EtusivuAmazon Web Services (AWS)Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle

Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä.

Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Ne uudistavat teknologisten ratkaisujen ja arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaista ajattelua ja välineitä kehittämiseen.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

890 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu projektipäälliköille sekä muille IT-ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään näkemystä pilvipohjaisten ratkaisujen tuomista muutoksista ohjelmistoprojekteihin  ja erityisesti AWS -alustan mukana tuleviin välineisiin sekä kehittämisen alueilla huomioitaviin asioihin.

Esitiedot

Kurssi ei edellytä osaamista pilvipohjaisista ratkaisuista. IT-projektikokemus helpottaa kurssin sisällön omaksumista.

Pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle -kurssin sisältö

Pilvipohjaisen kehittämisen perusteet

 • Mikä muuttuu pilviratkaisujen myötä?
 • Mihin ketteryys ja tuottavuuden paraneminen perustuu?
 • Pilvipohjaisen kehittämisen alustat: AWS, Azure & GCP
 • Sovellus pilvimigraatio

Amazon Web Service palveluiden perusteet

 • IaaS, PaaS, SaaS & Serverless -kehittäminen
 • Container-teknologioiden mahdollisuudet
 • AWS globaali infrastruktuuri

AWS -peruspalvelut

 • EC2, Lambda ja autoscaling
 • VPC & tietoliikenne  
 • Direct connect -yhteydet
 • Infrastructure as code

Sovelluspalvelut ja hallintavälineet

 • Amazon RDS ja tietokannat
 • AWS Management Console ja CloudWatch
 • Analytiikan ja koneoppimisen palvelut
 • Palveluiden elinkaaren arvioiminen

So­vel­lusark­ki­teh­tuu­rin suun­nit­te­lu

 • Hyvän sovellusarkkitehtuurin 5 peruspilaria
 • Microservice -palvelut ja App Mesh

In­te­graa­tio­ark­ki­teh­tuu­ri

 • Prosessi-integraatio ja sanomapohjaiset palvelut
 • API Gateway ja palveluiden hallinta

Tie­to­tur­van huo­mioi­mi­nen

 • IAM ja valtuuttaminen
 • Inspector ja on-premise integraatiot

Nä­kö­kul­mia kus­tan­nuk­siin ja li­sen­soin­tiin

 • Kustannusmallit ja niiden hallinta
 • Kustannusten optimointi ja tukimallit

Pil­vi­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sen vä­li­neet ja hal­lin­ta­mal­li

 • Kehittämisen välineet
 • CI/CD välineet
 • Roolien ja vastuiden sopiminen

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Kokemuksia

 • Juuri sopiva setti.
 • Case esimerkit olivat hyviä.
 • Hyvä ja napakka sisältö!
 • Selkeä esitys. Hyviä käytännön esimerkkejä, myöskin siitä, missä voi mennä pieleen ja mitkä asiat on haasteellisia.
 • Hyvä, selkeä kouluttaja.
 • Käytännön esimerkit loistavia!
 • Kouluttaja osasi asian ja osasi esittää tosi hyvin. Oli kiva kuunnella.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: