EtusivuIT-arkkitehtuurikoulutuksetLean kokonais­­arkkitehtuuri ketterästi

Lean kokonais­­arkkitehtuuri ketterästi

Koulutuksessa saat hyvän ymmärryksen ketterästä kehittämismallista ja Lean kokonaisarkkitehtuurityöstä. Tämän myötä pystyt ohjaamaan arkkitehtuurityötä niin, että työssä keskitytään arvon tuottamiseen, hukan minimointiin, oikea-aikaisuuteen ja iteratiiviseen toimintaan.

Kokonaisarkkitehtuurin vaikuttavuus ja hyödyt jäävät usein pieniksi, vaikka siihen sijoitetaan resursseja ja arkkitehtuuritiimit tuottavat kuvauksia. Todellinen voima piilee koko kehittämisen toimintamallin uudelleen määrittelyssä: parhaat tulokset saavutetaan, kun kehittämismallia tarkastellaan arvoketjuna, jossa asiakas on keskiössä ja fokus vahvasti asiakasarvon tuottamisessa. Keskeistä on myös integroida arkkitehtuurityö saumattomasti palvelumuotoiluun, ketterään DevOps-kehittämiseen ja IT-palvelunhallintaan.

Lean kokonaisarkkitehtuuri ketterästi -koulutuksessa syvennytään perusteellisesti ketterän kehittämismallin periaatteisiin. Lisäksi pureudutaan arvovirtapohjaisen kehittämismallin määrittelyyn ja jalkautukseen organisaatiossa, samalla korostaen arkkitehtuurisuunnittelun tuomia hyötyjä. Koulutus rakentuu kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen ympärille ja hyödyntää ArchiMate-kuvauskielen parhaita käytäntöjä.

Mukana interaktiivista keskustelua ja pohdintatuokioita

Koulutus tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kokonaisarkkitehtuurin vaikuttavuuden tehostamiseen, luoden samalla pohjan koko organisaation menestykselle digitalisaation, automaation ja datan hyödyntämisessä. Opit arkkitehtuurin kuvauskäytäntöjä kehittämisen varhaisvaiheissa (arkkitehtuurivisio, kyvykkyyskartta, arvovirta, liiketoimintamalli, ym.) – kaikki toteutettuna ’vähemmän on enemmän’ -periaatteen mukaisesti.

 


Paikka

Espoo


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu toiminnan ja ICT:n kehitysjohdolle, kehittämismallista vastaaville, salkkuvastaaville, tuoteomistajille, arkkitehdeille ja muille asiantuntijoille.

Tavoite

 • Koulutus tukee ketterän kehittämismallin määrittelyä ja jalkautuksen suunnittelua organisaatiolle
 • Ymmärrä, miten arkkitehtuuria tehdään käytännönläheisesti ja vaikuttavasti
 • Opi ArchiMate-kuvauskieli
 • Tuota arkkitehtuurityöllä lisäarvoa organisaatiolle

Sisältö Lean kokonais­­arkkitehtuuri ketterästi -kurssilla

Lean-periaatteet ja KA-menetelmät

Ketterän kehittämismallin periaatteet

 • Arvovirta
 • Roolit
 • Tuotokset

Ketterän kehittämismallin parhaat käytännöt

 • Prosessit
 • Menetelmät
 • Työkalut

Ketterän kehittämismallin sovittaminen organisaatioon

 • Nykymallin ymmärtäminen
 • Tarvittavat muutokset ja tavoitetilan kuvaaminen
 • Nykyisten roolien ja vastuiden mäppääminen

Arkkitehtuurin kuvaaminen ja kehittäminen

 • ArchiMate:n perusteet
 • Käytännönläheinen ja vaikuttava kuvaaminen
 • Kehittäminen eri vaiheissa ja tasoilla

Arkkitehtuurin käyttötapauksia - harjoitus

 • Toistettava tapa tehdä asioita
 • Tiettyyn tarpeeseen ennalta määritellyt tuotokset
 • Yhteinen käsiala

Kokonaiskuva toiminnasta - harjoitus

 • Käsitteet ja strategia
 • Palvelut ja prosessit
 • Tietojärjestelmät ja teknologia

Uuden palvelun kehittäminen - harjoitus

 • Aiheen rajaaminen
 • Asiakkaan ymmärtäminen
 • Ratkaisukonseptin kuvaaminen