EtusivuAgile-koulutuksetKetterä johtaminen - agile leadership

Ketterä johtaminen - agile leadership

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Tämä koulutus keskittyy ketterän johtamisen ydintaitoihin. Opit kuinka johtajuus on muuttunut ketteryyden ja itseohjautuvien tiimien lisääntyessä ja mitä rakenne- ja toimintatapamuutoksia ketteryyden lisääntyminen organisaatiossa edellyttää. Saat käytännön työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla osaat toimia ketteränä johtajana ja saada ketteryydestä kaiken irti.

Maailma muuttuu nopeasti ja liiketoimintaympäristön epävarmuus kasvaa. Perinteiset johtamismallit eivät enää riitä, kun tarvitaan kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja tehdä nopeita päätöksiä. Siksi yhä useammat yritykset ottavat käyttöön ketteriä menetelmiä ja etsivät ketteriä johtajia viemään organisaatiotaan kohti menestystä. Ketterä johtajuus ei ole pelkkä trendi, vaan todistetusti tehokas tapa johtaa organisaatioita. Tutkimukset osoittavat, että ketterillä menetelmillä johdetut yritykset ovat innovatiivisempia, tehokkaampia ja menestyvät paremmin kilpailussa.

Ketteriä toimintatapoja onkin otettu käyttöön monissa organisaatioissa, mutta aina niistä ei saada toivottuja tuloksia. Usein onnistumisen taustalla eivät ole pelkästään ketterästi toimivat tiimit, vaan koko organisaation johtamistapa ja tuki onnistumisen mahdollistamiselle on määrittänyt, saadaanko ketteryydestä todella aitoa arvoa vai kilpistyykö se vain rutiininomaisesti tehtäväksi uudeksi prosessiksi.

Tässä koulutuksessa opit toimivan ketterän johtamisen periaatteet ja käytännöt kokeneen asiantuntijan ohjauksessa. 

Kurssin materiaali on englanniksi.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii erityisesti esihenkilöille ja johtajille, joiden organisaatiossa hyödynnetään tai otetaan käyttöön ketteriä toimintamalleja. Koulutuksesta on hyötyä myös muille ketterien tiimien tukena toimiville henkilöille, kuten projektipäälliköille, scrum mastereille ja HR-henkilöille, jotka haluavat lisätä avoimuutta, yhteistyötä, päätöksentekokykyä sekä jatkuvan oppimisen ja palautteen mahdollistamaa reagointia muutoksiin.

Tämä koulutus keskittyy taitoihin, joita tarvitaan nykyajan johtamisessa erityisesti ketteryyttä hyödyntävissä organisaatioissa. Koulutus ei syvenny ketteriin viitekehyksiin tai ketterään toimintamalliin, vaan osallistujalla on hyvä olla perustuntemus ketteryydestä jo ennestään, kts. esitiedot kohta.

Tavoite

Ketterä johtajuus -kurssin käytyäsi:

 • Ymmärrät ketterän johtamisen periaatteet ja käytännöt
 • Käsität ketterän toimintatavan tuomat muutokset johtamiseen
 • Hallitset toimintatapoja tukea ja johtaa ketteriä tiimejä tavoitteiden sekä arvontuoton kautta
 • Opit keinoja hajauttaa päätöksentekoa ketteryyden saavuttamiseksi
 • Pystyt arvioimaan oman organisaatiosi kyvykkyyttä ketteryyteen
 • Osaat tarpeen mukaan tukea ja tuoda raamit sekä suunnan, tai antaa toimintavaltaa ja vapautta, jotta ketterät tiimit voivat tuottaa arvoa tehokkaasti.

Esitiedot

Tämä koulutus keskittyy ketterän toimintavan hyödyntämiseen nimenomaan johtamisessa. Kaikki ovat tervetulleita koulutukseen aiemmasta kokemustasosta riippumatta, mutta kurssin omaksumista hyödyttää aikaisempi ymmärrys ketteryydestä, esim. Scrum perusteet tai Kanban perusteet –kurssien avulla.

Ketterä johtaminen - agile leadership -kurssin sisältö

Muuttunut maailma

 • Asiakaskeskeisyys
 • Taylorismi on aikansa lapsi
 • Tarjonnan maailmasta kysynnän maailmaan

Työn hallinta vs. johtajuus

 • Systeemiajattelu ja erilaiset johtamistavat
 • Itseohjautuvat tiimit ja vastuun jakaminen
 • Tavoitteilla ohjaaminen & tietoon pohjautuva ohjaus (Evidence Based Management)

Ketterä johtajuus (agile leadership)

 • Yhteistyö ja arvontuotto
 • Hajautettu päätöksenteko
 • Ihmisten motivointi

Ketteryys organisaatiossa

 • Organisaatiokulttuurin ja -rakenteen merkitys
 • Tehokas ja itseohjautuva tiimien verkosto
 • Haasteet ketteryyden skaalauksessa

Arvovetoinen kehitys

 • Projekteista tuotteiden ja palvelujen kehitykseen
 • Vaikutukset budjetointiin ja rahoitukseen
 • Tehokas portfoliohallinta 

Ketterän johtajan ydintaidot

 • Growth mindset
 • Ihmistaitojen merkitys
 • Minä ketteränä johtajana

Muutosjohtaminen

 • Miksi organisaatiomuutokset epäonnistuvat?
 • Jatkuvan parantamisen kulttuuri vs. isot muutosprojektit
 • Kompleksisen muutoksen läpivienti

Kokemuksia

 • Erinomainen koulutus, kouluttaja ja puitteet
 • Kiitokset kurssista!
 • Erittäin hyvää kurssilla oli myös, että kurssin aiheet herättivät paljon keskustelua ja oli mukava kuulla, miten muissa organisaatioissa toimitaan. 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: