EtusivuArkkitehtuuriMaster Data Management – tunnista ja hallitse ydintieto

Master Data Management – tunnista ja hallitse ydintieto

Koulutuksesta saat kattavan peruskäsityksen Master Datasta ja sen hallintaan liittyvistä osa-alueista. Opit niin datan laadun hallinnasta, Data Governancesta kuin liiketoimintahyödyistä, arkkitehtuuria unohtamatta.

Tulevaisuuden markkinajohtajat hallitsevat tämän.

Master Data ja sen hallinta voi tuntua hankalalta ymmärtää ja vaikealta toteuttaa. Liiketoiminta ja IT puhuvat eri kieltä asian tiimoilta, eivätkä tehdyt toimenpiteet välttämättä kohtaa liiketoiminnan tarpeita. Näin ei pitäisi olla. Tulevaisuuden markkinajohtajilta tulee löytyä edellytykset hallita dataa ja tuottaa siitä laadukasta tietoa liiketoiminnan johtamiseen!

Toimiva tiedonhallinta on liiketoiminnan paras ystävä!

Master Data Management -koulutuksesta saat kattavan peruskäsityksen Master Datasta, sen elinkaaresta ja sen hallintaan liittyvistä osa-alueista. Luvassa on käytännön esimerkkejä siitä, mitä hallinnan eri osa-alueet tarkoittavat ja mihin ne vaikuttavat.

Lisäksi tutustut tiedonhallinnan prosessiin sekä prosessin käyttöönottoon ja linkitykseen osaksi muita liiketoiminnan prosesseja.  Opit myös, miten luoda Data Governance -malli sekä kuinka kehittää datan laadun mittarointia ja toimintatapoja.

Kuulet oikean elämän esimerkkejä lukuisilta eri toimialoilta ja sovella omaan tekemiseen! Olipa organisaatiosi digiajan natiivi, valmistavan teollisuuden konkari, säädellyllä toimialalla toimiva yritys tai perinteisen palvelualan toimija, tässä koulutuksessa opitun tiedon ja työkalujen avulla voit parantaa Master Datan hallintaa organisaatiossasi.


Paikka

Espoo


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille yritysten ja julkishallinnon henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita MDM-alueesta, niin liiketoiminnassa kuin IT:ssäkin. Koulutus sopii erityisesti Business Analysteille, alueen esihenkilöille ja projektipäälliköille, MDM-vastaaville, arkkitehdeille ja tietovarastoasiantuntijoille.

Tavoitteet

 • Saat kokonaisymmärryksen Master Datan hallinnan osa-alueista.
 • Hallitset Master Data Managementin liiketoimintahyödyt.
 • Hahmotat, mitä on Data Governance ja miksi sitä tarvitaan.
 • Opit erilaisia arkkitehtuurisia lähestymistapoja Master Data Magementiin.

Master Data Management – tunnista ja hallitse ydintieto -kurssin sisältö

1. Päivä

Mitä on Master Data ja Master Data Management?

 • Tervetuloa koulutukseen! Käydään läpi teemat, aikataulu ja esittäydytään
 • Master Datan peruskäsitteet
 • Yleisimmät Master Datan osa-alueet
 • MDM – Master datan hallinta
 • MDM:n suhde organisaation toimintoihin ja sitä tukeviin järjestelmiin

MDM:n liiketoimintahyödyt

 • Master Datasta saatavat hyödyt
 • Vaikutukset, jos Master Dataa ei hallita
 • Liiketoimintahyötyjen tunnistaminen
 • Asiakkaan ja tuotteen Master Data
 • Organisaation MDM-aloitteen perustelu

Harjoitus: Datamallit, standardit ja säännöt

 • Yhteisesti sovitut määritykset: tarkoitus ja hyödyt
 • Datamallinnuksen eri tasot
 • Konseptuaalinen vs. looginen datamalli
 • Mitä tarkoittaa datastandardi?
 • Harjoitus: Oleellisten MDM-entiteettien tunnistaminen
 • Olemassa olevien mallien hyödyntäminen

Master Datan elinkaari ja tiedonhallinnan prosessit

 • Mitä on Master Datan Management?
 • Tavallisimmat MDM-prosessit: tiedon luonti, päivitys, arkistointi ja laadunhallinta
 • MDM-prosessit kattavat datan koko elinkaaren

2. Päivä

Case-esimerkki: Master Datan elinkaari ja tiedonhallinnan prosessit

 • MDM-prosessien käyttöönotto osaksi organisaation toimintoja
 • Case-esimerkki: Datan elinkaaren visualisointi ja Master Data
 • Case-esimerkki: MDM-prosessien linkitys liiketoimintaprosesseihin

Master Data Governance

 • Mitä on Data Governance ja miksi sitä tarvitaan?
 • Data Management ja Data Governance
 • Data Governancen hyödyt

Harjoitus: Master Data Governance (jatkuu)

 • Master Datan omistajuus ja vastuut
 • Harjoitustyö: Data Governancen sidosryhmien tunnistaminen
 • Miten luodaan Data Governance malli

Harjoitus: MDM-järjestelmät ja arkkitehtuurisen lähestymistavat

 • MDM osana organisaation arkkitehtuurista suunnitelmaa
 • Erilaisia arkkitehtuurisia lähestymistapoja MDM:ään
 • Harjoitustyö: Sopivan MDM arkkitehtuurin löytäminen

Mittarointi ja Master Datan laadun parantaminen

 • Datan laatu antaa elämän – tai kuoleman
 • Kuinka Datan laatua mitataan ja parannetaan?
 • Kuinka kehitetään datan laadun mittarointia ja toimintatapoja?

 

Kouluttaja:

Data-alan yrittäjä, kouluttaja & johtava konsultti

Tero Laatikainen

Terolla on yli kymmenen vuoden kokemus laajoista, kansainvälisistä ja läpi organisaation toimintojen menevistä datahankkeista lukuisilta toimialoilta. Vahvimpina osaamisalueina hänellä on datan hallintamalli (Governance), hallinnan prosessit, tietomallit, arkkitehtuurit, järjestelmäkehitys sekä laadun varmistaminen. Konsultin työn lisäksi Tero toimii kouluttajana sekä puhujana alan kansainvälisissä ja kotimaisissa tapahtumissa.