EtusivuHae koulutuksiaHyvän käyttäjätarinan luominen

Hyvän käyttäjätarinan luominen

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Tämä käyttäjätarinoiden (user story) tekemisen kurssi keskittyy konkreettisilla harjoituksilla siihen, mitä asioita ja millä tasolla käyttäjätarinoissa kannattaa kuvata, mitä ja miksi olemme tekemässä jotakin sekä kuinka mahdollistat laadukkaan, asiakkaalle sopivan lopputuloksen syntymisen hyvin luoduilla käyttäjätarinoilla.

Käymme koulutuksessa läpi eri aktiviteetit, joita tarinoiden löytämiseen (käyttäjiltä) tarvitaan, käyttäjätarinoiden merkityksen ja tekemisjärjestyksen määrittelyn keinoja sekä kuinka käyttäjätarinoista jalostetaan riittävän pieniä ja laadukkaita, toteutusta ohjaavia kuvauksia.

Käyttäjätarina (user story) kuvaa nimensä mukaisesti käyttäjän tarvetta tuotteelle tai sen ominaisuuksille: jotakin tavoitetta, jonne käyttäjä haluaa tuotteen avulla päästä. Hyvien käyttäjätarinoiden kirjoittaminen voi kuitenkin olla hankalaa, koska mm. olemme tottuneita kirjoittamaan määrittelyitä tekniseltä näkökannalta, oikeat henkilöt eivät ole käytettävissä, prosessit vaatimuksien etsimiseen ja/tai määrittelyyn aiheuttavat viiveitä jne. On myös haastavaa ymmärtää arvo, jonka hyvä käyttäjätarina tuo käyttäjälle, ja kuinka määritellä arvo oikein käyttäjätarinoiden priorisointia varten.

Koulutuksessa sivutaan hieman kehitysjonojen hallintaa, mutta siihen aiheeseen varsinaisesti keskittyy kurssimme Kehitysjonojen (Backlog) hallinta, joka sopii hyvin pariksi tälle kurssille. Kumpikin näistä koulutuksista sopii hyvin Product Owner tai ScrumMaster -kurssin jatkoksi kasvattaen sertifiointikursseilla saatua perusosaamista.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
1 päivä

Hinta
890 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii tuoteomistajille (Product Owner), Scrum Mastereille, kehitystiimien jäsenille sekä palvelujen ja IT-järjestelmän tilaajille, jotka työssään tarvitsevat taitoja käyttäjätarinoiden tekemiseen.

Tavoite

Kurssilla harjaannutat taitojasi asiakasarvoa tuottavien ja kehitystyötä oikein ohjaavien käyttäjätarinoiden tekemisessä.

Esitiedot

Koulutuksen sisällön oppimista edesauttaa, jos sinulla on PO I tai SM I vastaavat tiedot sekä vähintään muutaman vuoden soveltuva työkokemus ketterästä tuotekehityksestä.

Käyttäjätarinan luominen -kurssin sisältö

Lyhyisiin teoriakeskusteluihin tukeutuen käytämme joko todellista tai fiktiivistä mallituotetta, jota erilaisin työpajoin jalostetaan aina tuotteen tavoitteesta kohti valmisteltuja käyttäjätarinoita. Voit siis koulutuksessa halutessasi käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa tehtävääsi casena ja siten saada vielä lisää suoraa, konkreettista hyötyä omaan työhösi.

Ketterän kehityksen lähtökohta

 • Ratkaisun kontekstin merkitys, liiketoiminnan ja tuotteen tavoite
 • Kehitysjono (backlog) ohjaa tekemistä
 • Käyttäjätarina ja sen osuus osana ketterää kehittämistä
 • Valmiin määritelmä (Definition of Done, DoD)

Käyttäjätarinoiden luominen

 • Palvelumuotoilu, asiakkaan näkökulma ja osallistaminen
 • Käyttäjätarinan luomisen aktiviteetit ja roolit
 • Mitä asioita käyttäjätarinoissa kannattaa kuvata
 • Millä tasolla kirjoittaa käyttäjätarina

Työskentely käyttäjätarinoiden kanssa

 • Yhteistyö kuvauksien tarkentamisessa
 • Tarinoiden pilkkominen, täsmentäminen ja arviointi
 • Hyväksymiskriteerit osana ongelman kuvausta ja sisäänrakennettua laatua
 • Vaatimusten havainnollistaminen esimerkeillä
 • Työskentelytekniikat tarinoiden tarkentamiseen
 • Elävä dokumentaatio
 • Valmistellun määritelmä (Definition of Ready)

Materiaali

Kurssin materiaali on englanniksi.

Aikataulu

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja loppuvat noin klo 16-16.30. Aamupala on tarjolla klo 8.15-9.00.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: