EtusivuHae koulutuksiaTietoturvallinen ohjelmistokehitys

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Tulisiko tietoturvallisuuden olla osa ohjelmistokehitystä vai irrallaan siitä? Miten tietoturvallisuus integroidaan osaksi ohjelmistokehitystä?

Koulutuksessa opit tietoturvallisen ohjelmistokehityksen periaatteita ja käytäntöjä tunnettujen viitekehysten kautta. Käymme koulutuksessa läpi tietoturvallisen ohjelmistokehityksen ongelmakohtia ja mahdollisuuksia, sekä tuomme esille millä tavoin turvallisuuden avulla pystytään luomaan lisäarvoa eri kokoisille ja erilaisia malleja hyödyntäville yritykselle.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
2 päivää

Hinta
1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ohjelmistokehitystä tietoturvallisuudesta vastaaville henkilöille, kuten tietoturvapäälliköille, tuotepäälliköille, arkkitehdeille, projektipäälliköille ja tiiminvetäjille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille selkeä näkemys siitä:

  • miten erilaiset viitekehykset näkevät tietoturvallisen ohjelmistokehityksen
  • miksi ja miten tietoturva integroidaan osaksi yrityksen kulttuuria ja ohjelmistokehitysprosesseja huomioiden eri kokoisten ja erilaisia ohjelmistokehitysprosesseja hyödyntävien yritysten tarpeet sekä
  • minkälaisia tietoturvavaatimuksia yritysten ja ohjelmistokehityksen tarvitsee tulevaisuudessa huomioida.

Esitiedot

Koulutukselle ei ole tiukkoja esitietovaatimuksia. Kuitenkin tietoturvallisuuden perusteiden, sekä ohjelmistokehitysprojekteihin liittyvien prosessien hahmottaminen ja hallinta auttaa saamaan parhaan hyödyn irti koulutuksesta.

Kurssin sisältö

Koulutus tarjoaa osallistujalle selkeän kuvan siitä, miksi ja miten tietoturvallisuus integroidaan osaksi yrityskulttuuria ja ohjelmistokehitystä. Käymme koulutuksessa läpi seuraavia aihealueita tietoturvalliseen ohjelmistokehitykseen liittyen:

  • Tietoturvan hallinta ja vaatimusmäärittelyt ohjelmistokehityksen suunnannäyttäjänä
  • Työkalut ja prosessit tukemassa turvallisuuteen liittyvien aktiviteettien toteuttamista
  • Tietoturvaosaamisen lisääminen yrityksissä
  • Tietoturvariskit ja -trendit sovelluskehityksen näkökulmasta
  • SDL-viitekehykset (ISO/IEC/IEEE 32675:2022, Microsoft, OWASP, NIST, BSIMM)
  • DevSecOps
  • Sovelluskehityksen tietoturvallisuuden tilannekuva ja hallintamalli

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: