EtusivuHae koulutuksiaWeb-sovellusten tietoturvatestaus

Web-sovellusten tietoturvatestaus

Koulutuksessa käydään läpi web-sovellusten tietoturvatestauksen periaatteita ja työkalujaalkaen avoimien lähteiden tiedustelusta.Lisäksi tutustutaantyypillisiinweb-sovellusten haavoittuvuuksiinja kuinka niitä voidaan havaita erilaisilla testaustyökaluilla.Koulutuksessa tehdään paljon hands-on harjoituksia TryHackMe-ympäristössä.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
3 päivää

Hinta
1990 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu web-sovellusten tietoturvallisuuden testaamisesta kiinnostuneille kehittäjille ja ohjelmistotestaajille.Lisäksi koulutussoveltuu muille IT-alan ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää web-sovellusten tietoturvatestauksen periaatteita ja teknistä toteuttamista.

Esitiedot

Harjoitusten tekeminen TryHackMe-ympäristössä edellyttää Linux-käyttöjärjestelmän perusteiden osaamista(terminaalin käyttö ja sovellusten ajaminen).

Kurssin sisältö

 • Web-sovellusten tietoturvallisuus
 • Tietoturvallisuuden perusteet ja websovellusten tietoturvauhat
 • Tietoturvatestaustekniikat ja uhkamallinnus
 • Avoimienlähteidentiedustelu
 • Web-sovellusten tyypillisiä uhkia ja haavoittuvuuksia
 • OWASP Top 10
 • Varmenteidenja salauksen ongelmat
 • Injektiouhat, SQLi ja XSS
 • Path traversal, fuzzing ja brute force
 • CSRF,clickjacking•
 • SSRF
 • XXE
 • Kolmannen osapuolen komponenttien haavoittuvuuksien hyväksikäyttö
 • Lopputehtävä