Agile trainings

Train yourself on agility with Tieturi.

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 28.5.
11.9.
13.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Hyvän käyttäjätarinan luominen

Tässä käyttäjätarinoiden (user story) tekemisen koulutuksessa opit miten mahdollistat laadukkaan, asiakkaalle sopivan lopputuloksen syntymisen hyvin luoduilla käyttäjätarinoilla. Käymme käytännönläheisesti läpi erilaisia työkaluja, joita tarvitset tarinoiden ...
Helsinki Remote
Classroom
1 päivä 29.5.
27.9.
27.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

OKR (Objectives and Key Results) perusteet

Tässä koulutuksessa opit OKR (Objectives and Key Results) -mallin perusteet sekä kuinka hyödynnät sitä tehokkaasti halutun strategian tai muutoksen toteuttamiseen. Perehdyt oikeanlaisen tavoitteen (Objective) ja ...
  Remote
1 päivä 29.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Kehitysjonojen (Backlog) hallinta

Tässä ketteryyden ammattilaisille suunnatussa kehitysjonoihin keskittyvässä koulutuksessa hiot taitojasi rakentaa ja hallita kehitysjonoja (backlog). Kurssin runsaalla käytännön harjoittelulla opit paremmin määrittelemään erityyppisiä ja eritasoisia vaatimuksia sekä kuvaamaan niitä sopivasti haluttujen tulosten ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 5.6.
2.10.
4.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Fasilitoinnin perusteet

Tässä fasilitointikoulutuksessa kehität omia taitojasi fasilitaattorina. Saat kurssilla hyvän ymmärryksen fasilitointitaidoista ja opit erilaisia fasilitointimenetelmiä. Vuoropuhelu on tehokas tapa ratkaista ongelmia ja siirtää ymmärrystä organisaatiossa. Fasilitoimattomat ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 12.6.
7.10.
11.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Toiminnan kehittäminen retroilla

Paranna taitojasi retrospektiivien fasilitoijana, oli kyseessä sitten projektin, yksittäisen tiimin tai tiimien tiimin toiminnan reflektointi tai päivittäistä arkea kehittävä tilaisuus. Koulutus sopii jo kokeneillekin retroilijoille, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 13.6.
5.11.
890 €OR
1 training card day

Scrum perusteet

Koulutuksessa käydään läpi ketterän kehitystavan malli Scrum. Opit ketteryyden arvot ja periaatteet. Lisäksi tutustut Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin sidosryhmän edustajan näkökulmasta. Ymmärrät myös ketteryyden edut perinteiseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 28.8.
6.11.
890 €OR
1 training card day

Lean perusteetNew!

Tee asiat näkyväksi ja poista hukkaa prosessista.Tehokas puolen päivän koulutus Lean-filosofiasta ja Leanin perusperiaatteista.
  Remote
0.5 days 4.9.
450 €OR
0.5 training card days

DASA DevOps Professional - Enable and Scale

The DASA DevOps Professional – Enable and Scale certification is designed to provide the core education necessary to put DevOps into practice. With the help ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 10.-11.9.
1550 €OR
2.8 training card days

Ketterä määrittely

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 18.9.
20.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kanban perusteetNew!

Tässä koulutuksessa tutustut Kanban-järjestelmään ja erityisesti sen ytimessä olevan Kanban-taulun käyttöön. Opit minkälaisia yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä tarvitaan sen tehokkaassa ja onnistuneessa hyödyntämisessä. Saat taitoja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 18.9.
13.11.
890 €OR
1 training card day

Leading Agile HardwareNew!

The success of the Musk companies, Tesla and SpaceX, has made all industrial product development companies realise that Agile Hardware Development is not only possible, ...
  Remote
2 days 24.-25.9.
12.-13.11.
1495 €

DevOps Fundamentals (DASA) Training & Certification

This course is designed to provide you with the background knowledge you need to understand the principles and practices of DevOps. More importantly, this course ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 1.-2.10.
1550 €OR
3.3 training card days

Agile leadership

This training focuses on the core skills of agile leadership. You will learn how leadership has changed with the rise of agile and self-managing teams, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 30.-31.10.
1590 €OR
2 training card days

Kompleksisen ongelman ratkaisu

Tällä kurssilla kehität osaamistasi hahmottaa millaisia ongelmia joudumme ratkaisemaan nykymaailmassa. Opit erilaisten ongelma-alueiden dynamiikkaa, kykyä analysoida niitä ja saat ongelmanratkaisukeinoja. Erityisesti keskitymme kompleksisiin ongelmiin, joihin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 4.11.
890 €OR
1 training card day

Ketterästi tuotettu laadukas koodi

Tässä koulutuksessa pureudumme ohjelmistotuotannon laadun parantamiseen ketteryyden keinoja hyödyntäen. Tarkastelemme asiaa ketteryyden arvojen ja periaatteiden kautta, suosituimpien viitekehysten näkökulmasta (Scrum, XP, SAFe) sekä erityisesti käytännön ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 21.11.
890 €OR
1 training card day

Fiksumpaa työskentelyä ketteryydellä

”Työ ei tekemällä lopu”, sanotaan – mutta voisitko tehdä sitä fiksummin? Tällä kurssilla opit keinoja, joilla kiinnität huomiosi omassa työssäsi olennaiseen runsauden sijaan. Ketteryysajattelun avulla ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 4.12.
890 €OR
1 training card day

Kiinteähintaiset projektit ketterästi

Projektinhallinnan hopealuodiksi on ehdotettu esimerkiksi kattavampaa ja parempaa yhteistyötä, mutta silti projektinhallinnan haasteita ei ole pystytty ratkaisemaan. Erityisesti pyrkimykset ketterien menetelmien yhdistämiseen projektitoimintaan ovat aiheuttaneet ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day
890 €OR
1 training card day

Kanban työpajaNew!

Tässä työpajassa luodaan Kanban taulu sekä sovitaan organisaatiolle yhteiset toimintatavat sen tehokkaaseen ja onnistuneeseen käyttöön. Tämä on organisaatiokohtaisesti järjestettävä työpajavetoinen toteutus Kanban perusteet -kurssista.  Työpajassa käydään ...
  Classroom
Remote
1 day

Agile Software & Hardware at Tesla and SpaceX

Are you ready to reshape your approach to product development? Come spend a day learning with Joe Justice about the business process and ways of ...
  Classroom
1 day
1350 €

Agile trainings

By incorporating Lean Thinking and Agile working ways in their organizations, leaders can achieve financial benefits, improve value creation, and deliver outcomes with higher quality. Agility enables flexibility, smoother collaboration and better steering due to faster response to change.

Whether your goal is to gain a basic understanding of agility, complete the agile certification required for tendering, or to make your organization more agile, we have the answer.

Learn more about Agile trainings