IT infrastructure trainings

Fewer risks, quicker results.

Windows Server ylläpitäjille

Microsoft toi ensimmäisen “Cloud OS” eli Windows Server 2012 version saataville syyskuussa 2012. Pian julkaistiin paranneltu versio Windows Server 2012 R2, josta tulikin pitkäksi aikaa ...
Helsinki Remote
Classroom
3 päivää 4.-6.6.
17.-19.9.
18.-20.11.
2190 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Linuxin vaativa hallinta

Koulutuksen käynyt osaa tehostaa Linux-palvelimen ja -työaseman ylläpitoa sekä hallitsemaan vikatilanteita ja vaativampia Linux-ympäristöjä. Linux on sikäli monitahoinen tuote, että se on samalla käyttöjärjestelmä ja verkkokäyttöjärjestelmä, ...
Helsinki Remote
Classroom
3 päivää 5.-7.6.
11.-13.9.
28.-30.10.
9.-11.12.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Tietoliikenteen perusteita

Koulutus antaa hyvät valmiudet ymmärtää tietoliikennetekniikan käyttömahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet terminologian ja tärkeimmät sovellusalueet.
Helsinki Classroom
Remote
3 days 5.-7.6.
1990 €OR
3 training card days

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Koulutus tarjoaa tietoturva-alan ammattilaisille tarvittavat tiedot ja taidot erilaisten suojaustoimintojen käyttöönottoon, ylläpitoon sekä tietoturva-aukkojen tunnistamiseen ja korjaamiseen. Kurssi sisältää myös osuudet IAM:stä, alustan suojaamisesta sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 10.-13.6.
22.-25.10.
1990 €OR
3.5 training card days

SC-300: Microsoft Identity and Access Management

The Microsoft Identity and Access Administrator course explores how to design, implement, and operate an organization’s identity and access management systems by using Microsoft Entra ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 10.-13.6.
2.-5.9.
18.-21.11.
1990 €OR
3.5 training card days

Migrating to AWS

This course is for individuals who seek an understanding of how to plan and migrate existing workloads to the AWS Cloud. You will learn about ...
  Remote
3 days 11.-13.6.
1990 €OR
4 training card days

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst

Learn how to investigate, respond to, and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender. In this course you will ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 24.-27.6.
1990 €OR
4 training card days

RH134 Red Hat System Administration II

Focuses on the key tasks needed to become a full-time Linux administrator Red Hat System Administration II (RH134) builds upon and lends context to the foundational ...
  Remote
5 days 1.-5.7.
12.-16.8.
16.-20.9.
4000 €

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 26.-28.8.
7.-9.10.
11.-13.11.
13.-15.1.
1990 €OR
3 training card days

Linuxin tietoturva

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 29.-30.8.
14.-15.11.
1550 €OR
2 training card days

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement ...
Helsinki Classroom
Remote
5 days 2.-6.9.
1990 €OR
4.5 training card days

ISO/IEC 22301 Lead Implementer, PECB Certified

Organizations can make progress towards understanding and managing disasters, incidents, and risks by having a BCMS based on ISO 22301 in place. Therefore, PECB has ...
  Remote
4 days 9.-12.9.
2290 €OR
4 training card days

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity concepts and related cloud-based Microsoft solutions.
Helsinki Classroom
Remote
1 day 16.9.
4.11.
800 €OR
1 training card day

Active Directory Domain Services hallinta ja ylläpito

Microsoft julkaisi Active Directory-tekniikan ensi kertaa Windows 2000 Server-tuotteessa ja se mahdollisti laajojen Windows-verkkojen yleistymisen. Alkuperäinen termi Active Directory muutettiin Windows Server 2008 versiossa kattamaan ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 17.-19.9.
18.-20.11.
2190 €OR
3.5 training card days

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 24.-27.9.
12.-15.11.
2190 €OR
4.4 training card days

Terraform – Azure ja AWS ympäristöjen hallinta

Koulutuksessa käymme läpi Terraformin käyttöönoton, arkkitehtuurin ja tyypillisiä käyttötapauksia. Teemme lukuisia harjoituksia ja tutustumme niiden yhteydessä tyypillisisiin ongelmatilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen.
Helsinki Classroom
Remote
2 days 1.-2.10.
1590 €OR
2 training card days

AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI SolutionNew!

AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution is intended for software developers wanting to build AI infused applications that leverage Azure Cognitive Services, Azure ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 1.-4.10.
1990 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää

TCP/IP perinpohjin

TCP/IP on maailman tunnetuin ja levinnein protokollaperhe. Unix-maailmasta se on sittemmin löytänyt tiensä myös yritysten lähi- ja reititinverkkojen protokollaksi. Kolmipäiväisen kurssimme tavoitteena on antaa osallistujalle selkeä kokonaiskäsitys ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 21.-23.10.
18.-20.12.
1990 €OR
3 training card days

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Mikäli haluat oppia suunnittelemaan, hyödyntämään ja ylläpitämään Microsoftin hybridi- ympäristöjä (On-Premises Windows ympäristö laajennettuna Azure-palveluilla), niin kurssi AZ-800 on sinua varten. Kurssi muodostuu kymmenestä moduulista, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 23.-25.10.
1890 €OR
3 training card days

AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Tämä AZ-801 on jatkokurssi kurssille AZ-800, jossa käydään läpi Hybridi-ympäristön käyttöönottoa ja hyödyntämistä. AZ-801 kurssilla keskitytään niihin ominaisuuksiin, jotka meidän pitää osata pilvestä voidaksemme tehokkaasti ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 23.-25.10.
1890 €OR
3 training card days

IT infrastructure

IT infrastructure, or IT infra, is a necessity in nearly all companies today. Various development and server devices and the applications and settings installed onto them make up an entity that is commonly referred to as an ”environment.”

The task of ICT infra is to standardize this environment. According to studies, standardized environments generate up to 97% savings in time used – and no wonder, because they are uniform and usually quite clear-cut to use. Furthermore, properly standardized IT infrastructure reduces data security risks.

What is the best training for me?

Whether you need to learn more about Microsoft 365, Azure, Windows, Exchange or Linux, we have the right training for you. Our experienced IT pros will familiarize you with IT infrastructure!

In addition to traditional teaching in a classroom, you will also find a comprehensive selection of online training in our offering. Participate in training offered by the UK-based QA or Swedish Informator conveniently in your own office!

Learn more about IT-infrastructure