Sisar- ja tytäryhtiömme

Elinikäistä oppimista ammattilaisille – laajasta valikoimastamme löydät koulutuksia mm. viestinnän, johtamisen, HR:n ja tietotekniikan tarpeisiin.

Kouluttautuminen on keino rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tämä on totta yksilöiden, yrityksien, yhteisöjen sekä yhteiskuntien näkökulmasta. Suomessa koulutukseen on uskottu ja satsattu pitkään. Digitalisoituvassa työelämässä oppimisen merkitys korostuu entisestään. Tarve oman osaamisen ja ajattelun kehittämiselle on jatkuva. Siksi elämäntehtävämme on työelämässä olevien ammattilaisten elinikäisen oppimisen vahvistaminen.

Toteutamme tehtäväämme:

  • Tarjoamalla asiakkaidensa hyödyksi parhaat koulutussisällöt, -menetelmät ja -teknologiat. Tavoitteena on paras asiakaskokemus.
  • Luomalla innostuneiden ihmisten yhteisöä, joka kehittää palveluja ja ratkaisuja ketterästi
  • Kehittämällä kansainvälisiä skaalautuvia koulutuksen ja oppimisen digitaalisia ratkaisuja

Koulutusliiketoimintamme juuret ovat syvällä pohjoismaisessa koulutuskentässä. Muutos nykyiseksi koulutusyhtiöksi tapahtui vuonna 2014 kun Tieturi ja Informatorin rinnalle kokonaisuuteen ostettiin Management Institute of Finland MIF, joka oli syntynyt kaksi vuotta aiemmin kolmen perinteisen koulutusyhtiötä – JTO, Infor ja Fintra – yhteenliittymästä.

Emoyhtiömme Wetteri Oyj:n (aikaisemmin Soprano Oyj) osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.

Tarinamme on erottamaton osa pohjoismaista osaamisen ja työelämän kehittämisen tarinaa, johon jokainen koulutusbrändi on luonut oman lukunsa.

Tieturi ja Informator

1980-luvulla työelämässä koettiin hurjia muutoksia, kun tietotekniikka alkoi yleistyä työpaikoilla. Tarvittiin uutta osaamista. Vuonna 1983 Suomen atk-koulutustarpeeseen vastaamaan perustettiin Tieturi. Ruotsi seurasi pian perässä, ja vuonna 1990 perustettiin Informator. Vuonna 2005 Informator tuli yrityskaupalla Tieturin omistukseen. Nykyään Tieturi ja Informator auttavat ammattilaisia kehittämään digitalisoituvassa työelämässä tarvittavia taitojaan.

MIF

MIF syntyi 2012 Elinkeinoelämän keskusliiton yhdistäessä koulutusorganisaatioitaan yhdeksi kokonaisuudeksi. MIFiin yhdistettiin Johtamistaidon Opiston, Inforin ja Fintran koulutusliiketoiminta. Kukin näistä kolmesta tuo oman historiansa ja osaamisensa MIF-kokonaisuuteen

Johtamistaidon Opisto, JTO syntyi sodan jälkeen 1946 , kun Suomessa tarvittiin nopeasti uusia työnjohtajia. MIFin tavoitteena on edelleen paremman johtamisen ja taitavampien esihenkilöiden kouluttaminen.

1960-luvulla kansainvälistyvässä Suomessa alkoi olla pula vientiosaajista. Vientiosaamisen lisäämiseksi Suomeen perustettiin 1962 Vientikoulutussäätiö (Fintra), jonka perillisenä MIF edelleen auttaa kansainvälisiä ja kansainvälistyviä organisaatioita kasvamaan ja menestymään maailmalla.

1990-luvulle tultaessa Suomessa tarvittiin kasvavassa määrin viestintäihmisten täydennyskoulutusta sekä johtajien viestintävalmennusta. Tähän tarpeeseen perustettiin Infor, joka on yksi alan pioneereista, joka edelleen valmentaa johtajia, esihenkilöitä ja asiantuntijoita viestimään vaikuttavammin sekä viestinnän ammattilaisia loistamaan työssään.

MIF toteuttaa siis kehittämistä laaja-alaisesti. Palveluvalikoimaan kuuluvat ammatilliset tutkinnot, organisaatiokohtaiset kehittämisohjelmat sekä avoimet kehittämisohjelmat.

MIF Academyn vastuulla on konsernin kansainvälisten koulutusprojektien markkinointi ja toteutus.

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.mifacademy.com