Agile, Lean ja Scrum

Lisää ketteryyttä liiketoimintaan

Agile, Lean ja Scrum

Agile on nykyään valtavirtaa: yhä useampi kehitysprojekti tehdään tavalla tai toisella agilesti eli ketterästi, eikä suotta. Ketterä ajatus- ja toimintamalli on tuonut yrityksille taloudellisia säästöjä, tiimeille läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kommunikaatioon sekä nopeampia prosesseja.

Ohjelmistokehityksen nopeuttamisesta ja tuottavuuden parantamisesta alkunsa saanut Scrum on levinnyt yhä uusille aloille, myös ICT-puolen kehityshankkeiden ulkopuolelle. Esimerkiksi media-alalla ja terveydenhoitoalalla hyödynnetään Scrumin toimintatapoja aktiivisesti, kts. blogi Scrumin käytöstä IT:n ulkopuolella.

Scrum Alliancen motto ”Tekee maailmasta paremman” ei ole tuulesta temmattu. Jopa 97 % Scrumia kokeilleista yrityksistä aikoo jatkaa sen käyttöä, sillä niissä on havaittu Scrumin hyödyntäneen työntekoa merkittävästi.

Ketteröidy siis Tieturilla! Sertifioidut kouluttajat, joilla on vuosien käytännön kokemus, opastavat sinut agileen toimintaan virallisesti hyväksyttyjen materiaalien avulla.

 

Mikä ketteryyskoulutus sinun kannattaa valita?

Ketteryyden oppimista voi ajatella vaiheittain eteneväksi kehittymispoluksi: hanki ensin itsellesi perusteet ketteryydestä, sitten eri ketterän toiminnan roolien mukainen osaaminen ja opi lopuksi ketteryyden skaalautumisesta.

1. Opi ensin perusteet ketteryyteen. Tähän sopivat esimerkiksi aiheet:

  • Scrumin perusteet. Scrum toimii tehokkaasti kehitettäessä uusia, monimutkaisia kokonaisuuksia.
  • Kanban, joka sopii mm. työn hallintaan sekä (hallinnon) rutiineihin, markkinointiin ja IT-tukipalveluihin

2. Hanki ketterän toiminnan roolien mukainen osaaminen

  • Käytettäessä Scrumia, joka on ketterän kehityksen yleisin viitekehys, ovat roolit Scrum Master ja Product Owner (tuoteomistaja)
  • Alta kohdasta ”Sopiiko sinulle ScrumMaster vai Product Owner -kurssi?” löydät vinkkejä kumpi on sinulle oikea rooli

3. Tutustu myös ketteryyden skaalaukseen

  • Suosituin viitekehys ketteryyden skaalaukseen on SAFe eli Scaled Agile Framework, joka on vahvasti käytössä mm. finanssisektorilla ja teleoperaattoreilla.
  • Myös Scrum jo itsessään sisältää skaalaamisen ajatuksen ns. Scrum of Scrums

Sopiiko sinulle ScrumMaster vai Product Owner -kurssi?

  • Scrumin tuoteomistaja (Product Owner) on asiakkaisiin ja käyttäjiin suuntautuva liiketoiminnan edustaja.
  • ScrumMaster opastaa tiimiä ja organisaatiota toimimaan tuottavasti ja ketterästi.

Tuoteomistaja luo tuotevision, järjestää tuotteen kehitysjonon ja vastaa tehdyn työn arvosta asiakkaalle. Hän päättää, mitä tehdään.

ScrumMaster auttaa Scrum-tiimiä ja organisaatiota toimimaan parhaalla tavalla. Hänellä on vahva näkemys ketterästä prosessista ja palvelevasta henkilöjohtamisesta. Hän poistaa työn esteitä sekä sisäisiä ja ulkoisia häiriötä.

Tilaaja-toimittajamallissa tuoteomistajat tulevat usein tilaajaorganisaation liiketoimintayksiköistä ja ScrumMasterit toimittajaorganisaatiosta. Tuoteomistajuus on tyypillisesti organisaatiolla, joka omistaa kehitettävän tuotteen. Jos tuotetta myydään useille asiakkaille, voi tuoteomistajuus olla myös toimittajaorganisaatiolla.

Tietohallinnossa työskenteleville ja konsultointipalveluita tarjoaville rajanveto Scrum-roolien suhteen on vieläkin hienojakoisempaa. Kaupallisesti suuntautuneet henkilöt valitsevat usein tuoteomistajuuden ja teknisesti suuntautuneet ScrumMasteruuden.

Projektipäälliköistä ja tuotepäälliköistä tulee usein tuoteomistajia, kun organisaatiot ketteröityvät.  Toimitusjohtajan titteli on päätuotemistaja (Chief Product Owner)  ja pääscrummaster (Chief Scrum Master) titteliä vastaa jollain tavoin perinteinen COO (Chief Operating Officer).

Juuri omaan tarpeeseesi sopivaa ketteryyttä

Onpa siis tavoitteenasi hankkia perusymmärrys agilesta toiminnasta, suorittaa kilpailutuksessa vaadittava ketteryyden todistava sertifikaatti tai kehittää organisaation toimintatapoja ketterämmäksi, vaikkapa johtamisessa (Agile Leadership), meiltä löydät vastauksen. Katso koulutustarjontamme!