EtusivuProjektityöProjektisimulaatio + Projektipäällikön keskeiset taidot

Projektisimulaatio + Projektipäällikön keskeiset taidot

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

Tässä projektipäällikölle suunnitellussa koulutuspaketissa loistavat palautteet saavaan Projektipäällikön keskeiset taidot -kurssiimme olemme yhdistäneet mukaan innovatiivisen, innostavan ja huolellisesti pohditun Suomessa kehitetyn pelillisen projektisimulaation. 

Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen. Koulutuksen lopussa projektisimulaatiopelissä kertaat kurssin aikana läpikäydyt asiat. Pelin kautta sovellat opittuja asioita käytännössä, opit virheiden ja onnistumisten kautta ja samalla oivallat projektin johtamiseen liittyvien käsitteiden yhteyksiä. Projektisimulaatiopeli on loistava mahdollisuus kokeilla koulutuksessa opeteltujen asioiden sisäistämistä ja vahvistaa omaa osaamista hankalimmiksi tuntuneista asioista.

Tässä koulutuksessa paneudut projektin syntyyn, valmisteluun, suunnitteluun ja läpivientiin sekä niihin liittyviin menetelmiin. Kurssilla perehdyt projektityöhön toimialariippumattomasti. Asioita konkretisoidaan simulaation lisäksi ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.
Projektisimulaatiopelin kehittäjillä on vuosien kokemus tutkimukseen perustuvan ja tutkimussuuntautuneen projektinhallinta- ja liiketoimintakoulutuksen tarjoamisesta. Sillä on lähes 100 erilaista toteutusta maailmanlaajuisesti ja yli 1000 kouluttajaa, oppijaa ja ammattilaista ympäri maailmaa on jo sitä tuloksellisesti käyttänyt.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1695 €

Kohderyhmä

Sopii henkilöille, jotka haluavat onnistua projekteissaan paremmin. Auttaa sekä projektiryhmäläisiä että erityisesti projektipäälliköitä kehittymään paremmiksi projektin johtamisessa. IT-projekteihin osallistuville suosittelemme koulutusta Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti.

Tavoite

Tämän projektikoulutuksen tavoitteena on

 • luoda yhteistä näkemystä projektitoimintatavoista
 • selkiyttää projekteissa toimivien henkilöiden rooleja ja vastuita
 • antaa uusia keinoja ja menetelmiä laadukkaamman projektisuunnittelun toteuttamiseksi
 • ymmärtää projektin seurannan ja raportoinnin merkitys
 • antaa esimerkkejä projektien onnistuneeseen läpivientiin
 • kehittää asiantuntijaryhmien vetäjien johtamis- ja vuorovaikutustaitoja
 • tehostaa ja nopeuttaa projektityöskentelyä

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen käynnistykseen ja läpivientiin.

Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

Sisältö Projektisimulaatio + Projektipäällikön keskeiset taidot -kurssilla

Perusta projektityölle                                  

 • Miksi projekti? Ja milloin ei?
 • Valmistelun ja suunnittelun merkitys ja toteutus 
 • Projektin valmistelu, tavoiteasetanta, vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi
 • Projektin ympäristön ja sidosryhmien huomiointi

Projektin suunnittelumenetelmät ja parhaat käytännöt

 • Projektin osittaminen, PBS, WBS
 • Työmäärien arviointi
 • Toimintaverkkotekniikka
 • Projektin aikataulun tekeminen
 • Riskien hallinta suunnitteluvaiheessa                                                            

 Projektin ohjaus ja seuranta toteutusvaiheessa

 • Projektin käynnistys                                                                              
 • Projektin ohjaus ja johtaminen                                                                       
 • Projektin tehokas raportointi                                                                          
 • Projektikokoukset                                                                                  
 • Projektin scopen ja muutosten hallinta                                                                                    
 • Riskien hallinta projektin toteutuksen aikana                  
 • Laadunvarmistus

Johdon rooli projektien onnistumisessa

 • Projektisalkun hallinta
 • Projekti- ja linjaorganisaation vastuunjako
 • Projektipäälliköt roolit ja vastuut
 • Ohjausryhmän roolit, tehtävät, valtuudet ja vastuut
 • Johdon rooli ja sitouttaminen projektissa

Projektipäällikön vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sidosryhmäviestintä

 • Viestintäsuunnitelman tekeminen

Ihmisten johtaminen projektityössä

 • Erilaisuus
 • Asiantuntijoiden johtaminen
 • Erilaiset motivoitumis- ja sitoutumismekanismit
 • Projektitiimin rakentaminen

Projektin päättämisen avainasiat

 • Käyttöönottovaihe projektin näkökulmasta
 • Koska projekti on riittävän hyvä?
 • Keskeiset tehtävät
 • Projektin loppuraportti

Projektista oppiminen

 • Onnistuneen projektin tunnusmerkit
 • Keinoja jakaa oppeja - miten hyötyä kokemuksista
 • Projektin 10 tärkeintä asiaa

Projektisimulaatiopeli 

 • Harjoittele/testaa projektinhallintataitojasi realistisessa, mutta riskittömässä ympäristössä
 • Syvennä projektityöosaamistasi tekemällä oppimisen sekä kokeilujen ja erehdysten kautta
 • Kokeile koulutuksessa opittujen asioiden sisäistämistä ja vahvista omaa osaamistasi hankalimmiksi tuntuneista asioista.

Kurssista on mahdollista saada 12 PDU pistettä.

Kuvakaappaus projektisimulaatiopelistä

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: