Agile and scrum trainings

Agility enables flexibility, smoother collaboration and, in particular, faster response times.

Fasilitoinnin perusteet

Tässä fasilitointikoulutuksessa kehität omia taitojasi fasilitaattorina. Saat kurssilla hyvän ymmärryksen fasilitointitaidoista ja opit erilaisia fasilitointimenetelmiä. Vuoropuhelu on tehokas tapa ratkaista ongelmia ja siirtää ymmärrystä organisaatiossa. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 1.12.
17.4.
12.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

SAFe Scrum Master with SSM Certification

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. Attending this course prepares you to take the ...
Helsinki Classroom
2 päivää 11.-12.12.
18.-19.3.
27.-28.5.
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää

SAFe Product Owner/Product Manager with POPM Certification

Delivering value through effective Program Increment execution according to the Scaled Agile Framework SAFe, version 6. Develop the skillsets needed to guide the delivery of ...
Helsinki Remote
Classroom
2 päivää 12.-13.12.
18.-19.1.
12.-13.2.
13.-14.3.
8.-9.4.
20.-21.5.
10.-11.6.
27.-28.6.
Näytä kaikki
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become ...
Helsinki
Tampere
Classroom
Remote
2 päivää 13.-14.12.
15.-16.1.
5.-6.2.
21.-22.2.
7.-8.3.
25.-26.3.
15.-16.4.
15.-16.5.
10.-11.6.
27.-28.6.
Näytä kaikki
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää

Ketterä määrittely

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 14.12.
14.2.
22.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Scrum Master I (SM I)

Scrum master training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The training prepares you to take the internationally recognized ...
Helsinki
Tampere Classroom
Remote
2 päivää 18.-19.12.
9.-10.1.
1.-2.2.
19.-20.2.
5.-6.3.
4.-5.4.
22.-23.4.
6.-7.5.
3.-4.6.
27.-28.6.
Näytä kaikki
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Product owner I (PO I)

Product Owner training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The training prapares you to take the internationally recognized ...
Helsinki
Tampere Classroom
Remote
2 päivää 18.-19.12.
10.-11.1.
7.-8.2.
7.-8.3.
21.-22.3.
4.-5.4.
25.-26.4.
13.-14.5.
3.-4.6.
25.-26.6.
Näytä kaikki
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Scrum Master I & II (SM I & II) kokonaisuus

Jos olet kokenut scrum master ilman sertifiointia, voit ostaa samanaikaisesti sekä Scrum Master I että Scrum Master II -koulutukset alennetulla yhteishinnalla 2745 eur + alv ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 9.1.-24.4.
1.2.-24.4.
5.3.-24.4.
4.-24.4.
2745 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

Scrum perusteet

Koulutuksessa käydään läpi ketterän kehitystavan malli Scrum. Opit ketteryyden arvot ja periaatteet. Lisäksi tutustut Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin sidosryhmän edustajan näkökulmasta. Ymmärrät myös ketteryyden edut perinteiseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 24.1.
29.4.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

IREB CPRE RE@Agile

A syllabus-based training provides knowledge on Requirements Engineering in Agile development and helps you to prepare for ”IREB CPRE RE@Agile” examination. The Certified Professional for Requirements ...
  Remote
2 päivää 25.-26.1.
15.-16.2.
7.-8.3.
18.-19.4.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Toiminnan kehittäminen energisoivilla retroillaNew!

Paranna taitojasi retrospektiivien fasilitoijana, oli kyseessä sitten projektin, yksittäisen tiimin tai tiimien tiimin toiminnan reflektointi tai päivittäistä arkea kehittävä tilaisuus. Koulutus sopii jo kokeneillekin retroilijoille, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 9.2.
29.4.
890 €OR
1 training card day

Kompleksisen ongelman ratkaisuNew!

Tällä kurssilla kehität osaamistasi hahmottaa millaisia ongelmia joudumme ratkaisemaan nykymaailmassa. Opit erilaisten ongelma-alueiden dynamiikkaa, kykyä analysoida niitä ja saat ongelmanratkaisukeinoja. Erityisesti keskitymme kompleksisiin ongelmiin, joihin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 15.2.
22.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

DevOps Product Owner (DASA) Training & Certification

The DASA DevOps Product Owner Certification extends traditional Agile Product Owner programs and deals with the extended set of requirements that the Product Owner faces ...
  Remote
2 päivää 27.-28.2.
1550 €TAI
3.9 koulutus-
korttipäivää

Hyvän käyttäjätarinan luominen

Tässä käyttäjätarinoiden (user story) tekemisen koulutuksessa opit miten mahdollistat laadukkaan, asiakkaalle sopivan lopputuloksen syntymisen hyvin luoduilla käyttäjätarinoilla. Käymme käytännönläheisesti läpi erilaisia työkaluja, joita tarvitset tarinoiden ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 4.3.
29.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

SAFe Advanced Scrum Master with SASM certification

Advancing Scrum Master servant leadership with SAFe® (Scaled Agile Framework®), based on version 6 of SAFe. Attending this course prepares you to take the SAFe  ...
Helsinki Remote
Classroom
2 päivää 12.-13.3.
30.-31.5.
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.3.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kehitysjonojen (Backlog) hallinta

Tässä ketteryyden ammattilaisille suunnatussa kehitysjonoihin keskittyvässä koulutuksessa hiot taitojasi rakentaa ja hallita kehitysjonoja (backlog). Kurssin runsaalla käytännön harjoittelulla opit paremmin määrittelemään erityyppisiä ja eritasoisia vaatimuksia sekä kuvaamaan niitä sopivasti haluttujen tulosten ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 25.-26.3.
5.-6.6.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Ketterä johtajuus – agile leadership

Koulutuksessa opit ketterän ja Lean johtajuuden keskeiset periaatteet. Ketterä johtajuus -koulutuksen jälkeen osaat soveltaa ketterää ja Lean johtajuutta omassa työssäsi. Ketterän ohjelmistotuotannon (Agile software development) ja ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 11.-12.4.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

ISTQB Agile Tester Foundation Certificate Course

The ISTQB Agile Tester Foundation Certificate Course is a two-day course explaining the fundamentals of testing on agile projects. This course is accredited by ISTQB ...
  Remote
2 päivää 16.-17.4.
1550 €TAI
2.5 koulutus-
korttipäivää

Scrum Master II (SM II)

Agile professionals have long waited for the next step, one that would build on the skills learned during Scrum Master certification. Since working as Scrum ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 18.-24.4.
1690 €TAI
2.5 koulutus-
korttipäivää

Agile, Lean and Scrum

Flexibility, fluency and better steering toward goals with agility

Agile and Lean are now mainstream: more and more development work are being done more or less in an agile way, and for good reason. Agile thinking and practices have brought organizations financial savings, transparency, better collaboration for teams, and more efficient ways of working. Additionally, it has enhanced internal and external collaboration and enabled faster reaction to changes.

Whether your goal is to gain a basic understanding of agility, complete the agile certification required for tendering, or to make your organization more agile, we have the answer.

Certified trainers with years of practical experience will guide you on your journey to becoming an agility expert.

Learn more about agile and scrum