EtusivuHae koulutuksiaTiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ymmärrät mitkä ovat tietohallintamallin keskeiset tavoitteet ja miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan sen rakentamisessa. Kurssilla käytetään JHS 179 -viitekehystä rakentamisen tukena ja hyödynnetään sen tarjoamia välineitä tiedonhallintalain edellyttämien kuvausten luomisessa.

Tiedonhallintalaki, laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
2 päivää

Hinta
1590 €

Kohderyhmä

Tämä koulutus sopii henkilöille, jotka osallistuvat tiedonhallintamallin luomiseen ja sen taustalla tehtävään kokonaisarkkitehtuurityöhön. Kurssin kohderyhmää ovat mm. julkishallinnon työntekijät, asiantuntijat, toiminnan kehittäjät ja tietohallinnon työntekijät sekä kokonaisarkkitehtuurityötä avustavat IT-toimittajien arkkitehdit, määrittelijät ja projektipäälliköt.

Esitiedot

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Kokonaisarkkitehtuurin perusperiaatteiden osaaminen sekä ArchiMate- ja UML -kuvauskielien ymmärrys helpottavat omaksumista. Kurssilla käydään kuitenkin näitä tarvittavilta osin läpi.

Sisältö tiedonhallintamallin koulutuksessa

Tiedonhallintalain vaatimukset

 • Mitä lailla halutaan saavuttaa?
 • Lain pääkohdat ja vaatimukset sekä aikataulu
 • Tiedonhallintayksikön tehtävät

Tiedonhallintamallin laatiminen

 • Tiedonhallintamallin keskeiset osat ja tehtävät
 • Miten työ kannattaa organisoida?
 • Suunnittelu ja kuvausvelvoitteet

Yhteentoimivuuden varmistaminen

 • Eurooppalainen yhteentoimivuuden viitekehys (EIF)
 • Tietomääritysten harmonisointi
 • Yhteentoimivuusalusta

Organisaation kokonaisarkkitehtuurilähtöinen toiminnan kehittäminen

 • Miten kokonaisarkkitehtuuria hyödynnetään työssä?
 • Arkkitehtuurin eri tasot
 • Julkishallinnon suositus JHS 179

Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi käytännössä

 • Suunnitteluprosessi: suunnittelun valmistelu, nykytilan analysointi, tavoitetilan suunnittelu, toimeenpanon suunnittelu
 • Vinkkejä työskentelyyn

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen

 • Tiedonhallintakartan osat
 • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustapoja
 • ArchiMate -mallinnuskielen pääelementit

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen

 • Organisaation ja sidosryhmien kuvaaminen
 • Mitä ovat palvelut sekä tehtävät ja miten ne kuvataan?
 • Prosessien kuvaaminen BPMN-kuvauskielellä (JHS 152)
 • Prosessien välisen vuorovaikutuksen kuvaaminen

Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen

 • Päätietoryhmien ja käsitemallin kuvaaminen  
 • Tietoaineistojen ja tiedon elinkaaren kuvaaminen
 • Prosessien ja tiedon välisen riippuvuuksien kuvaaminen
 • Tiedon omistajuuden periaatteet

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaaminen

 • Loogisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin jäsennys ArchiMate-kaaviolla
 • Tietojärjestelmien välisen vuorovaikutuksen ja rajapintojen kuvaaminen
 • Tietojärjestelmien, -varantojen ja prosessien yhteyksien kuvaaminen

Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu

 • Teknologiapalvelujen kuvaus

Tietoturvajärjestelyjen kuvaaminen

 • Eri näkökulmat tietoturvaan
 • VAHTI 100 soveltamis- ja arviointikehikko
 • Tietoturvajärjestelyiden dokumentoiminen

Aikataulu

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja loppuvat noin klo 16 - 16.30. Aamupala on tarjolla klo 8.15 - 9.00.

Kokemuksia

 • Erittäin hyvä kouluttaja, joka käytännön esimerkkejä hyödyntäen pystyi konkretisoimaan välillä hyvinkin abstrakteja asioita. Koulutus herätti paljon ajatuksia oman työni ja organisaatiomme käytäntöjen kehittämiseksi.
 • Koulutus oli todella mielenkiintoinen sekä hyvä ja kouluttaja oli rautainen ammattilainen!
 • Selkeästi jäsennetty koulutus loi perustan kokonaisarkkitehtuurityön tekemiselle.
 • Rento, mutta asiallinen ja hyvin tiivistetty koulutus. Oikeita asioita korostettiin sopivasti.
 • Kouluttaja osasi kertoa hyvin konkreettisia esimerkkejä KA-työstä.
 • Käytännönläheinen ote, kuten kurssin otsikko edellytti.
 • Erittäin hyviä käytännön esimerkkejä!
 • Kouluttaja osasi hyvin esimerkkien avulla nitoa asiaa yhteen ja havainnollistaa muutostarvetta ja kokonaisarkkitehdin hyötyjä.
 • Käytännön tasolle vietyä koulutusta ja hyviä käytännön esimerkkejä.
 • Erinomainen ja nimensä mukaisesti käytännönläheinen koulutus. Runsaat esimerkkitapaukset toivat asian vielä käytännönläheisemmäksi.
 • Hyvä kokonaispaketti KA:sta ymmärrettävässä muodossa
 • Suoraan kentältä tuleva tieto ja näkemys on tällaisten kurssien todellinen suola.
 • Hyviä käytännön oppeja.
 • Välittäkää kiitokset kouluttajalle. Hän eteni sopivalla tahdilla asioissa eteenpäin. Kertasi hienosti asioita ja esitti käytännön esimerkkejä, mikä oli hyvä ja selvensi asioita.
 • Oikein selkeä ja hyvin jäsennelty koulutus
 • Kouluttaja osasi esittää käytännönläheisesti teorian
 • Tähän koulutukseen pitäisi osallistua kaikki tietohallinnon ammattihenkilöt (sekä toiminnan johto)
 • Tämä kurssi olisi pitänyt käydä jo aiemmin!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: