FrontpageProgramming frameworksReactJS-ohjelmointi

ReactJS-ohjelmointi

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutuksessa käymme läpi ReactJS:n toimintaperiaatteet. Koulutuksen jälkeen hallitset React perusteet ja tiedät miten hyödyntää toiminteita käytännön kehitystyössä.

ReactJS on alun perin Facebookin kehittämä kirjasto selainsovellusten käyttöliittymän toteuttamiseen. Se tarjoaa käyttöliittymäohjelmointiin selkeän, kevyen mallin, joka keskittyy erityisesti komponenttien toteuttamiseen sekä tiedon- ja tapahtumien kulkuun komponenttien välillä.

ReactJS tukee keskeisesti selaimen näkymien toteuttamista, mutta sen pohjalta on kuitenkin kohtuullisen helppo rakentaa selaimeen myös MVC-mallia (Model–view–controller-mallia) noudattava SPA-sovellus (Single-Page application).


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu web-kehittäjille, jotka hallitsevat vähintäänkin JavaScriptin perusteet ja joiden tarkoituksena on lähteä toteuttamaan web-käyttöliittymää ReactJS:n varaan.

Esitiedot

JavaScript perusteiden hallinta. Modernin JavaScriptin (ES6+) keskeiset piirteet käydään läpi aiheiden ohessa.

ReactJS-ohjelmointi kurssin sisältö

1. Päivä

Intro

 • Web -standardit
 • js kertaus ja työkalujen konfigurointi
 • SPA-sovellusten arkkitehtuuri

Pe­rus­käyt­tö

 • Yleiskatsaus ReactJS-sovelluksesta
 • React JS, JSX ja Babel -kehitysprosessi
 • Projektin luominen Nodella

ReactJS -kom­po­nen­tit

 • Käyttöliittymän rakentuminen ja komponenttihierarkia
 • Propertyt ja datan kulku komponenttien välillä
 • Komponentin tila, Hooksit (useState ja useEffect)

2. Päivä

Sovelluksen yhdistäminen Backendiin

 • REST-palvelut
 • Fetch API

React -sovelluksen tyylikäytänteet

 • Eri tavat luoda sovelluksen tyyli (CSS)
 • Ulkoisten tyylikirjastojen käyttö (esim. Bootstrap, Modern UI)

Sivut ja navigointi

 • Sivut
 • React Router
 • Navigoinnin toteutus

Sovelluksen tilan talletus

 • Sovelluksen tilan hallinta Reduxin avulla

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

You might be interested in these courses: