EtusivuKyberturvallisuusSC-900: Perusteet Microsoftin tietoturvasta, vaatimuksenmukaisuudesta ja identiteetistä

SC-900: Perusteet Microsoftin tietoturvasta, vaatimuksenmukaisuudesta ja identiteetistä

Kurssi tarjoaa perustason tiedot tietoturvasta, vaatimustenmukaisuuden ja identiteetin käsitteistä ja niihin liittyvistä pilvipohjaisista Microsoft-ratkaisuista.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

800 €

Kohderyhmä

Mikäli haluat perustietoa Microsoftin pilvipalveluiden tietoturvasta, vaatimustenmukaisuudesta ja identiteeteistä, kurssi SC-900 on sinua varten. Kurssi muodostuu neljästä moduulista, joiden avulla tutustut tietoturvan, vaatimustenmukaisuuden ja identiteettien merkitykseen pilvipalveluissa ja näihin liittyvien Microsoftin tuotteiden ominaisuuksiin.

Tavoite

Esitiedot

Koulutukseen osallistujalla on hyvä olla seuraavat taidot:

 • Perustietotekniikan osaaminen (on-premises)
 • Verkko- ja pilvikonseptien perusteet
 • Azure ja Microsoft 365 -palveluiden perusosaaminen

Kurssin sisältö

Koulutuksen sisältö on sekä suomeksi ja englanniksi. Tämä sen takia, että jotkut termit ovat englanniksi vakiintuneita, mutta niille ei ole vakiintunutta suomalaista käännöstä.

Mo­duu­li 1: Tie­to­tur­van, vaa­ti­muk­sen­mu­kai­suu­den ja iden­ti­tee­tin pe­rus­teet.

 • Tietoturvan ja vaatimuksenmukaisuuden periaatteet ja menetelmät
 • Microsoftin identiteettien perusteet

Mo­duu­li 2: Mic­ro­sof­tin iden­ti­tee­tin ja pää­syn­hal­lin­nan kä­sit­teet ja omi­nai­suu­det

 • Identiteetin määritelmät
 • Peruspalvelut ja identiteettien tyypit (Azure AD)
 • Autentikoinnin ominaisuudet (Azure AD)
 • Pääsynhallinnan ominaisuudet (Azure AD)
 • Identiteetin suojaaminen ja hallinta (Azure AD)

Mo­duu­li 3: Mic­ro­sof­tin tie­to­tur­va palvelut

 • Azure tietoturvan peruspalvelut
 • Azure tietoturvan hallintaominaisuudet
 • Microsoft Sentinel tietoturvaominaisuudet
 • Microsoft 365 Defender palvelut

Mo­duu­li 4: Mic­ro­sof­tin vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den omi­nai­suu­det

 • Microsoft Trust Portal
 • Microsoft Pureview vaatimuksemukaisuus
 • Microsoft Pureview sisäisten riskien hallinta
 • Microsoft Pureview eDiscovery hakumekanismi
 • Microsoft Purveview auditointi ominaisuudet
 • Azure resurssien vaatimuksenmukaisuus työkalut

SC-900: Mic­ro­soft Secu­ri­ty, Compliance, and Iden­ti­ty Fun­da­men­tals

Module 1: Describe the concepts of security, compliance, and identity

 • Lesson 1: Describe security and compliance concepts.
 • Lesson 2: Describe identity concepts.

Module 2: Describe the concepts and capabilities of Microsoft identity and access management solutions.

 • Lesson 1: Describe the basic services and identity types of Azure AD.
 • Lesson 2: Describe the authentication capabilities of Azure AD.
 • Lesson 3: Describe the access management capabilities of Azure AD.
 • Lesson 4: Describe the identity protection and governance capabilities of Azure AD.

Module 3: Describe the capabilities of Microsoft security solutions

 • Lesson 1: Describe the basic security capabilities in Azure.
 • Lesson 2: Describe the security management capabilities of Azure.
 • Lesson 3: Describe the security capabilities of Microsoft Sentinel.
 • Lesson 4: Describe the threat protection capabilities of Microsoft 365.

Module 4: Describe the capabilities of Microsoft compliance.

 • Lesson 1: Describe the Service Trust Portal and Privacy with Microsoft.
 • Lesson 2: Describe the compliance management capabilities of Microsoft Purview.
 • Lesson 3: Describe information protection and data lifecycle management in Microsoft Purview.
 • Lesson 4: Describe the insider risk capabilities in Microsoft Purview.
 • Lesson 5: Describe the eDiscovery and audit capabilities of Microsoft Purview.
 • Lesson 6: Describe the resource governance capabilities in Azure.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: