FrontpageMicrosoft AzureAzure-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle

Azure-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Tällä kurssilla opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Saat yleiskuvan johtavien Microsoftin pilvipalveluiden peruskomponenteista Azure-alustalla.

Projektipäälliköiden on olennaista ymmärtää pilvipohjaisten ratkaisujen perusteet ja niiden vaikutukset ohjelmistokehitykseen, sillä pilviratkaisut ovat vakiintuneet keskeiseksi osaksi modernia järjestelmäkehitystä. Ne uudistavat teknologisten ratkaisujen ja arkkitehtuurisuunnittelun perusteita sekä edellyttävät uudenlaista ajattelua ja välineitä kehittämiseen.

Tämä kurssi tarjoaa projektipäällikkötasoisen katsauksen pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien keskeisiin käsitteisiin, rooleihin ja Microsoftin Azure-alustan peruskomponentteihin. Kurssin keskeisinä teemoina ovat:

Pilvipalveluiden muutosvoimat

 • Pilveen siirtymisen vaikutukset ohjelmistokehityksen perusteisiin
 • Uudet mahdollisuudet ja haasteet projektipäällikön näkökulmasta

Roolit, osaamiset ja organisoituminen pilvikehitysprojektissa

 • Pilvikehittämisen ja operoinnin keskeiset roolit
 • Tarvittavat osaamiset pilviprojekteissa
 • Organisoitumisen muutokset ja parhaat käytännöt

Regulaatio ja pelot pilvikehitysprojekteissa

 • Näkökulmia pilvipalveluihin liittyvään regulaatioon
 • Pelkojen hallinta ja riskien arviointi

Pilvipalveluiden hallinta ja palvelukonsepti

 • Palveluhallinnan näkökulma pilviprojekteissa
 • Laajan palvelukonseptin rakentaminen Azure-alustalla

Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

890 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu projektipäälliköille sekä muille IT-ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään näkemystä pilvipohjaisten Azure-ratkaisujen tuomista muutoksista ohjelmistoprojekteihin ja erityisesti ymmärrystä siitä, miten pilvipalvelut muuttavat ohjelmistotuotantoa, palveluiden kehittämistä sekä niiden hallintaa.

Esitiedot

Kurssi ei edellytä osaamista pilvipohjaisista ratkaisuista. IT-projektikokemus helpottaa kurssin sisällön omaksumista.

Azure-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle -kurssin sisältö

Pilvipohjaisen kehittämisen perusteet

 • Mihin ketteryys ja tuottavuuden paraneminen perustuu?
 • Näkökulmia regulaatioon
 • IaaS, PaaS, SaaS & Serverless -kehittäminen
 • Container-teknologioiden mahdollisuudet
 • Pilvipohjaisen kehittämisen alustat: Azure, AWS & GCP
 • Sovellus pilvimigraatio (6R)

Azure perusteet

 • Microsoftin globaali Azure -infrastruktuuri
 • Core Azure arkkitehtuurin komponentit
 • Core Azure palvelut ja tuotteet

Pilven infrapalvelut

 • Infrapalvelut, kontit ja autoscaling
 • Tietoliikenne
 • Express route -yhteydet
 • Infrastructure as code

Sovelluspalvelut ja hallintavälineet

 • Tietokannat ja managed service -palvelut
 • Hallinnan ja monitoroinnin välineet
 • Analytiikan ja tiedon hyödyntämisen palvelut: Synapse, Fabric ja OneLake
 • PowerPlatform: Automate, Apps, Pages ja BI
 • Palveluiden elinkaaren arvioiminen

Pilvisovellusarkkitehtuurin suunnittelu

 • Hyvän sovellusarkkitehtuurin 5 peruspilaria
 • Microservice -palvelut ja Open Service Mesh

Integraatioarkkitehtuuri

 • Prosessi-integraatio ja sanomapohjaiset palvelut
 • API Gateway, Developer portal ja palveluiden hallinta
 • Event ja sanomapohjaiset työkalut: Azure Event Hubs
 • Batch -välineitä

Tietoturvan huomioiminen

 • Core Azure Identity -palvelut ja työkaluja tietoturvan hallintaan
 • Azure governance -periaatteet
 • Privacy, Compliance ja Data Protection Azuressa

Kustannusmallit ja niiden hallinta

 • Erilaisia kustannusmalleja
 • Kustannusten optimointi ja tukimallit

Pilvipalveluiden kehittämisen välineet ja hallintamalli

 • Kehittämisen välineet
 • CI/CD välineet
 • Roolien ja vastuiden sopiminen

Testimonials

 • Selkeä ja hyvä koulutus.
 • Kertaukset joka jakson lopussa olivat hyviä mieleenpalauttajia.

You might be interested in these courses: