Projektityö

Tehokkaammat projektit osaamisella.
Katso koulutukset

Projektinhallinta on kuin uusi kansalaistaito, sillä lähes kaikki työskentelevät nykyään tavalla tai toisella projektien parissa. Ja ihan syystä sillä projektit tarjoavat tehokkaan tavan saavuttaa tavoitteita, toteuttaa muutoksia ja kehittää liiketoimintaa. 

Projekteissa keskitytään selkeisiin tavoitteisiin, aikatauluihin ja resurssien hallintaan, mikä edistää tehokasta työskentelyä. Projektikolmio tämän projektin tavoitteen (laajuuden), ajan ja kustannusten välisen riippuvuuden välisenä visualisoijana on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvin tehokas. Projektiin kuuluva selkeä aloitus ja lopetus tuo toimintaan ryhtiä, ja jo projektin asettamisesta lähtien tavoitteen pitäisi olla selkeä. 

Moni projekti kuitenkin myös epäonnistuu. Syitä on monia, mutta kasvattamalla projektiosaamista voidaan projektitaitojen puute poistaa listalta. Projektin onnistumisessa isossa roolissa on ennen kaikkea projektipäällikkö, mutta projektiryhmän ja koko organisaation projektityöosaaminen auttaa huomattavasti onnistumista.  

Projektipäälliköksi päätyy usein oman erityisalansa asiantuntija, joka on saanut vastuulleen työhönsä liittyvän kehitysprojektin. Alaosaamista on huimasti, mutta projektinhallintataitoja ei välttämättä juurikaan. Tekemällä toki oppii, mutta oman organisaationkaan tai kollegan projektinhallinta taidot eivät välttämättä ole ne kaikista parhaimmat käytännöt. Kun työskentelet projektien parissa, tule kehittämään osaamistasi ja varmista onnistuneemmat projektit. 

Mitä projektipäällikön tulisi osata?

Nykyajan projektipäällikkö on osaamiseltaan todellinen moniottelija. Hän tulisi hallita sekä asioiden (project management) että ihmisten (project leadership) johtaminen. Projektipäällikön tulisi tuntea sekä perinteiset projektisuunnittelumenetelmät että ketterät (agile) tavat ja pyrkiä onnistumaan aikataulutuksessa, projektiviestinnässä, vastuuttamisessa, motivoinnissa, seurannassa ja riskienhallinnassa. Lisäksi yhä useampi asiakas tai yhteistyökumppani asettaa omat vaatimuksensa edellyttämällä projektissa mukana olevilta ammattilaisilta kansainvälistä projektisertifikaattia (IPMA, PRINCE2®, PMP). 

Kaikkein perinteisimmin asiaa katsoen voi sanoa, että hyvä projektinhallinta (project management) on tärkein taito projektipäällikölle. Tämä tarkoittaa projektipäällikön kykyä suunnitella, organisoida, seurata ja valvoa projekteja tehokkaasti – perinteisessä toteutuksessa vesiputousmallin mukaisesti. Usein kuitenkin eri projektiyhdistysten (PMI, IPMA) selvityksissä meillä Suomessa ja maailmalla kaikkein haastavimmaksi aihealueeksi koetaan ihmisten välinen yhteistyö sekä ihmisten johtaminen (leadership). Projektipäällikön on ilman esihenkilöasemaa kyettävä johtamaan projektitiimiä ja motivoimaan sen jäseniä. Hänellä täytyy olla kyky ohjata, ohjeistaa ja antaa selkeää palautetta. Myös viestinnän merkitys projektipäällikön työssä korostuu. Tarvitaan osaamista sekä viestin lähettämisessä että vastaanottamisessa. Projektipäällikönhän pitää pystyä käymään aktiivista dialogia tärkeiden sidosryhmien kanssa sekä pitää projektitiimin lisäksi myös ohjausryhmä tiiviisti mukana projektin toteuttamiseen liittyvissä asioissa. 

Millainen projektikoulutus sopii sinulle?

Tarjoamme koulutuksia niin projektipäälliköille kuin projektitiimiläisille, oletpa projektimaailman noviisi tai jo kokenut konkari. Koulutuksissa pääset paneutumaan sekä teoriaan että käytännön tehtäviin ja saat kokeneiden projektiammattilaisten parhaat vinkit. 

Koulutukset projektityöhön osallistujille

Projektityön perusteet -kurssimme nimensä mukaisesti antaa perustason osaamisen projektimaiseen työskentelyyn. Se on sopiva esimerkiksi projektiryhmän jäsenille tai muille ammattilaiselle, joiden työ linkittyy projekteihin, mutta jotka eivät kuitenkaan toimi projektipäällikköinä. 

Projektityön haasteena voi olla myös ohjausryhmän toiminta tai ryhmän puuttuminen. Tehokas ohjausryhmä parantaa tuottavuutta merkittävästi, mutta valitettavan usein ohjausryhmän rooli ja vastuut ovat hukassa. Tämän takia löydät meiltä koulutusta myös ohjausryhmätyöskentelyyn.

Jos toimenkuvaasi kuuluu katsoa organisaation projektitoimintaa laajemmasta näkökulmasta, esimerkiksi pohtia projektien asettamisen strategialähtöisyyttä, projektien arvontuottoa organisaation strategisten tavoitteiden kannalta tai projektiportfolion priorisointia, tarjoaa Projektisalkunhallinta -koulutuksemme ajatuksia ja käytäntöjä työhösi. 

Koulutukset projektipäällikölle

Nykyisenä tai tulevana projektipäällikkönä voit koulutuksissamme pureutua niin projektipäällikkötyön perusteisiin kuin vaativimpiinkin projektien viitekehyksiin sertifioitumista ja erilaisia projektityökaluja unohtamatta.  

Kokeneille projektipäälliköille on suunniteltu projektikoulutustemme lippulaiva Projektijohtamisen koulutusohjelma – Project Champion 2.0. Siinä perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin syventyen mm. viestintään, johtamiseen ja ketteryyteen juuri näiden aiheiden kokeneiden ammattilaisten ohjaamana. 

Projektipäällikön keskeiset taidot koulutuksen nimi kertoo napakasti sen sisällön. Tällä kurssilla hankit itsellesi kunnon menetelmät projektipäällikkönä työskentelyyn. Monella osallistujalla myös jo on kokemusta projektipäällikkönä työskentelystä, mutta he haluavat varmistaa ja peilata omaa projektivetotapaansa hyväksi koettuihin toimintamalleihin. 

Jos toimit projektipäällikkönä IT-projekteissa, on Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutus suunniteltu sinulle. Tällä kurssilla opit projektinhallinnan keskeiset menetelmät samoin kuin Projektipäällikön keskeiset taidot -kurssilla ja lisäksi pureudut tietojärjestelmäprojektien erityispiirteisiin. 

Projektipäällikön työssä yhä enemmän nykyään korostuva ihmisten johtaminen on fokuksena Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen -kurssilla. Tässä koulutuksessa saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi kehittämiseen. 

Vähintään perustietämys ketteryydestä alkaa kuulua myös projektipäällikön osaamispalettiin. Ketterä projekti – agile projektijohtaminen -koulutuksessamme opit projektimaisen ja ketterän toimintatavan erot ja samankaltaisuudet, sekä millaisissa tilanteissa kumpaankin parhaiten kannattaa hyödyntää. Tämä kurssi pyrkii linkittämään näitä kahta lähtökohtaisesti erilaista toimintamallia toisiinsa, sillä yhä useammin projektipäällikkö törmää näitä kumpaakin hyödyntävään hybriditoimintatapaan. 

Löydät valikoimastamme myös monia muita projektipäällikön tämän päivän osaamistarpeisiin vastaavia koulutuksia, mm. Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle ja OKR (Objectives and Key Results) perusteet. Katso tarkemmin kaikki projektikoulutuksemme

Tieturilla on vuosien kokemus projektiammattilaisten kouluttamisesta. Kouluttajamme saavat jatkuvasti hyvää palautetta, ja he aina kehittävät myös omaa osaamistaan. Tule sinäkin jalostumaan kanssamme vieläkin paremmaksi projektityön ammattilaiseksi! 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit