Sertifioivat scrum-koulutukset

Scrum auttaa tuottamaan arvoa ratkaisemalla kompleksisia ongelmia joustavasti.
Katso koulutukset

Scrum on suosituin ketteryyden viitekehys sovelluskehityksessä. Sitä käytetään paljon myös ketterissä projektimalleissa. Scrumia, sekä sen inspiroimia yritysten omia ketteriä toimintatapoja, hyödynnetään menestyksekkäästi yhä laajemmalla, myös IT-sektorin ulkopuolella mm. HR:ssä ja media-alalla, kts. blogi Scrumin käytöstä IT:n ulkopuolella.

Käyttäen puhtaasti scrumia, että yhdistämällä sitä muihin ketteriin toimintatapoihin kuten Kanbaniin, organisaatiot ovat saaneet niin taloudellisia säästöä, parempaa arvontuottoa ja laatua, läpinäkyvyyttä tekemiseen kuin tehokkaampia tiimejäkin. Jopa 97 % scrumia kokeilleista yrityksistä aikoo jatkaa sen käyttöä myös tulevaisuudessa.

Mikä on scrum?

Scrum on viitekehys, joka auttaa tuottamaan arvoa ratkaisemalla kompleksisia ongelmia joustavasti. Scrumin ytimessä on asiantunteva ja moniosaava tiimi, joka sitoutuu saavuttamaan tavoitteet ja ratkomaan asiakkaan ja loppukäyttäjän haasteet parhaalla mahdollisella tavalla. Pystyäkseen tähän, tiimit tarvitsevat läpinäkyvyyttä niin toimintaympäristöönsä kuin asiakkaiden sekä liiketoiminnan tarpeisiin. Lisäksi heille on tarjottava säännöllinen mahdollisuus tarkastella edistymistään kohti niin tavoitteita kuin toimintatapojaan ja kykyään tuottaa laadukkaita lopputuloksia.

Scrum mahdollistaa säännöllisen pysähtymisen ja tarkastelun rytmittämällä tiimien tekemistä enintään kuukauden pituisiin sykleihin (Sprint). Jokaisen syklin alussa kirkastetaan sen hetken tärkein tavoite ja tarvittava työ sen saavuttamiseksi (Sprintin suunnittelu). Tiimin työskennellessä valittua tavoitetta kohti (Sprintin tavoite), seuraa se päivittäin edistymistään tavoitteen saavuttamiseksi (Päivittäispalaveri).

Lopulta syklin päättyessä tarkastellaan valitun tavoitteen konkreettista lopputulosta (Inkrementtiä) yhdessä scrum-tiimin ulkopuolisten sidosryhmien ja avainhenkilöiden kanssa (Sprintin katselmointi). Samalla tarkastellaan edistymistä ja kirkastetaan mahdollisia seuraavia askeleita kohti scrum-tiimin pitkän aikavälin tavoitetta (Tuotteen tavoite).

Viimeisenä asiana ennen uuden syklin aloittamista, scrum-tiimi pysähtyy miettimään, miten heidän päivittäisestä työstään on mahdollista saada tulevaisuudessa yhä parempaa, laadukkaampaa ja tuottavampaa (Retrospektiivi).

Mikä scrum-koulutus sopii minulle?

Kun haluat ymmärtää scrumin toimintatavat ja sitä ohjaavat periaatteet yleisellä tasolla, on Scrum perusteet -kurssi erinomainen vaihtoehto kaikille scrumista kiinnostuneille vastuualueista, rooleista ja toimintaympäristöstä riippumatta.

Toimiessasi scrum-tiimissä esimerkiksi tuoteomistajana tai Scrum Masterina, perustason ymmärrystä näistä vastuualueista ja Sprinttien läpiviennistä saat sertifiointiin valmistavista koulutuksistamme Scrum Master I sekä Product Owner I.

Kun olet jo kokenut scrum master tai tuoteomistaja ja haluat syventää osaamistasi ja erottautua perustason sertifioinnin omaavista henkilöistä, ovat jatkotason sertifiointiin valmistavat Scrum Master II sekä Product Owner II hyödyllisiä kursseja.

Jos vastuualueellesi kuuluu ketteryyden ja scrum-tiimien tukeminen esimiehenä ja johtajana, suosittelemme Scrum perusteet, Ketterä johtajuus – Agile Leadership sekä OKR (Objectives and Key Results) -koulutuksia. Suosittelemme myös lämpimästi SAFe-viitekehyksen koulutuksista Lean Portfolio Management -koulutusta, jos yksittäisten tiimien lisäksi tavoitteena on parantaa toimintatapoja suurempien hankkeiden ja isojen liiketoimintaa parantavien kokonaisuuksien kehittämistä.

Ymmärtäessäsi jo scrumin toimintaperiaatteet ja vastuualueet, ja halutessasi syventää taitojasi ketterässä toimintaympäristössä ilman virallisia sertifiointivaateita, tarjoamme laajasti erilaisia koulutuksia ketteryydestä

Onko Scrum Master vai Product Owner -kurssi minulle oikea?

Tuoteomistaja (Product Owner) on vastuussa, että tehdään oikeita asioita ja keskitytään parasta lopputulosta ja arvoa tuottaviin asioihin. Pystyäkseen tähän, hän tekee kehitystiimin lisäksi yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella ymmärtääkseen sekä organisaation operatiivisen liiketoiminnan että loppukäyttäjän tarpeet sekä tuotteen kehittämispotentiaalin ja mahdollisuudet pitkällä aikavälillä.

Scrum master vastaa tiimin tehokkuudesta mahdollistamalla ja auttamalla scrum-tiimiä sekä ympäröivää organisaatiota toimimaan niin scrumin kuin ketteryyden periaatteiden mukaisesti. Hänellä on taito tukea ihmisiä toimimaan tuottavasti ja ketterästi, hyvät ongelmanratkaisutaidot, sekä taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja saada nämä toimimaan yhteistyössä, tuottavasti ja työskentelemään määrätietoisesti kohti tavoitteita.

Tilaaja-toimittajamallissa tuoteomistajat tulevat usein ostavan organisaation liiketoimintayksiköistä ja scrum masterit toimittajan puolelta. Tuoteomistajuus on tyypillisesti organisaatiolla, joka omistaa kehitettävän tuotteen. Jos tuote on enemmänkin valmistuote, jota myydään useille asiakkaille eri organisaatioissa, on tuoteomistajuus usein näissä tapauksissa toimittajaorganisaatiolla ja asiakasorganisaation henkilöt kuuluvat tuotteen sidosryhmiin.

Perinteisen projektipäällikön rooli muuttuu scrumin mukaisesti toimivissa organisaatioissa merkittävästi, sillä projektipäällikölle kuuluvat tehtävät kuuluvat nyt scrum-tiimin jäsenille (scrum master, tuoteomistaja ja kehittäjät). Sidosryhmätyöskentely, budjettivastuu, priorisointi ja tavoiteaikataulut kuuluvat tuoteomistajalle. Työn esteiden poistaminen, kehitystiimien edistymisen tuki sekä tehokkaiden ja järkevien toimintatapojen kehittäminen scrum masterille. Tarpeiden sekä haasteiden ratkaisuvaihtoehdot, laadun varmistus ja hyvät kehitystavat, sekä työn ja tavoitteiden valmistuminen ovat kehittäjien vastuulla.

Riippuen projektipäällikön kiinnostuksen kohteista ja suuntautumisesta, heistä voi tulla joko tuoteomistajia (kaupallisesti ja liiketoiminnallisesti suuntautuneet) tai scrum mastereita (esteiden poistoon, toimintatapojen kehittämiseen ja teknisempään puoleen suuntautuneet).

Kouluttaudu Tieturilla

Onpa tavoitteenasi hankkia perusymmärrys agilesta toiminnasta, suorittaa kilpailutuksessa vaadittava ketteryyden todistava sertifikaatti tai kehittää organisaation toimintatapoja ketterämmäksi, meiltä löydät vastauksen.

Sertifioidut kouluttajat, joilla on vuosien käytännön kokemus, opastavat sinua matkallasi ketteryyden asiantuntijaksi.

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit