IT-arkkitehtuurin koulutukset

IT-arkkitehtuurin kehittäminen varmistaa, että IT-infrastruktuuri, pilviratkaisut ja sovellukset ovat yhteensopivia, kustannustehokkaita, turvallisia ja skaalautuvia.
Katso koulutukset

Arkkitehtuurissa on yksinkertaistettuna kyse kokonaisuuden hahmottamisesta, siitä kuinka organisaation eri järjestelmien, prosessien ja tavoitteiden on tarkoitus toimia yhteen nyt ja tulevaisuudessa. Arkkitehtuuri muodostaa kehyksen, joka auttaa organisaatiota rakentamaan, ylläpitämään ja suunnittelemaan tehokkaita ja luotettavia (IT-)ratkaisuja ja järjestelmiä.  

Hyvän IT-arkkitehtuurin kehittäminen varmistaa, että IT-infrastruktuuri, pilviratkaisut ja sovellukset ovat yhteensopivia, kustannustehokkaita, turvallisia ja skaalautuvia sekä tukevat parhaalla mahdollisella tavalla organisaation prosesseja ja tavoitteita. Arkkitehtuurin luoman kehyksen tehtävänä on taata, että kokonaisuus säilyy eheänä myös kehitystyötä tehtäessä, ei esim. rakenneta turhia päällekkäisiä järjestelmiä tai oteta mukaan muuhun kokonaisuuteen soveltumattomia kokonaisuuksia. Tässä mielessä vertaus rakennusarkkitehtuuriin onnistuu hyvin: jos taloon rakennetaan toinen kerros, täytyy myös varmistaa, että sinne on pääsy eikä ullakolle voi asentaa poreallasta, jos alla olevat rakenteet eivät kestä sen painoa. 

Arkkitehtuuri ja sen suunnittelu voi helposti kuulostaa vain suurten organisaatioiden asialta, ja järjestelmien ja prosessien monimutkaisuuden osalta osin näin onkin. Mutta itse asiassa oikein rakennettu IT-arkkitehtuuri voi olla jopa tärkeämpää pienille organisaatioille, sillä niissä päällekäisyyden tuoma turha kustannus on suhteellisesti vielä isompi rasite taloudellisesti. 

Mitä IT-arkkitehdin tulisi osata?

IT-arkkitehdin täytyy ymmärtää kokonaisuuksia – sekä teknisten ratkaisujen että liiketoiminnan näkökulmasta. Tämän laajan katsontakannan kautta arkkitehti pystyy muodostamaan kuvan siitä, millainen kokonaisuus on optimaalinen organisaation tavoitteiden kannalta. 

Olemme suunnitelleet arkkitehtuurin koulutuksemme niin, että ne tarjoavat sinulle mahdollisuuden syventää ymmärrystäsi haluamillasi osa-alueilla: 

  • Kokonaisarkkitehtuuri (KA) nimensä mukaisesti keskittyy tutkimaan ja luomaan isoa kuvaa arkkitehtuurista. Sen tavoitteena on organisaation strategisten tavoitteiden ja liiketoimintaprosessien yhteensovittaminen. Jos haluat sertifioitua kokonaisarkkitehtuurissa, on TOGAF® standardi maailman laajimmin käytettynä KA:n viitekehyksenä paras valinta. 
  • Tietoarkkitehtuuri keskittyy tietovarantojen hallintaan ja tietovirtojen suunnitteluun. Tähän, samoin kuin kokonaisarkkitehtuuriin liittyy nykyään julkisella puolella vahvasti mukaan tiedonhallintamalli. 
  • ArchiMate on yksi tunnetummista menetelmistä kuvata ja visualisoida eri järjestelmien ja komponenttien välistä riippuvuutta IT-arkkitehtuurissa. ArchiMate on hyvin yhteensopiva TOGAF standardin kanssa. Kumpikin kyllä toimii hyvin myös yksistään käytettynä. 
  • Integraatioarkkitehtuurissa fokuksena ovat eri järjestelmien ja sovellusten yhteenliittyminen ja integrointi saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi. 
  • Pilviarkkitehtuurin perusteet kurssimme tarjoaa nimensä mukaisesti tiiviin näkemyksen siihen, kuinka pilvipalvelut tulisi huomioida arkkitehtuurissa. Meiltä löydät myös ison joukon syvemmälle pilvipalveluihin opastavia koulutuksia 
  • Katso alta kurssilistauksesta tarkemmin kaikki arkkitehtuurikoulutuksemme 

Koska arkkitehtuurin luominen ja ylläpitäminen edellyttää teknisen osaamisen lisäksi hyvää ymmärrystä organisaation toimintatavoista ja tavoitteista, on tärkeää, että arkkitehdillä on toimivat suhteet kaikkiin tärkeimpiin sidosryhmiin. Kommunikaatiotaidot sekä viestin lähettämisessä että vastaanottamisessa korostuvat sitä enemmän mitä laajempiin ja monimutkaisempiin arkkitehtuureihin päädytään. Samoin korostuu järjestelmällinen, langat käsissä pitävä toimintatapa. Myös näihin aiheisiin löydät meiltä koulutuksia, katso tarkemmin kursseja kohdasta projektikoulutukset, palvelumuotoilu ja prosessit sekä johtamiskoulutukset

Tule oppimaan lisää ja luo toimivan arkkitehtuurin avulla eheä malli organisaatiosi toimintaan nyt ja tulevaisuudessa!

TOGAF® is a registered trademarks of The Open Group. 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit

Webinar: How the TOGAF® Standard benefits Enterprise Architecture (EA)

Aika: 15.02.2023 14:30
Kesto: 45 min

Lue lisää