EtusivuIT-arkkitehtuurikoulutuksetTiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Tällä kurssilla opit tiedonhallinnan perusteet sekä miten tiedonhallintaa kehitetään ja tiedon laatu laitetaan kuntoon! Koulutus sisältää paljon esimerkkejä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin kehittämisestä haasteineen.

Tiedon laatu on perusedellytys sen tehokkaalle hyödyntämiselle, liiketoimintaedun saavuttamiselle sekä vaatimustenmukaiselle toiminnalle. Laadukas tieto on perusedellytys myös modernien teknologioiden, kuten tekoälyn tai koneoppimisen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Laadun varmistamiselle ei ole oikotietä, vaan se vaatii tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin systemaattista kehittämistä sekä tarvittavien osaamisten rakentamista organisaatioon. Merkittävä osa tiedon laadun varmistamiseen liittyvistä toimenpiteistä edellyttää ihmisten ja organisaatioiden vastuunottoa sekä kurinalaista toimintaa tiedon elinkaareen liittyvissä prosesseissa. Tiedon omistajuus, siihen liittyvien vastuiden jalkauttaminen ja ihmisten osaaminen ovat keskeisiä elementtejä tiedon laatua varmistavan data-kulttuurin luomisessa. Tietoarkkitehtuuri on keskeinen osa tiedonhallinnan kokonaisuutta ja sen kehittäminen auttaa osaltaan kehittämään tiedon jakelua ja laatua.

Kurssin materiaali on englanniksi.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii tiedon omistajille, tiedonhallinnan rooleissa toimiville ammattilaisille, tietohallintopäälliköille sekä liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kehityksestä vastaaville.

Esitiedot

Kurssi ei vaadi esitietoja.

Sisältö Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri -kurssilla

Digitaaliset palvelut ja tiedonhallinta

 • Digitalisaatio ja tieto
 • Tiedon laatu, siihen liittyvät ongelmat ja tiedonhallinta
 • Data management body of knowledge (DMBOK)
 • Miksi laadukas tieto on keskeistä digitaalisten palveluiden ja finanssialan regulaatiovaatimus?

Tiedonhallintamallin suunnittelu (Data governance)

 • Tiedonhallintamallin tavoitteet
 • Tiedonhallinnan keskeiset rooli ja tehtävät
 • Organisoituminen, koulutus ja jalkauttaminen
 • Tiedonhallintamallin toteutus ja organisointi
 • Tiedonhallinnan mittarit ja data domainit
 • Esimerkki finanssialalta: BCBS-239 ja sen vaatimukset

Metadatan hallinta ja tietovirtojen kuvaaminen (Data lineage)

 • Mitä metadata tarkoittaa?
 • Tiedon kuvaamisen tasot
 • Datakatalogit ja -sanastot
 • Välineitä metadatan hallintaan
 • Tietovirtojen kuvaaminen (data lineage)
 • Tietovirtojen kuvaamisen tasot ja tyypit
 • Kuvaamisen haasteita
 • Välineitä tietovirtojen kuvaamiseen

Tiedon laatu ja master data

 • Tiedon laadunhallinta ja sen osa-alueet
 • Tiedon laadun mittarit ja prosessit
 • Välineitä tiedon laadun hallintaan
 • Tiedon laadun seuranta, raportointi ja täsmäyttäminen
 • Master Data Management (MDM)

Tietoarkkitehtuuri ja tiedon mallintaminen

 • Mikä on tietoarkkitehtuuri?
 • Tietoarkkitehtuurin kerrokset ja data management
 • Näkökulmia tietoarkkitehtuuriin
 • Erilaiset tietotyypit
 • Tiedon mallintaminen ja tietomallit

Tietoturva ja tietosuoja

 • Tiedon luokittelut ja säätelyn vaatimusten tunnistaminen
 • Tiedon elinkaaren suunnittelu
 • Tietoturvatoimenpiteiden ja kontrollien suunnittelu
 • Käyttäjäroolien ja käyttövaltuuksien suunnittelu

Tiedon jakelun suunnittelu

 • Tiedon jakelun arkkitehtuurit, tietovarastot ja integraatiot
 • API, eventit ja batch-integraatiot
 • Pilvipohjaisten ratkaisujen erityispiirteet ja data mesh

Näkymä asiakirjahallintaan ja tietokantoihin

 • Ei -rakenteisen tiedon hallinta
 • Tiedonohjaussuunnitelma
 • Tietokantojen suunnittelu ja tiedon elinkaaren hallinta

Tietoarkkitehtuurin suunnittelu

 • Lähtökohtana kokonaisarkkitehtuuri
 • Liiketoimintalähtöinen tietoarkkitehtuuri
 • Tietovirrat, tietovarannot ja tietomallit
 • Käsitemallit ja sanastot
 • Tietoarkkitehtuurin jakaminen domaineihin ja master data management
 • Suunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat tietoarkkitehtuuriin

Liiketoiminta-arkkitehtuuri ja järjestelmäarkkitehtuuri

 • Prosessien ja tiedon suhteen tunnistaminen ja kuvaaminen
 • Avainkäsitteiden tunnistaminen (rakenteelliset käsitteet ja niiden purkaminen) 
 • Tiedon käsittelyssä tarvittavat järjestelmät

Näkökulmia tekniseen toteutukseen

 • Digitalisaation kyvykkyyksiä ja yhteys tietoarkkitehtuuriin: yhteensopivuuden varmistaminen
 • Yhteys tietovarastointiin ja data lake -ratkaisujen suunnitteluun
 • Rajapintojen suunnittelu

Tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin rakentamisen peruspilarit pähkinänkuoressa

Kokemuksia

 • Kouluttajalla kunnolla kokemusta ja näkemystä
 • Hyviä esimerkkejä

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: