EtusivuKyberturvallisuusAZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Koulutus tarjoaa tietoturva-alan ammattilaisille tarvittavat tiedot ja taidot erilaisten suojaustoimintojen käyttöönottoon, ylläpitoon sekä tietoturva-aukkojen tunnistamiseen ja korjaamiseen. Kurssi sisältää myös osuudet IAM:stä, alustan suojaamisesta sekä tietojen ja sovellusten turvallisuustoiminnoista.

Koulutus valmistaa AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies -sertifiointitestiin.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

4 päivää


Hinta

1990 €

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tietoturva-asiantuntijoille, jotka työskentelevät päivittäin Azuren tietoturvan parissa. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat erikoistua Azuren-pohjaisien digitaalisten alustojen tietoturvaan ja vastaavat organisaation tietojen suojaamisesta.  

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen mm.:

 • Tunnet Azuren tietoturvapalvelut ja -ominaisuudet
 • Tunnet parhaat käytännöt tietoturvan parantamiseksi
 • Tunnet Azure AD-infrastruktuurin (käyttäjät, ryhmät, monivaiheisen tunnistautumisen) ja Azure AD-roolit
 • Ottaa käyttöön Azure AD Identity Protection ja Azure AD Connect, Azure Monitor, Azure Security Center ja Azure Sentinel
 • Tunnet sovellusten ja tietokantojen suojausstrategioiden käyttöönoton

Esitiedot

Osallistujalla olisi hyvä olla osaamista seuraavista osa-alueista:

 • Tietoturvan parhaat käytännöt ja alan turvallisuusvaatimukset (mm. monivaiheinen tunnistautuminen, roolipohjaiset käyttöoikeudet)
 • Suojausprotokollat (VPN, IPSec, SSL,) ja salausmenetelmät
 • Azure-työkuormien käyttöönotto.
 • Windows- ja Linux käyttöjärjestelmät

Koulutus ei sisällä Azuren hallinnan perusteita, vaan kurssin sisältö keskittyy lisäämään suojaus- ja tietoturvatietoisuutta sekä Azuren tietoturvan toteuttamiseen. Kurssilla käytetään PowerShelliä ja CLI:tä.

Koulutukseen osallistuvan tulee hallita AZ-900 tai SC-900 -koulutuksien antamat tai niitä vastaavat tiedot.

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies -koulutuksen sisältö

Module 01: Identity and Access

 

Lesson 01 - Azure Active Directory

 • Azure AD Features
 • Azure AD vs AD DS
 • Roles for Azure AD
 • Azure AD Domain Services
 • Azure AD Users
 • Azure AD Groups
 • Azure MFA Concepts
 • Enabling MFA
 • MFA Settings

Lesson 02 – Hybrid Identity

 • Azure AD Connect
 • Azure AD Connect cloud sync
 • Authentication Options
 • Password Hash Synchronization (PHS)
 • Pass-through Authentication (PTA)
 • Federation with Azure AD
 • Authentication Decision Tree
 • Password Writeback

Lesson 03 – Azure AD Identity Protection

 • Azure AD Identity Protection Features
 • Risk Events
 • User Risk Policy
 • Sign-in Risk Policy
 • Azure MFA concepts
 • Azure AD Conditional Access
 • Conditional Access Conditions
 • Access Reviews

Lesson 4 – Privileged Identity Management (PIM)

 • Microsoft's Zero Trust Model
 • Microsoft Identity Management Evolution
 • PIM Features
 • PIM Scope
 • PIM Onboarding
 • PIM Configuration Settings
 • PIM Workflow

Lesson 05 – Enterprise Governance

 • Shared Responsibility Model
 • Azure Cloud Security Advantages
 • Azure Hierarchy
 • Azure Policies
 • Azure RBAC
 • Azure RBAC vs Azure Policies
 • Built-in Roles for Azure
 • Resource Locks
 • Azure Blueprints
 • Azure Subscription Management

Module 02: Implement Platform Protection

 

Lesson 01 – Perimeter Security

 • Defense in Depth
 • Virtual Network Security
 • Distributed Denial of Service
 • DDoS Implementation
 • Azure Firewall Features
 • Firewall Implementation
 • VPN Forced Tunneling
 • UDRs and NVAs

Lesson 02 – Network Security

 • Network Security Groups (NSG)
 • NSG Implementation
 • Application Security Groups
 • Service Endpoints and Private Links
 • Azure Application Gateway
 • Web Application Firewall
 • Azure Front Door
 • ExpressRoute

Lesson 03 - Host Security

 • Endpoint Protection
 • Privileged Access Workstations
 • Virtual Machine Templates
 • Remote Access Management
 • Update Management
 • Disk Encryption
 • Microsoft Defender
 • Security Center Host Recommendations
 • Securing Azure Workloads

Lesson 04 – Container Security

 • Containers
 • ACI Security
 • Azure Container Instances (ACI)
 • Azure Container Registry (ACR)
 • ACR Authentication
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • AKS Terminology
 • AKS Architecture
 • AKS Networking
 • AKS Storage
 • AKS and Active Directory

Module 03: Data and Application security

 

Lesson 01 - Azure Key Vault

 • Azure Key Vault Features
 • Key Vault Access
 • Key Vault Example
 • Key Vault Certificates
 • Key Vault Keys
 • Customer Managed Keys
 • Key Vault Secrets
 • Key Vault Rotation

Lesson 02 - Application Security

 • Microsoft Identity Platform
 • Azure AD Application Scenarios
 • App Registration
 • Microsoft Graph Permissions
 • Managed Identities
 • Web App certificates

Lesson 03 - Storage Security

 • Data Sovereignty
 • Azure Storage Access
 • Shared Access Signatures
 • Azure AD Storage Authentication
 • Storage Service Encryption
 • Blob Data Retention Policies
 • Azure File Authentication
 • Secure Transfer Required

Lesson 04 - Database Security

 • SQL Database Authentication
 • SQL Database Firewalls
 • Database Auditing
 • Data Discovery and Classification
 • Vulnerability Assessment
 • Advanced Threat Protection (ATP)
 • Dynamic Data Masking (DDM)
 • Transparent Data Encryption (TDE)
 • Always Encrypted (AE)

Module 04: Manage Security Operations

Lesson 01 - Azure Monitor

 • Azure Monitor
 • Metrics and Logs
 • Log Analytics
 • Connected Sources
 • Azure Monitor Alerts
 • Diagnostic Logging

Lesson 02 – Microsoft Defender for Cloud

 • Cyber Kill Chain
 • Microsoft Defender for Cloud Features
 • Security Center Policies
 • Security Center Recommendations
 • Secure Score
 • Brute Force Attacks
 • Just in Time Virtual Machine Access

Lesson 03 - Microsoft Sentinel

 • Microsoft Sentinel
 • Data Connections
 • Workbooks
 • Analytics
 • Playbooks
 • Hunting

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: