FrontpageAgile trainingsKetterä määrittely

Ketterä määrittely

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän määrittelyn mahdollistamiseksi, mm. asiakkaiden todellisten tarpeiden löytäminen, priorisointi ja niiden esittäminen eri sidosryhmien ymmärtämällä tavalla.

Perinteisen vaatimusmäärittelyn sijasta ketterässä määrittelyssä ydinasiat – tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen, analysointi ja jalostaminen sekä ratkaisujen etsiminen – sulautuvat kiinteäksi osaksi jatkuvaa kehittämistä. Määrittely ei ole enää vain vaihe alussa. Ketterässä toimintatavassa määrittelijät toimivat osana asiantuntevia monitaitoisia tiimejä, joissa korostuu tehokas kommunikointi niin tiimin sisällä kuin tiimin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Hyvä ketterä määrittely voi olla hankalaa, jos on totuttu määrittämään kaikki tarpeet ja vaatimukset tarkasti etukäteen projektien onnistuneen läpimenon mahdollistamiseksi. Tämä perinteinen toimintatapa tuottaa kuitenkin haasteita erityisesti suurempien kokonaisuuksien kehittämisessä, kun käyttäjien ja organisaation tarpeet ja ratkaistavat ongelmakohdat muuttuvat. 

Tässä koulutuksessa saat työkaluja pilkkoa tavoitteet ja tekeminen arvoa tuottaviin itsenäisiin osakokonaisuuksiin. Opit myös keinoja miten voit jo määrittelyn ja esiselvityksen aikana mahdollistaa kehityksen valmiin ja laadukkaan lopputuotoksen.

Määrittelyn tarve ei ole ketterässä toimintamallissa kadonnut minnekään, se on vain muuttanut muotoaan. 

Kurssin materiaali on englanniksi.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

890 €

Kohderyhmä

Tämä perustason kurssi sopii erityisesti ketteryyden parissa toimiville määrittelijöille, projektipäälliköille, tiimivetäjille sekä muille ketterien tiimien kanssa yhteistyötä tekeville henkilöille.  Koulutus tuo hyötyjä myös IT-järjestelmiä ja -projekteja tilaaville asiakasorganisaatioille, jotka työskentelevät ketteriä menetelmiä hyödyntävien toimittajien kanssa. Koulutus sopii hyvin pariksi mm. Scrum perusteet ja Hyvän käyttäjätarinan luominen -koulutuksille. Sertifioiduille Scrum Mastereille ja erityisesti Sertifioiduille tuoteomistajille useat käsiteltävät aiheet ovat jo tuttuja.

Tavoite

Osaat soveltaa ketteriin arvoihin, periaatteisiin, käytäntöihin ja työskentelytapoihin nojautuvaa määrittelyä työssäsi osana ketterää tiimiä. Kurssilla harjaannutat käytännön määrittelytaitojasi tavoitelähtöisessä, asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita ymmärtävässä kehityksessä.

Esitiedot

Kaikki ovat tervetulleita koulutukseen aiemmasta osaamistaustasta riippumatta. Koulutuksen sisällön oppimista kuitenkin edesauttaa, jos sinulla on hallussa Scrum perusteet tai vastaavat taidot. Suositeltavaa on tutustua ennakolta uusimpaan Scrum-oppaaseen

Sisältö Ketterä määrittely -koulutuksessa

Koulutuksessa lähtökohtana toimii tuotteen tavoite sekä asiakkaan ja loppukäyttäjän aito ymmärtäminen. Työskentelyn ytimessä on tuotteen kehitysjonon ja sen tehtävien tarkentaminen, mutta myös riskialttiimpien ja kriittisimpien oletusten löytäminen. Tutkimme kurssin aikana myös miten hyvä määrittely voi mahdollistaa laadukkaat valmiit lopputuotokset ja pohdimme kykyä toimia ketterästi vaatimuksiltaan ja kustannuksiltaan tiukasti rajoitetuissa projekteissa. Kurssin harjoituksissa käytät joko fiktiivistä mallituotetta, tai käsittelet omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiasi/tuotetta casena, jolloin saat vielä enemmän konkreettista hyötyä omaan työhösi.

Ketterä maailmankuva

 • Muuttunut maailma
 • Asteittain tarkentuva ja lisäävä tuotekehitys
 • Ketteryys määrittelyssä

Tavoiteohjautuva ja asiakaskeskeinen lähestymistapa

 • Tuotteen tavoite
 • Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen
 • Käyttäjäkeskeisyys ja palvelumuotoilu

Olettamusten testaaminen

 • Tarpeiden etsintä ja julkaisut käyttäjille
 • MVP ja MMF
 • Jatkuva muutoshallinta ja olettamusten testaus

Kehitysjono määritysten keskiössä

 • Tuotteen kehitysjono
 • Kehitysjonon jalostaminen
 • Tehtävien pilkkominen

Laadun ja tuotosten valmistumisen mahdollistaminen

 • Valmistellun ja valmiin määritelmä (DoR ja DoD)
 • Hyväksymistestausvetoinen kehitys

Testimonials

 • Hyvä kokonaisuus, mielenkiintoisia käytännön esimerkkejä, erittäin asiantunteva ja asiasta innostunut kouluttaja.
 • Opettaja on upea, tietäväinen, pro. Hyvä tyyppi. Koulutus oli todella ihmisläheinen ja käytännön esimerkkejä hyödyntävä. 10 pistettä.
 • Erityisesti koulutuksesta jäi mieleen kouluttajan keskusteleva ote.
 • Ryhmätyöt olivat parasta antia.
 • Harjoitukset kurssin aikana olivat hyviä.
 • Loistava opettaja!
 • Hyvä koulutussisältö, vaihtelevat opetustekniikat, keskustelulle oli aikaa.
 • Koulutuksen harjoitustehtävät vastasivat hyvin tarpeeseen. Tajusin, miten määrittely alkaa jo aivan tuotteen ideointivaiheesta ja kulkee ketterästi tuotteen kehityksen ja tuotannossa olon mukana.

You might be interested in these courses: