IT infrastructure trainings

Fewer risks, quicker results.

Tietoliikenteen perusteita

Koulutus antaa hyvät valmiudet ymmärtää tietoliikennetekniikan käyttömahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet terminologian ja tärkeimmät sovellusalueet.
Helsinki Classroom
Remote
3 days 11.-13.12.
13.-15.3.
5.-7.6.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 11.-14.12.
13.-16.2.
21.-24.5.
2190 €OR
4.4 training card days
GO!Guaranteed!

RH124 Red Hat System Administration I

The first of two courses covering the core system administration tasks needed to manage Red Hat Enterprise Linux servers Red Hat System Administration I (RH124) equips ...
  Remote
5 days 11.-15.12.
3075 €
GO!Guaranteed!

Windows Server ylläpitäjille

Microsoft julkaisi ensimmäisen “Cloud OS” eli Windows Server 2012 version syyskuussa 2012. Seuraavan vuoden lokakuussa (2013) julkaistiin parannettu Windows Server 2012 R2, josta tulikin pitkäksi ...
Helsinki Remote
Classroom
3 days 12.-14.12.
12.-14.2.
9.-11.4.
2190 €OR
3.5 training card days
GO!Guaranteed!

Linuxin vaativa hallinta

Koulutuksen käynyt osaa tehostaa Linux-palvelimen ja -työaseman ylläpitoa sekä hallitsemaan vikatilanteita ja vaativampia Linux-ympäristöjä. Linux on sikäli monitahoinen tuote, että se on samalla käyttöjärjestelmä ja verkkokäyttöjärjestelmä, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 13.-15.12.
14.-16.2.
10.-12.4.
5.-7.6.
1990 €OR
3 training card days

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement ...
Helsinki Remote
Classroom
5 days 18.-22.12.
22.-26.4.
1990 €OR
4.5 training card days

RH134 Red Hat System Administration II

Focuses on the key tasks needed to become a full-time Linux administrator Red Hat System Administration II (RH134) builds upon and lends context to the foundational ...
  Remote
5 days 18.-22.12.
4000 €
GO!Guaranteed!

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 15.-17.1.
13.-15.3.
15.-17.5.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Automate with Ansible

This course focuses on one of the most popular IT automation tools at the moment: Ansible. Ansible is an efficient easy-to-learn general IT automation tool ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 24.-25.1.
1550 €OR
2 training card days

Active Directory Domain Services hallinta ja ylläpito

Microsoft julkaisi Active Directory-tekniikan ensi kertaa Windows 2000 Server-tuotteessa ja se mahdollisti laajojen Windows-verkkojen yleistymisen. Alkuperäinen termi Active Directory muutettiin Windows Server 2008 versiossa kattamaan ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 12.-14.2.
2190 €OR
3.5 training card days

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity concepts and related cloud-based Microsoft solutions.
Helsinki
Classroom
Remote
1 day 12.2.
8.4.
800 €OR
1 training card day

SC-300: Microsoft Identity and Access Management

The Microsoft Identity and Access Administrator course explores how to design, implement, and operate an organization’s identity and access management systems by using Microsoft Entra ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 5.-8.3.
10.-13.6.
1990 €OR
3.5 training card days

AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI SolutionNew!

AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution is intended for software developers wanting to build AI infused applications that leverage Azure Cognitive Services, Azure ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 11.-14.3.
1990 €OR
3.5 training card days

TCP/IP perinpohjin

TCP/IP on maailman tunnetuin ja levinnein protokollaperhe. Unix-maailmasta se on sittemmin löytänyt tiensä myös yritysten lähi- ja reititinverkkojen protokollaksi. Kolmipäiväisen kurssimme tavoitteena on antaa osallistujalle selkeä kokonaiskäsitys ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 25.-27.3.
22.-24.5.
1990 €OR
3 training card days

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Koulutus tarjoaa tietoturva-alan ammattilaisille tarvittavat tiedot ja taidot erilaisten suojaustoimintojen käyttöönottoon, ylläpitoon sekä tietoturva-aukkojen tunnistamiseen ja korjaamiseen. Kurssi sisältää myös osuudet IAM:stä, alustan suojaamisesta sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 8.-11.4.
1990 €OR
3.5 training card days

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Mikäli haluat oppia suunnittelemaan, hyödyntämään ja ylläpitämään Microsoftin hybridi- ympäristöjä (On-Premises Windows ympäristö laajennettuna Azure-palveluilla), niin kurssi AZ-800 on sinua varten. Kurssi muodostuu kymmenestä moduulista, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 9.-11.4.
1890 €OR
3 training card days

MD-102: Microsoft 365 Endpoint AdministratorNew!

Koulutus korvaa 31.7.2023 valikoimista poistuvat MD-100 ja MD-101 -koulutukset. In this course, students will learn to plan and execute an endpoint deployment strategy using contemporary ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 16.-19.4.
1990 €OR
3.6 training card days

MS-102: Microsoft 365 Administrator EssentialsNew!

Koulutus korvaa 31.7.2023 valikoimista poistuvat MS-100 ja MS-101 -koulutukset. This course covers the following key elements of Microsoft 365 administration: Microsoft 365 tenant management, Microsoft ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 16.-19.4.
1990 €OR
3.6 training card days

Terraform – Azure ja AWS ympäristöjen hallinta

Koulutuksessa käymme läpi Terraformin käyttöönoton, arkkitehtuurin ja tyypillisiä käyttötapauksia. Teemme lukuisia harjoituksia ja tutustumme niiden yhteydessä tyypillisisiin ongelmatilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen.
Helsinki Classroom
Remote
2 days 22.-23.4.
1590 €OR
2 training card days

DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure

In this course, the student will learn about the data engineering patterns and practices as it pertains to working with batch and real-time analytical solutions ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 6.-14.5.
2490 €OR
4.3 training card days

IT infrastructure

IT infrastructure, or IT infra, is a necessity in nearly all companies today. Various development and server devices and the applications and settings installed onto them make up an entity that is commonly referred to as an ”environment.”

The task of ICT infra is to standardize this environment. According to studies, standardized environments generate up to 97% savings in time used – and no wonder, because they are uniform and usually quite clear-cut to use. Furthermore, properly standardized IT infrastructure reduces data security risks.

What is the best training for me?

Whether you need to learn more about Microsoft 365, Azure, Windows, Exchange or Linux, we have the right training for you. Our experienced IT pros will familiarize you with IT infrastructure!

In addition to traditional teaching in a classroom, you will also find a comprehensive selection of online training in our offering. Participate in training offered by the UK-based QA or Swedish Informator conveniently in your own office!

Learn more about IT-infrastructure