IT-infrastruktuuri -koulutukset

Vähemmän riskejä, nopeampaa työskentelyä.

RH134 Red Hat System Administration II

Focuses on the key tasks needed to become a full-time Linux administrator Red Hat System Administration II (RH134) builds upon and lends context to the foundational ...
  Remote
5 päivää 12.-16.8.
16.-20.9.
4000 €

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 26.-28.8.
7.-9.10.
11.-13.11.
13.-15.1.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Linuxin tietoturva

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 29.-30.8.
14.-15.11.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

AZ-1002: Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual NetworkUusi!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden päivittäiseen työhön tulee kuulumaan Microsoft Azuren verkkopalveluiden ylläpito ja konfigurointi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä verkkopalveluiden perusosaajasta kohti pilvipalveluiden verkkopalveluammattilais-roolia. Koulutuksen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 6.9.
31.10.
690 €TAI
0.7 koulutus-
korttipäivää

ISO/IEC 22301 Lead Implementer, PECB Certified

Organizations can make progress towards understanding and managing disasters, incidents, and risks by having a BCMS based on ISO 22301 in place. Therefore, PECB has ...
  Remote
4 päivää 9.-12.9.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

Linuxin vaativa hallinta

Koulutuksen käynyt osaa tehostaa Linux-palvelimen ja -työaseman ylläpitoa sekä hallitsemaan vikatilanteita ja vaativampia Linux-ympäristöjä. Linux on sikäli monitahoinen tuote, että se on samalla käyttöjärjestelmä ja verkkokäyttöjärjestelmä, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 11.-13.9.
28.-30.10.
9.-11.12.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Active Directory Domain Services hallinta ja ylläpito

Microsoft julkaisi Active Directory-tekniikan ensi kertaa Windows 2000 Server-tuotteessa ja se mahdollisti laajojen Windows-verkkojen yleistymisen. Alkuperäinen termi Active Directory muutettiin Windows Server 2008 versiossa kattamaan ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 17.-19.9.
18.-20.11.
2190 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää

Windows Server ylläpitäjille

Microsoft toi ensimmäisen “Cloud OS” eli Windows Server 2012 version saataville syyskuussa 2012. Pian julkaistiin paranneltu versio Windows Server 2012 R2, josta tulikin pitkäksi aikaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 17.-19.9.
18.-20.11.
2190 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää

SC-900: Perusteet Microsoftin tietoturvasta, vaatimuksenmukaisuudesta ja identiteetistä

Kurssi tarjoaa perustason tiedot tietoturvasta, vaatimustenmukaisuuden ja identiteetin käsitteistä ja niihin liittyvistä pilvipohjaisista Microsoft-ratkaisuista.
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.9.
2.12.
800 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

SC-200: Microsoftin tietoturvaoperoinnin analyytikko

Mikäli haluat oppia käyttämään ja hyödyntämään Microsoftin pilvipalveluiden tietoturvapalveluita ja tietoturvan valvontatyökaluja, niin kurssi SC-200 on sinua varten. Kurssi muodostuu kahdeksasta moduulista, joiden avulla opit ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 23.-25.9.
25.-27.11.
1690 €TAI
2.7 koulutus-
korttipäivää

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 24.-27.9.
12.-15.11.
2190 €TAI
4.4 koulutus-
korttipäivää

AZ-1003: Secure storage for Azure Files and Azure Blob StorageUusi!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden päivittäiseen työhön tulee kuulumaan Microsoft Azuren tallennuspalveluiden ylläpito ja konfigurointi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä tallennuspalveluiden perusosaajasta kohti ammattilais-roolia pilvipalveluiden tallennuspalveluiden ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 25.9.
15.11.
690 €TAI
0.7 koulutus-
korttipäivää

Tietoliikenteen perusteita

Koulutus antaa hyvät valmiudet ymmärtää tietoliikennetekniikan käyttömahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet terminologian ja tärkeimmät sovellusalueet.
Helsinki Classroom
Remote
3 days 30.9.-2.10.
10.-12.12.
1990 €OR
3 training card days

Terraform – Azure ja AWS ympäristöjen hallinta

Koulutuksessa käymme läpi Terraformin käyttöönoton, arkkitehtuurin ja tyypillisiä käyttötapauksia. Teemme lukuisia harjoituksia ja tutustumme niiden yhteydessä tyypillisisiin ongelmatilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen.
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 1.-2.10.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution is intended for software developers wanting to build AI infused applications that leverage Azure Cognitive Services, Azure ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 1.-4.10.
1990 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää

AZ-1004: Deploy and configure Azure MonitorUusi!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden päivittäiseen työhön tulee kuulumaan Microsoft Azure pilvipalvelun monitorointi ja siihen liittyvä ylläpito. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä monitoroinnin perusosaajasta kohti ammattilais-roolia ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 11.10.
9.12.
690 €TAI
0.7 koulutus-
korttipäivää

TCP/IP perinpohjin

TCP/IP on maailman tunnetuin ja levinnein protokollaperhe. Unix-maailmasta se on sittemmin löytänyt tiensä myös yritysten lähi- ja reititinverkkojen protokollaksi. Kolmipäiväisen kurssimme tavoitteena on antaa osallistujalle selkeä kokonaiskäsitys ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 21.-23.10.
18.-20.12.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

SC-400: Microsoftin informaation suojaamisen pääkäyttäjä

Mikäli haluat oppia suunnittelemaan, hyödyntämään ja ylläpitämään Microsoftin pilvipalveluiden informaation suojaamisen ratkaisuja (Information protection), niin kurssi SC-400 on sinua varten. Kurssi muodostuu kolmesta moduulista, joiden ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 21.-23.10.
1690 €TAI
2.7 koulutus-
korttipäivää

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Koulutus tarjoaa tietoturva-alan ammattilaisille tarvittavat tiedot ja taidot erilaisten suojaustoimintojen käyttöönottoon, ylläpitoon sekä tietoturva-aukkojen tunnistamiseen ja korjaamiseen. Kurssi sisältää myös osuudet IAM:stä, alustan suojaamisesta sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 22.-25.10.
1990 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Mikäli haluat oppia suunnittelemaan, hyödyntämään ja ylläpitämään Microsoftin hybridi- ympäristöjä (On-Premises Windows ympäristö laajennettuna Azure-palveluilla), niin kurssi AZ-800 on sinua varten. Kurssi muodostuu kymmenestä moduulista, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 23.-25.10.
1890 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

IT-infrastruktuuri

IT-infrastruktuuri, tuttavallisemmin IT-infra, on tänä päivänä välttämättömyys lähes joka yrityksen toiminnassa. Erilaiset kehitys- ja palvelinkoneet sekä niihin asennetut sovellukset ja asetukset muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan yleisesti ”ympäristöksi”.

ICT-infran tehtävänä on vakioida tämä ympäristö. Tutkimusten mukaan vakioidut ympäristöt tuovat jopa 97 % säästön ajankäyttöön – eikä ihme, sillä ne ovat yhteneväisiä ja yleensä selkeitä käyttää. Lisäksi oikein vakioituna IT-infrastruktuuri vähentää tietoturvariskejä.

Millainen koulutus sopii sinulle?

Olipa tarpeesi Microsoft 365, Azure, Windows, Exchange tai Linux, löydät meiltä sopivan koulutuksen. Kokeneiden IT-ammattilaistemme opastuksella perehdyt IT-infrastruktuuriin!

Perinteisempien luokkakoulutusten lisäksi löydät valikoimistamme kattavasti myös etäkoulutuksia. Osallistu helposti omalta koneeltasi brittiläisen QA:n tai ruotsalaisen Informatorin koulutuksiin!

Tutustu IT-infrastruktuuriin

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit