EtusivuProjektityöTietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektityön menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

Paneudut tällä projektikurssilla it-projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Perehdyt it-projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien erityispiirteitä käsitellään ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Koulutus antaa it-projektipäällikölle valmiudet projektin onnistuneeseen läpivientiin. Hallitset koulutuksen jälkeen it-projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Voit halutessasi käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiasi casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhösi.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

3 päivää


Hinta

1990 €

Kohderyhmä

Tämän koulutuksen kohderyhmänä ovat tietojärjestelmäprojektien johtamiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn osallistuvat henkilöt. Jos toimit tilaajana tietojärjestelmäprojektissa, katso myös koulutuksemme Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa.

Muiden kuin IT-projektien projektipäälliköille suosittelemme Projektipäällikön keskeiset taidot koulutusta.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -kurssin sisältö

1. päivä: Kokonaisuuden suunnittelu tietojärjestelmäprojektiin
Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö
Tietohallintojohtajan rooli
Johdanto projektityöhön

 • Projektityöhön liittyviä käsitteitä

Projektin esiselvitys

 • Ryhmätyö: Case-projektien lähtötilanteen analysointi

Projektin valmistelu ja kokonaisvaltainen suunnittelu
Projektin suunnittelu

 • Ryhmätyö: Case-projektien sidosryhmäanalyysi

Vaatimusmäärittely
IT-projektien erityispiirteitä ja sudenkuoppia
Ohjelmistotuotantomalleja

 

2. päivä: Tietojärjestelmä projektin yksityiskohtainen suunnittelu ja läpivienti

Projektin suunnittelun perusteet

 • Projektin osittaminen
 • Laatuajattelu projektissa
 • Aikataulutus
 • Toimintaverkkotekniikka
 • Työmääräarviointi
 • Ryhmätyö: Case-projektien työn ositus, vaiheistus ja välitavoitteet

Projektin riskienhallinta

 • Esimerkkejä vaiheittain
 • Ryhmätyö: Case-projektien tehtävien suunnittelu

Projektinhallinnan ohjelmistot
Testaus

 • Testausprosessi
 • Testaustasot ja V-malli
 • Ei-toiminnallinen testaus
 • Organisaatio

3. päivä: Tietojärjestelmäprojektin johtaminen ja ohjaus
Muutosjohtaminen projektissa

 • Ryhmätyö: Case-projektien viestintäsuunnitelma

Projektin organisointi ja roolit projektissa

 • Pääperiaatteita
 • Projektipäällikön rooli ja osaamisalueet
 • Projektitiimin roolit ja osaamisalueet
 • Ryhmätyö: Case-projektien organisointi: osaamis- ja vastuumatriisit

Ihmisten johtaminen projekteissa
Projektin seuranta ja ohjaus

 • Tuloksen arvo –menetelmä

Projektiviestintä
Muutoshallinta projektissa
Laadunvarmistus
Projektin päättäminen

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Kokemuksia

 • Koulutuksen sisältö oli todella hyvä ja antoi lisäpuhtia tuleviin haasteisiin.
 • Hyvä setti! Koulutuksessa käyty case-esimerkki oli käytännönläheinen ja opettavainen.
 • Mukavan vuorovaikutteiset kurssipäivät taidokkaan ja innostavan kouluttajan huomassa.
 • Käytännön esimerkit kiinnostavat aina.
 • Oli erittäin hauska koulutus ja jäi oikein energisoitunut olo.
 • Kokenut ja osaava kouluttaja, miellyttävän keskusteleva tapa viedä kurssi läpi.
 • Oli erittäin antoisaa että käytimme osallistujien omia projekteja harjoituksien keisseinä.
 • Koulutuksen parasta antia oli kouluttajan vankka kokemus ja käytännönläheinen tapa käsitellä asioita.
 • Mukava, hyödyllinen koulutus.
 • Koulutuksessa oli hyvä keskusteleva ilmapiiri.
 • Paras projektien johtamisen koulutus, jossa olen ollut.
 • Koulutus oli loistavan käytännönläheinen hyvine tehtävineen ja esimerkkeineen.
 • Olen toiminut pari vuotta projektipäällikkönä IT-alalla ja koin että sain koulutuksesta juuri sitä mitä
  odotinkin, 5/5.
 • Hyvää keskustelua syntyi paljon sekä käytäntöön vietäviä toimintatapoja ja työkaluja.
 • Kokenut ja osaava kouluttaja, miellyttävän keskusteleva tapa viedä kurssi läpi
 • Pidin keskusteluista – ne mahdollistavat osallistujat reflektoimaan omaa työtään.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: