EtusivuProjektityöTilaajana tietojärjestelmähankinnassa

Tilaajana tietojärjestelmähankinnassa

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ja toimittajan kesken.  

Koulutuksen teemat ja esimerkit avaavat uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja, joita voit hyödyntää arkielämän tilanteissa turvaamaan tuottavan tilaaja-toimittaja yhteistyön.

Hyvin onnistuneessa tietojärjestelmähankkeissa tilaaja ja toimittaja ymmärtävät toistensa toiminnan lainalaisuudet ja toiminnan motiivit. Usein kuitenkin ajaudutaan tilanteisiin, joissa yhteistyö rakoilee ja pahimmassa tapauksessa koko projekti tai hanke ajautuu kriisiin.  Osapuolet eivät aina löydä keinoja, joilla projektia tai hanketta johdettaisiin niin, että tulos olisi kaikkien kannalta hyvä tai edes paras mahdollinen kompromissi. Tämä koulutus antaa sinulle keinoja välttää ja ratkaista näitä tilanteita.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

890 €

Kohderyhmä

Koulutus on hyödyllinen ammattilaisille, jotka toimivat tilaaja-asiakkaina tietojärjestelmähankinnoissa. Järjestelmän hankkimiseen osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt, tuoteomistajat, koordinaattorit sekä järjestelmätoimituksien ohjausryhmien jäsenet hyötyvät koulutuksesta.

Tavoite

Kurssi antaa eväitä tilaajan oman edun mukaiseen toimintaan ja päätöksentekoon projektin kaikissa vaiheessa. Kurssin käytännön esimerkit auttavat ennakoimaan projekteissa väistämättä eteen tulevia hankalia tilanteita ja auttavat ratkaisemaan niitä rakentavalla tavalla. Koulutus korostaa win-win asetelmien tärkeyttä ja hankkeessa toimivien henkilöiden omia vaikutusmahdollisuuksia projektin onnistumisen kannalta.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat uusia näkökulmia työhönsä.

Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa -kurssin sisältö

Valmistelut

 • Tietojärjestelmähankintojen erityispiirteet
 • Tavoitteen täsmentäminen, tietopyynnöt, markkinatilanne
 • Valmisohjelmisto vs. räätälöity valmisohjelmisto vs. täysin uusi ohjelmistokehityksen avulla kehitetty ohjelmisto
 • Johtamis- ja ohjausmallin valinta
  • Ennakkosuunnittelu- ja sopimuspohjainen malli
  • Aktiivinen ketterä ohjaus
 • Hankkeen tiekartta
  • Toimituserät

Toimittajan, menetelmän ja tuotteen valinta

 • Hinnoittelumallit
  • ohjelmistokehitys: ketterä vs. vesiputous, tavoitehintamalli
  • valmisohjelmisto: käyttäjämääräpohjainen vs. transaktiopohjainen
 • Tilaaja-toimittaja-mallin dynamiikka
  • Etujen yhdenmukaisuus: win-win, omien etujen puolustaminen
  • Sudenkuoppien välttäminen, toimittajalukko, määräaikaiset sopimukset, mittarit
 • Hankintamenetelmät: dynaaminen hankinta vs. puitejärjestely ensisijaisuusjärjestyksellä vs. avoin kilpailutus
 • Tarjouspyyntö: vertailukelpoisuus, tasavertaisuus
 • Tarjousten tietojen tarkistaminen
 • Sopimuksen allekirjoittaminen

Hankkeen johtaminen, ohjaus & seuranta

 • Johtaminen eri ohjausmalleissa
 • Aloittaminen, sitouttaminen
 • Sopimussuhteen hallinta
 • Seuranta ja raportointi
 • Laajuuden hallinta
 • Riskien hallinta
 • Talouden hallinta
 • Viestintä ja kommunikointi
 • Ongelmien ratkaiseminen
 • Hankkeen päättäminen

Kurssista on mahdollista saada 6 PDU pistettä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: