onlinekeskukseen. Starttaa polkusi IT4IT-sertifikaattiin tämän akkreditoidun onlinekurssin avulla! In the course, you will learn about the terminology, structure, and basic ...
  Online
17 tuntia
539 €

BCS Professional Certificate in Business Architecture

Day 1: Business Architecture Frameworks The Business Motivation View Capability and Organisation View Day 2: Value and Process View Information and Technology View Day 3: Competency and People View Business Architecture and Business Change
  Remote
3 päivää 15.-17.7.
4.-6.9.
2.-4.12.
26.-28.2.
2850 €

IT-arkkitehtuurikoulutukset

Arkkitehtuurissa on yksinkertaistettuna kyse kokonaisuuden hahmottamisesta, siitä kuinka organisaation eri järjestelmien, prosessien ja tavoitteiden on tarkoitus toimia yhteen nyt ja tulevaisuudessa. Arkkitehtuuri muodostaa kehyksen, joka auttaa organisaatiota rakentamaan, ylläpitämään ja suunnittelemaan tehokkaita ja luotettavia (IT-)ratkaisuja ja järjestelmiä.

Hyvän IT-arkkitehtuurin kehittäminen varmistaa, että IT-infrastruktuuri, pilviratkaisut ja sovellukset ovat yhteensopivia, kustannustehokkaita, turvallisia ja skaalautuvia sekä tukevat parhaalla mahdollisella tavalla organisaation prosesseja ja tavoitteita.

Tutustu IT-arkkitehtuuriin

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit