EtusivuIT-arkkitehtuurikoulutuksetTiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri

Opit tällä kurssilla miten kehität tiedonhallintaa sekä tietoarkkitehtuuria ja kuinka tiedon laatu laitetaan kuntoon! Tiedon laatu on perusedellytys sen tehokkaalle hyödyntämiselle ja liiketoimintaedun saavuttamiseksi datalla. Laadukas tieto on perusedellytys myös modernien teknologioiden, kuten tekoälyn tai koneoppimisen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tiedon laadun haasteet paljastuvat usein ennustemallien tai raportoinnin virheiden kautta ja johtavat laajoihin korjaustoimenpiteisiin. 

Tiedon laadun varmistamiselle ei ole oikotietä, vaan se vaatii tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin systemaattista kehittämistä sekä tarvittavien osaamisten rakentamista organisaatioon. Merkittävä osa tiedon laadun varmistamiseen liittyvistä toimenpiteistä edellyttää ihmisten ja organisaatioiden vastuunottoa sekä kurinalaista toimintaa tiedon elinkaareen liittyvissä prosesseissa. Tietoarkkitehtuuri on keskeinen osa tiedonhallinnan kokonaisuutta ja sen kehittäminen auttaa osaltaan kehittämään tiedon jakelua ja laatua.

Tiedon laadun kehittäminen edellyttää syvällistä ymmärrystä siitä, millaisia toimenpiteitä tiedon laadun varmistaminen käytännössä edellyttää ja mistä tiedon laatu lopulta syntyy. Usein ajatellaan tiedon laadun kehittämisen olevan IT-organisaation vastuulla, vaikka tiedon oikeellisuus pohjautuu liiketoiminnan käyttäjien perusjärjestelmissä syöttämään tietoon sekä liiketoimintaprosesseissa syntyneeseen tietoon. Tiedon omistajuus, siihen liittyvien vastuiden jalkauttaminen ja ihmisten osaaminen ovat keskeisiä elementtejä tiedon laatua varmistavan data-kulttuurin luomisessa

Kurssin materiaali on englanniksi.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii tiedon omistajille, tiedonhallinnan rooleissa toimiville ammattilaisille, tietohallintopäälliköille sekä liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kehityksestä vastaaville.

Sisältö Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri -kurssilla

Lähtökohtana toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri

 • Mitä tiedonhallinta on?
 • Kokonaisarkkitehtuurin pääalueet
 • Tietoarkkitehtuuri osana kokonaisarkkitehtuuria
 • Miksi onnistunut tiedon laatu ja tietoarkkitehtuuri ovat keskeisiä digitaalisten palveluiden ja prosessien kehittämiselle?

Tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin osa-alueet

 • Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri
 • Metadatan hallinta, referenssi ja master data
 • Tiedon laatu ja tietoturva
 • Tietovarastointi ja asiakirjanhallinta
 • Tiedonhallinnan kehittämisen askeleet

Tiedonhallintamallin suunnittelu

 • Tiedonhallintamallin tavoitteet
 • Tiedonhallinnan keskeiset roolit ja tehtävät
 • Organisoituminen, koulutus ja jalkauttaminen

Tietoarkkitehtuurin suunnittelu

 • Liiketoimintalähtöinen tietoarkkitehtuuri
 • Tietovirrat, tietovarannot ja tietomallit
 • Käsitemallit ja sanastot
 • Tietoarkkitehtuurin jakaminen domaineihin ja master data management
 • Suunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat tietoarkkitehtuuriin

Liiketoiminta-arkkitehtuuri ja järjestelmäarkkitehtuuri

 • Prosessien ja tiedon suhteen tunnistaminen ja kuvaaminen
 • Avainkäsitteiden tunnistaminen (rakenteelliset käsitteet ja niiden purkaminen) 
 • Tiedon käsittelyssä tarvittavat järjestelmät

Metadatan hallinta ja data lineage:n kuvaaminen

 • Keskeiset tavoitteet ja kuvausten tekeminen
 • Tietovarantojen tunnistaminen ja tietovirtojen kuvaaminen
 • Tietovarantojen ja liiketoimintasääntöjen kuvaaminen
 • Data katalogit

Tiedon laatu, master data ja tiedon elinkaari

 • Laatusäännöt, kontrollit ja kehittämisen välineet
 • Tiedon laadun seuranta, raportointi ja täsmäyttäminen
 • Master datan merkitys ja toteutus käytännössä
 • Referenssidata
 • Tiedon elinkaaren suunnittelu

Tietoturva ja tietosuoja

 • Tiedon luokittelut ja säätelyn vaatimusten tunnistaminen
 • Tietoturvatoimenpiteiden ja kontrollien suunnittelu
 • Käyttäjäroolien ja käyttövaltuuksien suunnittelu
 • Tietosuojan huomioiminen

Tiedon jakelun suunnittelu

 • Tiedon jakelun arkkitehtuurit, tietovarastot ja integraatiot
 • Pilvipohjaisten ratkaisujen erityispiirteet

Tiedon hyödyntäminen

 • Business intelligence ja raportointi
 • Tekoäly ja koneoppiminen

Näkymä asiakirjahallintaan ja tietokantoihin

 • Ei-rakenteisen tiedon hallinta
 • Tiedonohjaussuunnitelma
 • Tietokantojen suunnittelu ja tiedon elinkaaren hallinta

Näkökulmia tekniseen toteutukseen

 • Digitalisaation kyvykkyyksiä ja yhteys tietoarkkitehtuuriin: yhteensopivuuden varmistaminen
 • Yhteys tietovarastointiin ja data lake -ratkaisujen suunnitteluun
 • Rajapintojen suunnittelu

Tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin rakentamisen peruspilarit pähkinänkuoressa

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: