EtusivuIT-arkkitehtuurikoulutuksetRatkaisuarkkitehtuuri käytännössä

Ratkaisuarkkitehtuuri käytännössä

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

Koulutuksessa opit, mitä ratkaisuarkkitehtuuri on, miten se liittyy kokonaisarkkitehtuuriin ja mitä hyötyjä sen käytöstä on. Koulutuksessa käyt käytännönläheisesti läpi ratkaisuarkkitehtuurin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä esimerkkejä erilaisista ratkaisuarkkitehtuureista. Kurssin tavoitteena on kehittää osaamistasi suunnitella ja toteuttaa käytännön ratkaisuarkkitehtuuria, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja asiakastarpeita.

Ratkaisuarkkitehtuuri (Solution Architecture) tarkoittaa määritelmän mukaan kehittämishankkeen tai -projektin toteutuskokonaisuutta kuvaavaa arkkitehtuuria. Ratkaisuarkkitehtuuri on osa kokonaisarkkitehtuuria, joka kuvaa organisaation tietojärjestelmien, prosessien, tietovarantojen ja liiketoiminnan yhteensovittamista. Ratkaisuarkkitehtuuri keskittyy yksittäisen ratkaisun tai palvelun arkkitehtuuriin. Ratkaisuarkkitehtuuri voi kuvata toimintamalliuudistusta, tai yhtä tai useampaa kehitettävää tietojärjestelmää. Ratkaisuarkkitehtuuri määrittelee ratkaisun toiminnalliset, tekniset, laadulliset ja hallinnolliset vaatimukset sekä niiden toteutustavan. Ratkaisuarkkitehtuuri varmistaa, että ratkaisu on yhteensopiva kokonaisarkkitehtuurin kanssa ja että se on helposti ylläpidettävä, kehitettävä ja skaalattava.

Ratkaisuarkkitehtuurin haasteiden voittamiseksi on tärkeää, että ratkaisuarkkitehti ymmärtää sekä liiketoiminnan että teknologian näkökulmat, osaa kommunikoida tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa ja käyttää sopivia työkaluja ja menetelmiä ratkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka ovat mukana arkkitehtuurin kehittämisessä esimerkiksi projektien kautta (projektipäällikkö) tai ohjaavat kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta ratkaisuarkkitehtuurien kehittämistä (kokonaisarkkitehti).

Tavoite ratkaisuarkkitehtuurikoulutuksessa

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 • mistä osa-alueista ratkaisuarkkitehtuuri koostuu? 
 • millaisia taitoja hyvältä ratkaisuarkkitehdiltä vaaditaan?  
 • miten ratkaisuarkkitehtuuri asemoituu kokonaisarkkitehtuuriin?  
 • miten ratkaisuarkkitehtuurin kehittäminen tapahtuu, vaikkapa kehitysprojektin kautta?
 • mitä hyvä ratkaisuarkkitehtuuri sisältää ja mitä tuotoksia työskentelystä syntyy?  

Sisältö ratkaisuarkkitehtuurikurssilla

Ratkaisuarkkitehtuurin perusta

 • Kokonaisarkkitehtuuri vs. ratkaisuarkkitehtuuri
 • Ratkaisuarkkitehtuurin osa-alueet ja -kerrokset
 • Ratkaisun tuottamiseen tarvittavat osa-alueet
 • Sovellettavat viitekehykset (mm. TOGAF, JHS 179,…)

Ratkaisuarkkitehti

 • Arkkitehdit ja roolit mm. projektiorganisaatiossa, myynnin tuessa, arkkitehtuuritiimissä
 • Ratkaisuarkkitehdin toimenkuvat ja tehtävät
 • Tarjouspyyntöjen laatiminen ja analysointi
 • Liiketoimintayksiköiden ja IT:n tarpeiden yhteensovittaminen
 • Käyttäjien sitouttaminen liiketoimintaprosessiin
 • ...ja muut keskeiset taidot

Ratkaisuarkkitehtuurin kehittäminen

 • Ratkaisuarkkitehtuuri vs. projektit
 • Ratkaisun soveltuvuus tuotantoon
 • Olemassa olevien IT-ratkaisujen ja rajoitteiden huomioiminen
 • Jatkuvuuden varmistaminen
 • Jatkuvan kehittämisen periaate

Ratkaisuarkkitehtuurin kuvaaminen ja tuotokset 

 • Eri arkkitehtuurien kuvaukset
 • Tietomallit
 • Business casen kuvaaminen, kannattavuuslaskelmat, TCO
 • Tekemättä jättämisen kustannus
 • Valmiiden mallien hyödyntäminen
 • Ratkaisuarkkitehtuurin rooli järjestelmän tuotantoon viennissä
 • Työvälineet

Ratkaisuarkkitehtuurin käytäntöjä ja kokemuksia

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: