FrontpageAgile trainingsHyvän käyttäjätarinan luominen

Hyvän käyttäjätarinan luominen

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Tässä käyttäjätarinoiden (user story) tekemisen koulutuksessa opit miten mahdollistat laadukkaan, asiakkaalle sopivan lopputuloksen syntymisen hyvin luoduilla käyttäjätarinoilla. Käymme käytännönläheisesti läpi erilaisia työkaluja, joita tarvitset tarinoiden löytämiseen käyttäjiltä itseltään. Opit keinoja jalostaa tarinoista riittävän pieniä ja laadukkaita – kehitystyötä ohjaavia – kuvauksia ratkaistavista haasteista.  

Käyttäjätarinat ovat ketterässä kehityksessä paljon käytetty työkalu kuvata tuotteen tai palvelun vaatimuksia. Valitettavasti kuitenkin monesti käyttäjätarinoista ei saada parasta hyötyä, eli tekemisen yhteistä näkemystä ja suuntaa, jolla luodaan parhaat lopputulokset asiakkaille ja loppukäyttäjille. Tämä tapahtuu siksi, että käyttäjätarinoita tehdään mekaanisesti ilman riittävää ymmärrystä käyttäjien aidoista haasteista ja tarpeista. 

Hyvien käyttäjätarinoiden kirjoittaminen voi olla hankalaa, sillä olemme tottuneita kirjoittamaan määrittelyitä tekniseltä näkökannalta emmekä käyttäjän näkökulmasta. Lisäksi voi olla, että oikeat henkilöt eivät ole käytettävissä ja käytettävät prosessit vaatimuksien etsimiseen ja/tai määrittelyyn aiheuttavat viiveitä. Koulutuksessa saat työkaluja yhteistyön tekemiseen käyttäjän tarpeiden löytämisessä ja tavoitteen kirkastamisessa. Opit myös keinoja tunnistaa tavoiteltu suunta ja arvo käyttäjätarinoiden priorisointia varten. 

Koulutus sopii hyvin pariksi mm. Ketterän määrittelyn ja Kehitysjonojen (backlog) hallinnan -koulutuksille sekä kasvattamaan Product Owner tai Scrum Master -sertifiointikursseilla saatua perusosaamista. 


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

890 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii erityisesti tuoteomistajille (Product Owner), Scrum Mastereille, kehitystiimien jäsenille sekä käyttäjien tarpeita määritteleville henkilöille. Koulutuksesta on hyötyä myös palvelujen ja IT-järjestelmien tilaajille, jotka haluavat luoda parasta arvoa käyttäjilleen yhteistyössä valitun kumppaninsa kanssa. 

Tavoite

Kurssilla harjaannutat taitojasi aitoa asiakasarvoa tuottavien käyttäjätarinoiden luomisessa, jotka mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen kehittämisen loppukäyttäjien tarpeisiin ja vievät kehitystyötä kohti organisaation tavoitteita.

Esitiedot

Kaikki ovat tervetulleita koulutukseen aiemmasta osaamistaustasta riippumatta. Koulutuksen sisällön oppimista kuitenkin edesauttaa, jos sinulla on PO I tai SM I vastaavat tiedot sekä vähintään muutaman vuoden soveltuva työkokemus ketterästä tuotekehityksestä tai sinulla on hallussa Scrum perusteet ja ketterä määrittely tai vastaavat tiedot.

Käyttäjätarinan luominen -kurssin sisältö

Koulutuksessa lähtökohtana toimii tuotteen tavoite sekä asiakkaan ja loppukäyttäjän aito ymmärtäminen. Näiden pohjalta jalostamme käyttäjien tarpeita kohti hyvin valmisteltuja käyttäjätarinoita, joilla on realistisia mahdollisuuksia tulla valmiiksi tehokkaasti ja laadukkaasti. Kurssin harjoituksissa käytät joko fiktiivistä mallituotetta tai käsittelet omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektia/tuotetta casena, jolloin saat vielä enemmän konkreettista hyötyä omaan työhösi. 

Ketterän kehityksen lähtökohta 

 • Ketteryyden ja vaatimusten tasapaino 
 • Yhteistyön ja keskustelujen tärkeys 
 • Rohkeus tehdä kokeiluja vs. loputon ”lähes valmis” tuotos 

Tavoite ohjaa tekemistä 

 • Asiakkaan näkökulma ja organisaation tavoitteet
 • Tekniikoita tuotteen tavoitteen luomiseksi
 • Liiketoiminnan tarpeet ja vaatimukset 

Keskity käyttäjän tarpeisiin 

 • Käyttäjän tarpeiden ja käytösmallien tunnistaminen 
 • Palvelumuotoilu mahdollistaa loppukäyttäjän ymmärtämisen
 • Tekniikoita käyttäjän tarpeiden löytämiseen 

Tuotteen kehitysjono ja käyttäjätarinat 

 • Kehitysjono arvontuoton työkaluna 
 • Erilaiset kokoluokat eri tarpeisiin: Teemat, epicit ja käyttäjätarinat  
 • Story Map yhteistyön ja kokonaiskuvan mahdollistajana 

Käyttäjätarinoiden jalostaminen ja rikastaminen 

 • Tuotteen kehitysjonon jalostaminen 
 • Käyttäjätarinoiden pilkkominen ja hyväksymiskriteerit 
 • Valmistellun määritelmä (Definition of Ready - DoR) ja tuotteen 7 ulottuvuutta 

Valmiin määritelmä (Definition of Done - DoD) 

 • Valmiin lopputuotoksen mahdollistaminen 
 • Yhteinen lupaus laadusta 
 • Kasautuva ”ei-valmis” työ ja sen haasteet 

Materiaali

Kurssin materiaali on englanniksi.

Aikataulu

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja loppuvat noin klo 16-16.30. Aamupala on tarjolla klo 8.15-9.00.

You might be interested in these courses: