Agile-koulutukset

Agile-toimintatapa mahdollistaa tekemisen joustavuuden, sujuvamman yhteistyön sekä erityisesti nopeamman reagoinnin muutoksiin.
Katso koulutukset

Ketteryys (Agile & Lean) on kehittynyt lähes oletusarvoiseksi toimintatavaksi jatkuvassa sovelluskehityksessä ja IT-projekteissa. IT-alan ulkopuolella ketteriä toimintamalleja hyödynnetään menestyksekkäästi esimerkiksi markkinoinnissa, HR:ssä, pankki- ja vakuutusalalla, rakennus- ja kaupan alalla sekä terveydenhuollossa. Valmistavankin teollisuuden puolella on alettu hyödyntää ketteryyttä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Ketterästi toimimalla organisaatiot voivat saavuttaa taloudellisia hyötyjä, parantaa arvon tuottamista ja tuottaa korkeampaa laatua. Agile toimintatapa mahdollistaa tekemisen joustavuuden, sujuvamman yhteistyön sekä erityisesti nopeamman reagoinnin muutoksiin. Suosituimmat käytettävät agile-viitekehykset ovat scrum ja Scaled Agile Framework (SAFe®), mutta myös muut kuten Kanban, DevOps, LeSS ja Lean Six Sigma ovat käytettyjä. Nykyään on myös huomattavissa trendi, että organisaatio ottaa enemmänkin inspiraatiota yhdestä tai useammasta viitekehyksestä, kuin että ottaisi mitään viitekehystä suoraan sellaisenaan käyttöön.

State of Agile -raportissa julkaistussa kyselyssä, jonka vastaajat toki ovat ketteryyttä paljon hyödyntäviä henkilöitä, 80 prosenttia käyttää ketterää lähestymistapaa ensisijaisena toimintamallina. Vastaajajoukko huomioiden tämä ei ole yllättävää, mutta mielenkiintoista on se, että puolet kyselyn vastaajista käyttää ketterää lähestymistapaa yhdessä muiden lähestymistapojen, kuten perinteisen projektimallin kanssa. Maailma ei siis ole musta-valkoinen tässäkään asiassa.

Mikä ketteryyskoulutus kannattaa valita?

Ketteryyden oppimista voi ajatella vaiheittain eteneväksi kehittymispoluksi: hanki ensin itsellesi perusteet ketteryydestä, sitten hio taitojasi toimia eri rooleissa ja syvenny lopuksi ketteryyden skaalaukseen, toimintatapojen parantamiseen ja kokonaisvaltaiseen ketteryyteen.

Kun haluat ymmärtää scrumin tai kanbanin toimintatavat ja niitä ohjaavat periaatteet yleisellä tasolla, ovat Scrum perusteet, Kanban työpaja ja Fiksumpaa työskentelyä ketteryydellä erinomaisia vaihtoehtoja kaikille ketteryydestä kiinnostuneille vastuualueista, rooleista ja toimintaympäristöstä riippumatta.

Jos ketteryyden yleiset toimintatavat ovat jo tuttuja, mutta haluat parantaa päivittäiseen arkeesi liittyviä taitoja, tutustu Ketterä määrittely, Kehitysjonojen hallinta, Hyvän käyttäjätarinan luonti, Fasilitointitaitojen perusteet ja Ketterästi tuotettu laadukas koodi -koulutuksiin. Nämä on suunniteltu myös antamaan lisää osaamista Scrum Master tai/ja Product Owner sertifikaatin suorittaneille.

Toimiessasi projektipäällikkönä ja halutessasi saada ketteryydestä hyötyjä omaan työhösi, ovat Ketterä projekti – agile projektijohtaminen, Kiinteähintaiset projektit ketterästi sekä Ketterä johtajuus hyödyllisiä.

Jos vastuualueellesi kuuluu ketteryyden tukeminen esimiehenä, johtajana tai ketteränä valmentajana, suosittelemme Ketterä johtajuus – Agile Leadership, DevOps Leader (DOL) (eLearning), ICAgile – ICP-ACC Agile Coaching sekä OKR (Objectives and Key Results) -koulutuksia. Jos yksittäisten tiimien lisäksi tavoitteena on parantaa toimintatapoja suurempien hankkeiden ja isojen liiketoimintaa parantavien kokonaisuuksien kehittämistä, on SAFe Lean Portfolio Management hyödyllinen.

Voit myös hankkia itsellesi sertifikaatin ketteryysosaamisesta. Näin osoitat laaja-alaista, maailman laajuisesti määritettyä osaamista agile toiminnassa. Enemmän tietoa sertifioitumisesta saat sivuiltamme Sertifioivat scrum-koulutukset ja SAFe.

Kouluttaudu ketteryydessä Tieturilla

Onpa tavoitteenasi hankkia perusymmärrys agilesta toiminnasta, suorittaa kilpailutuksessa vaadittava ketteryyden todistava sertifikaatti tai kehittää organisaation toimintatapoja ketterämmäksi, meiltä löydät vastauksen.

Sertifioidut kouluttajat, joilla on vuosien käytännön kokemus, opastavat sinua matkallasi ketteryyden asiantuntijaksi

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit