EtusivuHae koulutuksiaTietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksessa paneudutaan projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Koulutuksessa perehdytään projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien erityispiirteitä käsitellään ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen läpivientiin. Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset menetelmät sekä tuntevat tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.


Paikka
Helsinki
Oulu

Koulutusmuoto
Onsite
Remote

Kesto
3 päivää

Hinta
1990 €

Kohderyhmä

Tämän koulutuksen kohderyhmänä ovat tietojärjestelmäprojektien johtamiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn osallistuvat henkilöt. Jos toimit tilaajana tietojärjestelmäprojektissa, katso myös koulutuksemme Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa.

Muiden kuin IT-projektien projektipäälliköille suosittelemme Projektipäällikön keskeiset taidot koulutusta.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -kurssin sisältö

1. päivä: Kokonaisuuden suunnittelu tietojärjestelmäprojektiin
Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö
Tietohallintojohtajan rooli
Johdanto projektityöhön

 • Projektityöhön liittyviä käsitteitä

Projektin esiselvitys

 • Ryhmätyö: Case-projektien lähtötilanteen analysointi

Projektin valmistelu ja kokonaisvaltainen suunnittelu
Projektin suunnittelu

 • Ryhmätyö: Case-projektien sidosryhmäanalyysi

Vaatimusmäärittely
IT-projektien erityispiirteitä ja sudenkuoppia
Ohjelmistotuotantomalleja

 

2. päivä: Tietojärjestelmä projektin yksityiskohtainen suunnittelu ja läpivienti

Projektin suunnittelun perusteet

 • Projektin osittaminen
 • Laatuajattelu projektissa
 • Aikataulutus
 • Toimintaverkkotekniikka
 • Työmääräarviointi
 • Ryhmätyö: Case-projektien työn ositus, vaiheistus ja välitavoitteet

Projektin riskienhallinta

 • Esimerkkejä vaiheittain
 • Ryhmätyö: Case-projektien tehtävien suunnittelu

Projektinhallinnan ohjelmistot
Testaus

 • Testausprosessi
 • Testaustasot ja V-malli
 • Ei-toiminnallinen testaus
 • Organisaatio

3. päivä: Tietojärjestelmäprojektin johtaminen ja ohjaus
Muutosjohtaminen projektissa

 • Ryhmätyö: Case-projektien viestintäsuunnitelma

Projektin organisointi ja roolit projektissa

 • Pääperiaatteita
 • Projektipäällikön rooli ja osaamisalueet
 • Projektitiimin roolit ja osaamisalueet
 • Ryhmätyö: Case-projektien organisointi: osaamis- ja vastuumatriisit

Ihmisten johtaminen projekteissa
Projektin seuranta ja ohjaus

 • Tuloksen arvo –menetelmä

Projektiviestintä
Muutoshallinta projektissa
Laadunvarmistus
Projektin päättäminen

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinnoittelu

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää.

Kokemuksia

Koulutuksen sisältö oli todella hyvä ja antoi lisäpuhtia tuleviin haasteisiin.

Mukavan vuorovaikutteiset kurssipäivät taidokkaan ja innostavan kouluttajan huomassa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: