FrontpageBusiness developmentLiiketoimintaprosessien kehittäminen

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan merkittävän tehostamisen, asiakasarvon kasvattamisen sekä liiketoiminnan laajentamisen uusiin palveluihin.

Prosessit ovat tapa, jolla ihmiset työskentelevät yhdessä tuottaakseen lisäarvoa asiakkailleen. Liiketoimintaprosessit ovat setti loogisesti toisiinsa liittyviä tehtäviä, joiden avulla saavutetaan määritelty liiketoimintatavoite. Jokaisella yrityksellä on prosesseja. Prosessit vastaavat aina asiakkaan – sisäisen tai ulkoisen – tarpeeseen  muodostaen monikanavaisia palveluita, jotka ovat enemmän kuin toistensa summa.

Organisaatiorakenteet ja -rajapinnat vaihtuvat säännöllisesti: rakenteita järjestetään uudelleen, toimintoja ulkoistetaan ja yrityksiä ostetaan. Kuitenkin yritysten liiketoimintaprosessit usein säilyvät. Pystyäksemme vastaamaan asiakkaittemme ongelmiin tarvitsemme tietyt ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit riippumatta niitä toteuttavista organisaatioista.

 


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 päivää


Price

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu:

 • Prosessien omistajille ja prosesseista vastaaville henkilöille
 • Toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille
 • Toiminnan ja prosessien kehittämiseen osallistuville henkilöille
 • Toiminnallista vaatimusmäärittelyä tekeville henkilöille
 • Palvelumuotoilijoille ja suunnittelijoille

Tässä koulutuksessa ei syvennytä liiketoiminnan prosessien mallintamiseen, vaan niiden kehittämiseen sekä kehittämistarpeiden huomioimiseen. Mallintamisesta on oma kurssinsa Prosessien mallintaminen.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät:

 • Miksi ja miten prosesseja tulisi kehittää
 • Kuinka tunnistat, kiinnität ja todennat prosessikehittämisen tavoitteet
 • Miten prosessikehittämisen tavoitteet määrittävät käytettävät menetelmät ja välineet
 • Kuinka liiketoimintaprosessien kehittäminen on osa koko liiketoiminnan monikanavaista ja strategian mukaista kehittämistä
 • Liiketoimintaprosessien roolin yritysarkkitehtuurissa
 • Mitä on tuottavuus ja miksi vain prosessit, jotka vastaavat asiakastarpeeseen ja kasvattavat tuottavuutta.
 • Prosessien mittaamisen merkityksen muutoksen suunnitelmallisuudelle ja vaikutuksen todentamiselle
 • Miten huomioit organisaatio- ja hallintomallit osana prosessien kehittämistä ja johtamista

Esitiedot

Ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta auttaa jäsentämään koulutuksessa saatavaa informaatiota.

Liiketoimintaprosessien kehittäminen -kurssin sisältö

Prosessiajattelun taustaa

 • Prosessien kehittämisen lähtökohdat ja periaatteet

Strategialähtöinen prosessikehittäminen - tuottavuudesta palvelumuotoiluun

 • Tavoitteet ja mittarit strategiasta
 • Palvelutuotanto osana palvelukehitystä: Business model canvas
 • Asiakasarvon ja liiketoiminnallisen arvon suhde
 • Leanin ja palvelumuotoilun periaatteet prosessien kehittämisessä

Yritysarkkitehtuurin rooli kehittämisessä

 • Prosessien johtaminen
 • Business Process Management (BPM)
 • Yritysarkkitehtuurin viitekehyksiä

Prosessien analysointi ja mallintaminen

 • Prosessien tunnistaminen
 • Prosessien rajaus ja mallintamisen tason valinta
 • Prosessien mallintamisen metodiikka
 • Mallintamisstandardeja ja -välineitä
 • Roolit
 • Modulaarisuus

Prosessien mittarointi

 • Mittaamisen teoriaa
 • Mittaaminen osana kehittämistä
 • Mittareiden määrittäminen

Ketterä kehitys prosesseissa

 • Ketterän (agile) kehittämisen, jatkuvan kehittämisen ja projektoidun kehittämisen erot ja hyödyt
 • Prosessien kokeileva kehittäminen
 • Prosessit palvelumuotoilun osana
 • Fasilitointimenetelmät

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Testimonials

 • Aivan mahtava. Kouluttaja selkeä ja kokemusta omaava. Esimerkit valaisivat koulutusta hyvin. Keskusteleva tyyli mahdollisti kaikkien osallistumisen koulutukseen.
 • Erinomaisen asiantunteva kouluttaja ja selkeä sisältö.
 • Kattava materiaali ja asiantunteva kouluttaja
 • Koulutus oli kattava, eheä kokonaisuus ja kouluttaja asiantunteva ja keskusteleva. Sain eväitä työhöni ja koulutus vastasi odotuksiani. Kiitos paljon!
 • Kouluttaja avaa asioita hyvin kokemukseensa perustuen.
 • Kiitos hyvästä paripäiväisestä!
 • Ei liian kovaa paahtamista asiasta toiseen vaan asiat todella jäivät mieleen.
 • Erinomaiset 2 päivää. Sopivasti elävän elämän esimerkkejä tukemaan teoriaa ja riittävästi konkreettista tekemistä ja työstöä, jotta keskittyminen pysyy yllä.
 • Hyvä koulutus ja hyvä kouluttaja.
 • Kattavaa, osallistujien työtehtäviin ja tilanteisiin liittyvää pohdiskelua, paljon esimerkkejä ja asiantuntevaa opetusta.
 • Erittäin asiantunteva kouluttaja ja hyviä näkökulmia.
 • Kiva, mukaansatempaava kouluttaja ja hyvä ryhmä jossa saatiin keskustelua aikaiseksi!

You might be interested in these courses: