Ketterä tuottavuusloikka Scrumilla

Published 24.4.2017
Reading time approx 2 min

Scrum on tunnetusti yksinkertainen, mutta vaikea. Vaikeaksi sen tekee radikaali muutos johtamisen ajattelutavassa. Perinteinen 1800-luvun maailmaan sovitettu johtamismalli ei enää toimi nykyisessä tilanteessa.

Vähemmän rooleja

Perinteisessä mallissa työ on organisoitu osaamisalueiden ympärille. On olemassa mm. talousosasto, myyntiosasto, valmistusosasto ja tuotekehitysosasto. Ongelmaksi tämä muodostuu, koska asiakastoimituksiin tarvitaan kaikkien näiden osastojen yhteistoimintaa. Syntyy hukkaa kun tieto siirtyy osastolta toiselle.

Ohjelmistotuotannossa tätä liiallista erikoistumista on toteutettu esimerkiksi niin, että on olemassa erilliset tiimit vaatimusmäärittelyyn, käyttöliittymäsuunnitteluun, arkkitehtuurin, mobiiliohjelmointiin, taustajärjestelmien ohjelmointiin, testaamiseen ja dokumentointiin.

Syvälle erikoistuneiden asiantuntijoiden työn johtaminen on mahdotonta, sillä kehitysprojekteja ei ole mahdollista suunnitella tarkasti etukäteen. Lopputulos täsmentyy projektin aikana ja työssä tarvitaan jatkuvaa innovointia. Perinteisessä koordinaatiokaaoksessa asiantuntijat hyppivät projektista toiseen eikä kukaan heistä ota vastuuta kokonaistuloksesta.

Scrumin ratkaisu on kasvotusten kommunikoiva monitaitoinen kehitystiimi, joka pystyy ohjaamaan itseään työn edetessä. Tiimin jäsenillä on tarvittava osaaminen ilman haitallisia roolirajoja.

Laajempi tuotevalikoima

Keskittyminen ydinliiketoimintaan johtaa tyypillisesti näivettymiseen. Rönsyt, joihin tulevaisuus olisi voinut perustua, on karsittu ja laho kanto on jäänyt jäljelle. Toyota ratkaisi 2. maailmansodan jälkeisen kysynnän heikkouden panostamalla massatuotannon sijaan joustavuuteen. Se rakensi kyvyn tuottaa asiakkaan haluama auto riittävän nopeasti, vaikka tuotanto aloitettiin vasta kun asiakas oli tehnyt tilauksen.

Pitkät tuotekehitysprojektit epäonnistuvat markkinoiden arvaamattomuuden ja uusien teknisten ratkaisujen vuoksi. Tehdään väärä tuote, jolle ei löydy ostajia. Jumiudutaan vääriin teknisiin vaihtoehtoihin saamatta käyttökelpoisia tuotteita ulos.
Scrum-ratkaisu on sarja lyhyitä projekteja, Sprinttejä, jotka kaikki tuottavat käyttökelpoisia tuloksia. Seuraava Sprintti suunnitellaan viime tipassa edellisestä saadun palautteen pohjalta. Tällöin tuotekehityksen läpimenoajat ja laatu paranevat ja riskit pienenevät.

Tuottavuusloikka – parasta liiketoimintahyötyä nopeimmin

Scrum perusidea on tuottaa parasta hyötyä liiketoiminnalle jokaisessa Sprintissä, oikeita tuotteita tehokkaalla tiimityöllä. Se on Lean-ajatteluun pohjautuva viitekehitys, joka soveltuu monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen. Ohjelmistotuotanto on Scrumin tyypillisin käyttökohde, mutta sitä sovelletaan menestyksellisesti myös autosuunnitteluun, yleisjohtamiseen, markkinointiin ja lakiasiaintoimistojen työn hallintaan. Yksikertaisessa palvelutuotannossa, tukipalveluissa, virhekorjauksissa ja pienylläpidossa Lean ja Kanban ovat usein riittäviä. Toisinaan niitä täydennetään Scrum-käytännöillä, jolloin puhutaan Scrumbanista.

Kaikki Ketteryyden koulutuksemme löydät täältä >

About author:

Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer. Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla.

Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Tags

Scrum Ketteryys