FrontpageService design and processesProsessien mallintaminen

Prosessien mallintaminen

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Mallinnetut prosessit auttavat organisaatiota toimimaan tehokkaasti, mikä on liiketoimintaprosessien hallinnan (Business Process Management, BPM) ydinajatuksena. ​Kansainvälisissä tutkimuksissa on nimittäin havaittu, että toiminnan tehostaminen tai muuttaminen on vaikeaa, mikäli prosesseja ei ole kuvattu tai mallinnettu. Kilpailutilanteen kiristyessä nopeiden muutosten teko toiminnassa on kuitenkin välttämätöntä.

Standardoitu prosessien kuvauskieli BPMN on levinnyt voimakkaasti maailmalla ja Suomessakin se on otettu julkisen hallinnon suositukseen kuvauskieleksi (JHS 152 Prosessien kuvaaminen). Tällä kurssilla tunnistat milloin ja missä laajuudessa BPMN on juuri oikea väline prosessien mallintamiseen - ja milloin joku muu tuottaa paremman tuloksen.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 päivää


Price

1590 €

Kohderyhmä

 • suunnittelijat
 • konseptoijat
 • prosesseja mallintavat
 • projektipäälliköt
 • liiketoiminnan kehittämiseen osallistuvat

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi osaat: ​

 • Tunnistaa tarpeeseen sopivan mallintamisvälineen ja notaation​
 • Mallintaa toimintaprosesseja aina tarpeeseen vastaavilla kaaviotyypeillä​
 • Hyödyntää prosessikuvauksia osana palvelumuotoilu- ja järjestelmäprojekteja​
 • Sitoa prosessit liiketoiminnan tavoitteiseen ja mittareihin välttäen osaoptimoinnin ja siten keskittyä holistiseen liiketoiminnan, asiakaskokemuksen ja prosessien jatkuvaan kehitykseen.

 

Suosittelemme tämän koulutuksen yhteyteen koulutusta prosessien mallinnustyökalusta:

Mallinnustyökalukoulutuksen saat ostettua tämän koulutuksen yhteyteen alennetulla hinnalla: 675 €/pv + alv. Mainitse ilmoittautumislomakkeen lisätietokentässä, jos haluat hyödyntää tämän edun.

Esitiedot

Tässä koulutuksessa ei opeteta liiketoiminnan kehittämistä, vaan sille on oma tätä kurssia edeltävä kahden päivän koulutus Liiketoimintaprosessien kehittäminen. Kurssi ei ole edellytys tälle kurssille osallistumiseen, mutta se auttaa saamaan merkittävästi enemmän irti tästä prosessien mallintamisen kurssista.

Prosessien mallintaminen -kurssin sisältö

Prosessien mallintaminen

 • Miksi prosesseja kannattaa mallintaa?
 • Prosessikäsitteitä
 • Erilaisia prosessin mallinnustapoja: BPMN, UML, perinteiset kuvaustavat
 • Julkishallinnon suositus JHS 152 Prosessien kuvaaminen
 • Kuvausvälineitä

Työprosessi

 • Tarpeen ja vaatimusten tunnistaminen
 • Prosessin tunnistaminen ja rajaaminen
 • Työskentelytavat ja mallinnusprojektin miehitys

Prosessikartta

 • Prosessikartan merkitys
 • Kuvattavat asiat: prosessi ja tietovirta

Standardoitu prosessien kuvauskieli BPMN

 • BPMN:n käyttö – milloin ja missä laajuudessa?
 • Mitä BPMN ei sisällä?
 • Mallintamisen tasot
 • Keskeiset elementit
 • Prosessimallityypit
 • Prosessikaaviotyypit​
  • BPMN: Korkean tason yksityisprosessi (High level private process) ​
  • BPMN: Tarkemman tason yksityisprosessi (Detailed level private process) ​
  • BPMN: Yhteistyöprosessi (Collaboration process) ​
  • BPMN: Koreografiaprosessi (Choreography process)​
  • BPMN: Keskustelukaavio (Conversation diagram)

 Prosessien mittaaminen

 • Mittareiden johtaminen strategiasta ja tavoitteista
 • Asiakastyytyväisyyden mittarit
 • Liiketoiminnan mittarit
 • Henkilöstön mittarit
 • Prosessien mittarit
 • Mittareiden määrittäminen
 • Mittarit kokeilevassa kehityksessä

Elementtien täydentäminen attribuuteilla

 • Attribuuttien merkitys
 • Esimerkkejä joidenkin elementtien attribuuteista

Prosessien sanalliset kuvaukset

 • Rakenne ja sisältö
 • Prosessin tavoite ja herätteet
 • Roolit ja prosessin toiminnallisuus
 • Syötteet ja tulosteet
 • Muita kuvattavia ominaisuuksia

Liiketoimintasäännöt ja päätökset

 • Liiketoimintasäännöt (Business Rules)
 • Liiketoimintapäätökset (Business Decisions)
 • Liiketoimintasääntöjen ja -päätösten merkitys

Käsitekaavio ja elinkaaren kuvaaminen

 • Syötteiden ja tulosteiden tietosisältö
 • Liiketoiminnan käsitekaavio
 • Käsitteen elinkaaren kuvaaminen

Katsaus prosessien hallintaan (BPM)

 • Mitä on Business Process Management (BPM)?
 • Katsaus prosessien kehittämiseen

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinnoittelu

Mallinnustyökalukoulutuksen saat ostettua tämän koulutuksen yhteyteen alennetulla hinnalla: 675 €/pv + alv. Mainitse ilmoittautumislomakkeen lisätietokentässä, jos haluat hyödyntää tämän edun.

Testimonials

 • Onnistunut koulutus. Hyvä sisältö ja kiinnostavaa keskustelua.
 • Hyvä koulutus, erityisesti pidin siitä, että oli tilaa keskustella kohdatuista ongelmista. Harjoitustyöt oli hyviä: niihin ei tuhlattu aikaa, vaan hyödynnettiin ongelmakohtien löytämisessä.

You might be interested in these courses: