EtusivuC ja C++C++ -jatkokurssi

C++ -jatkokurssi

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen edistynyttä soveltamista.

C++-jatkokurssilla syvennytään kielen edistyneiden ominaisuuksien tehokkaaseen ja järkevään käyttöön.

STL:n innovatiivinen ajatus kytkeä algoritmit ja tietorakenteet toisiinsa vakiorajapinnan kautta mahdollistaa geneerisen ohjelmoinnin ja vähentää huomattavasti virhealtista käsin koodausta. GoF-suunnittelumallit auttavat taas luomaan hyvin suunniteltua sekä uudelleenkäytettävää koodia. Mallien ymmärtäminen on tärkeää kehittäjille, jotka rakentavat laajoja sovelluksia C++-kielellä.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

C++-jatkokurssi on tarkoitettu C++-ohjelmointitaidon omaaville henkilöille, jotka haluavat oppia hyödyntämään Standard Template Libraryn tarjoamia palveluita ja kehittää taitojaan C++:n edistyneiden piirteiden ja GoF-suunnittelumallien käytössä.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi osaat hyödyntää C++-kielen Standard Template Librarya käytännössä sekä ymmärrät GoF-suunnittelumallien merkityksen ja mahdollisuudet.

Esitiedot

Kurssille osallistujalta edellytetään C++- perustaitoja.

C++ -jatkokurssin sisältö

Joh­da­tus C++- stan­dar­di­kir­jas­toon

 • Merkintätavat
 • Standardit

Joh­da­tus STL-ark­ki­teh­tuu­riin

 • Mallit (templates)
 • Geneerisen ohjelmoinnin idea
 • Algoritmit
 • Iteraattorit
 • Kokoelmat

STL-ko­koel­ma­luo­kat

 • vector
 • list
 • deque
 • set
 • map
 • array
 • forward list

STL-algoritmit

 • Läpikäyntialgoritmit
 • Muuntoalgoritmit
 • Lajittelualgoritmit
 • Muistinhallinta-algoritmit

Ite­raat­to­rit

 • iteraattori-käsite
 • iteraattori-kategoriat
 • Valmiita iteraattoriluokkia

Adap­to­r containerit

 • stack
 • queue
 • priority queue

Rinnakkaisuus C++:ssa

 • Säikeet ja synkronointi
 • Coroutinet
 • Asynkronisuus ja Futuret

Mikä on rat­kai­su­mal­li (De­sign Pat­tern)?

 • Erityyppiset mallit ja niiden käyttö
 • GoF-mallit

Luon­ti­mal­le­ja (Crea­tio­nal Pat­terns)

 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Singleton

Rakennemalleja (Structural Patterns)

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Flyweight
 • Proxy

Käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja

 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

An­ti­pat­terns

 • Tavallisia ongelmia luokkasuunnittelussa
 • Ratkaisuja ongelmiin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: