Webinaari: Lean portfolio hallinta, LPM, tuo strategian käytäntöön 

Aika: 23.08.2024 10:00
Kesto: 45 min

Ilmoittaudu

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa organisaatiot etsivät tapoja optimoida hankkeidensa ja ohjelmiensa portfoliotaan. Lean portfolion hallinta (Lean Portfolio Management, LPM) on lähestymistapa, jolla organisaatiot hallitsevat strategisten tavoitteiden ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen tarvittavia hankkeita ja ohjelmia. LPM perustuu lean- ja agile-periaatteisiin, jotka korostavat jatkuvaa parantamista, asiakasarvon tuottamista ja resurssien tehokasta käyttöä.

Lean portfolion hallinnan prosessit alkavat strategisesta suunnittelusta ja jatkuvat portfolion & virtauksen hallinnan kautta resurssien hallintaan. Näiden avulla pyritään kohti parempaa arvontuottoa. Lean Portfolio Managementin avulla saavutetaan parempi resurssitehokkuus, kyky sopeutua muutoksiin, kasvanut asiakasarvo sekä hukan vähentäminen toiminnassa.

Lean portfolio managementissa yhdistyvät strateginen suunnittelu, ketteryys sekä lean-filosofia luoden tehokkaan ja joustavan tavan hallita organisaation hankkeita ja ohjelmia. Tässä LPM-webinaarissa keskitytään portfolion hallinnan perusajatuksiin sekä sen eri vaiheisiin, kuvaten toimintamallin tärkeyttä ja ensimmäisiä askelia sen käyttöönottamiseen.

Lean Portfolio Management (LPM)-webinaarin sisältö

  • LPM:n ydinperiaatteiden ymmärtäminen ja miten se eroaa perinteisestä portfolion hallinnasta 
  • Lean-ajattelutavan omaksuminen portfolio hallintaan 
  • Lean portfolio hallintamallin luominen tehokasta päätöksentekoa varten 

Webinaarin ajankohta: perjantai 23.8.2024 klo 10.00 – 10.45. Webinaari on maksuton.

Ketteryyswe­bi­naa­rin asian­tun­ti­ja 

Asiantuntijana webinaarissa toimii Tieturin seniorikonsultti Anssi Rusanen, jolla on pitkä kokemus tiimien ja liiketoiminnan kehittämisestä, ketteristä menetelmistä sekä transformaatioista niihin. Hän on sertifioitu SAFe® Practice Consultant (SPC) ja hän on toiminut monenlaisissa rooleissa ketterissä sekä sellaisiksi siirtyvissä organisaatioissa, erityisesti haluten auttaa ihmisiä ja heidän toimintaansa kaaoksen keskellä. 

Tie­tu­rin kou­lu­tuk­sia ai­hee­seen:

Haluatko saada tietoa alan kuulumisista, tulevista webinaareistamme ja asiantuntijoiden kirjoittamista blogeista? Tilaa uutiskirjeemme. Voit valita kirjeen kiinnostuksesi mukaan ja saat kirjeen kerran kuukaudessa.

Asiasanat:

LPM Portfolio