Agile-koulutukset

Kouluttaudu ketteryydessä Tieturilla.

Scrum perusteet

Koulutuksessa käydään läpi ketterän kehitystavan malli Scrum. Opit ketteryyden arvot ja periaatteet. Lisäksi tutustut Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin sidosryhmän edustajan näkökulmasta. Ymmärrät myös ketteryyden edut perinteiseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 28.8.
6.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Lean perusteet

Tee asiat näkyväksi ja poista hukkaa prosessista.Tehokas puolen päivän koulutus Lean-filosofiasta ja Leanin perusperiaatteista.
  Remote
0.5 päivää 4.9.
450 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää

DASA DevOps Professional – Enable and Scale

The DASA DevOps Professional – Enable and Scale certification is designed to provide the core education necessary to put DevOps into practice. With the help ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 10.-11.9.
1550 €TAI
2.8 koulutus-
korttipäivää

Ketterä projekti - agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 11.9.
13.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Ketterä määrittely

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 18.9.
20.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kanban perusteet

Tässä koulutuksessa tutustut Kanban-järjestelmään ja erityisesti sen ytimessä olevan Kanban-taulun käyttöön. Opit minkälaisia yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä tarvitaan sen tehokkaassa ja onnistuneessa hyödyntämisessä. Saat taitoja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 18.9.
13.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Leading Agile HardwareUusi!

The success of the Musk companies, Tesla and SpaceX, has made all industrial product development companies realise that Agile Hardware Development is not only possible, ...
  Remote
2 päivää 24.-25.9.
12.-13.11.
1495 €

Hyvän käyttäjätarinan luominen

Tässä käyttäjätarinoiden (user story) tekemisen koulutuksessa opit miten mahdollistat laadukkaan, asiakkaalle sopivan lopputuloksen syntymisen hyvin luoduilla käyttäjätarinoilla. Käymme käytännönläheisesti läpi erilaisia työkaluja, joita tarvitset tarinoiden ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 27.9.
27.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

DevOps Fundamentals 3.0 (DASA) Training & Certification

This course is designed to provide you with the background knowledge you need to understand the principles and practices of DevOps. More importantly, this course ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 1.-2.10.
1550 €TAI
3.3 koulutus-
korttipäivää

Kehitysjonojen (Backlog) hallinta

Tässä ketteriin kehitysjonoihin (backlog) keskittyvässä koulutuksessa syvennät taitojasi hyödyntää ja hallita kehitysjonoja tehokkaasti.  Kehitysjonojen eli backlogien käsittely on yksi olennaisimmista kulmakivistä ketterässä kehittämisessä. Vaikka kehitysjonot ovat ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 2.10.
4.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Fasilitoinnin perusteet

Tässä fasilitointikoulutuksessa kehität omia taitojasi fasilitaattorina. Saat kurssilla hyvän ymmärryksen fasilitointitaidoista ja opit erilaisia fasilitointimenetelmiä. Vuoropuhelu on tehokas tapa ratkaista ongelmia ja siirtää ymmärrystä organisaatiossa. Fasilitoimattomat ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 7.10.
11.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Ketterä johtaminen - agile leadership

Tämä koulutus keskittyy ketterän johtamisen ydintaitoihin. Opit kuinka johtajuus on muuttunut ketteryyden ja itseohjautuvien tiimien lisääntyessä ja mitä rakenne- ja toimintatapamuutoksia ketteryyden lisääntyminen organisaatiossa edellyttää. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 30.-31.10.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Kompleksisen ongelman ratkaisu

Tällä kurssilla kehität osaamistasi hahmottaa millaisia ongelmia joudumme ratkaisemaan nykymaailmassa. Opit erilaisten ongelma-alueiden dynamiikkaa, kykyä analysoida niitä ja saat ongelmanratkaisukeinoja. Erityisesti keskitymme kompleksisiin ongelmiin, joihin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 4.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Toiminnan kehittäminen retroilla

Paranna taitojasi retrospektiivien fasilitoijana, oli kyseessä sitten projektin, yksittäisen tiimin tai tiimien tiimin toiminnan reflektointi tai päivittäistä arkea kehittävä tilaisuus. Koulutus sopii jo kokeneillekin retroilijoille, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 5.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Ketterästi tuotettu laadukas koodi

Tässä koulutuksessa pureudumme ohjelmistotuotannon laadun parantamiseen ketteryyden keinoja hyödyntäen. Tarkastelemme asiaa ketteryyden arvojen ja periaatteiden kautta, suosituimpien viitekehysten näkökulmasta (Scrum, XP, SAFe) sekä erityisesti käytännön ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 21.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Lean kokonais­­arkkitehtuuri ketterästi

Koulutuksessa saat hyvän ymmärryksen ketterästä kehittämismallista ja Lean kokonaisarkkitehtuurityöstä. Tämän myötä pystyt ohjaamaan arkkitehtuurityötä niin, että työssä keskitytään arvon tuottamiseen, hukan minimointiin, oikea-aikaisuuteen ja iteratiiviseen ...
Espoo Classroom
Remote
2 päivää 26.-27.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Fiksumpaa työskentelyä ketteryydellä

”Työ ei tekemällä lopu”, sanotaan – mutta voisitko tehdä sitä fiksummin? Tällä kurssilla opit keinoja, joilla kiinnität huomiosi omassa työssäsi olennaiseen runsauden sijaan. Ketteryysajattelun avulla ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 4.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kiinteähintaiset projektit ketterästi

Projektinhallinnan hopealuodiksi on ehdotettu esimerkiksi kattavampaa ja parempaa yhteistyötä, mutta silti projektinhallinnan haasteita ei ole pystytty ratkaisemaan. Erityisesti pyrkimykset ketterien menetelmien yhdistämiseen projektitoimintaan ovat aiheuttaneet ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

OKR (Objectives and Key Results) perusteet

Tässä koulutuksessa opit OKR (Objectives and Key Results) -mallin perusteet sekä kuinka hyödynnät sitä tehokkaasti halutun strategian tai muutoksen toteuttamiseen. Perehdyt oikeanlaisen tavoitteen (Objective) ja ...
  Classroom
Remote
1 päivä
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kanban työpaja

Tässä työpajassa luodaan Kanban taulu sekä sovitaan organisaatiolle yhteiset toimintatavat sen tehokkaaseen ja onnistuneeseen käyttöön. Tämä on organisaatiokohtaisesti järjestettävä työpajavetoinen toteutus Kanban perusteet -kurssista.  Työpajassa käydään ...
  Classroom
Remote
1 päivä

Agile-koulutukset

Ketterästi toimimalla organisaatiot voivat saavuttaa taloudellisia hyötyjä, parantaa arvon tuottamista ja tuottaa korkeampaa laatua. Agile toimintatapa mahdollistaa tekemisen joustavuuden, sujuvamman yhteistyön sekä erityisesti nopeamman reagoinnin muutoksiin.

Onpa tavoitteenasi hankkia perusymmärrys agilesta toiminnasta, suorittaa kilpailutuksessa vaadittava ketteryyden todistava sertifikaatti tai kehittää organisaation toimintatapoja ketterämmäksi, meiltä löydät vastauksen.

Tutustu agileen

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit