Microsoft Azure trainings

Store your data safely.

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Remote
Classroom
4 days 21.-24.5.
24.-27.9.
12.-15.11.
2190 €OR
4.4 training card days
GO!Guaranteed!

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Koulutus korvaa 31.3.2022 valikoimista poistuneet AZ-303 ja AZ-304 koulutukset. Mikäli haluat oppia suunnittelemaan ja hyödyntämään Microsoftin Azure palveluita osana muuta infrastruktuuria, niin kurssi AZ-305 on ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 27.-30.5.
16.-19.9.
4.-7.11.
1990 €OR
3.5 training card days

AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking SolutionsNew!

Tämä kurssi sopii verkon ylläpitäjille, kenen tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää Azure-pilven verkkoratkaisuja. Tällä kurssilla käydään läpi Azure-verkkoinfrastruktuuria, hybridiympäristöjen välisiä verkkoyhteyksiä, kuormantasausratkaisuja, verkon reititystä, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 27.-29.5.
1690 €OR
2.7 training card days
GO!Guaranteed!

Windows-koneiden hallinta Microsoft Intunen avulla

Microsoft Intuneen sisältyvien pilvipalvelujen avulla voidaan Windows 10/11 -työasemia hallita monipuolisesti ja tehokkaasti. Intunen avulla voidaan määrittää asetuksia ja tehdä ohjelmistojakeluja. Autopilot mahdollistaa uusien koneiden ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 28.-29.5.
1.-2.10.
10.-11.12.
1690 €OR
2.2 training card days
GO!Guaranteed!

Azure Data Platform käytännössä

Microsoftin Azure on suosittu ja voimakkaasti kasvava pilvipalvelu. Tämä koulutus tarjoaa yleiskatsauksen Azuren Data platformista käytännön harjoituksineen.  Koulutuksessa käydään läpi mihin kaikkeen Azure Data Platformia voi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 30.-31.5.
26.-27.9.
28.-29.11.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Tämä AZ-801 on jatkokurssi kurssille AZ-800, jossa käydään läpi Hybridi-ympäristön käyttöönottoa ja hyödyntämistä. AZ-801 kurssilla keskitytään niihin ominaisuuksiin, jotka meidän pitää osata pilvestä voidaksemme tehokkaasti ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 30.5.-5.6.
23.-25.10.
1890 €OR
3 training card days

Azure OpenAI

Ota nyt viimeisin tekoäly haltuun ja opi hyödyntämään sitä yrityksesi toiminnassa Azure OpenAI Servicen avulla. Azure OpenAI Service on pilvipalvelu, joka tarjoaa pääsyn OpenAI:n tekoälyominaisuuksiin Microsoft ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 6.-7.6.
16.-17.9.
31.10.-1.11.
1590 €OR
2 training card days

AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals

Yksipäiväisessä koulutuksessa opit Microsoft Azure -pilvipalvelun perusteet. Koulutus ei sisällä harjoituksia. Se valmentaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals. Koulutus tarjoaa hyvät pohjatiedot muihin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 7.6.
16.9.
4.11.
800 €OR
1 training card day

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Koulutus tarjoaa tietoturva-alan ammattilaisille tarvittavat tiedot ja taidot erilaisten suojaustoimintojen käyttöönottoon, ylläpitoon sekä tietoturva-aukkojen tunnistamiseen ja korjaamiseen. Kurssi sisältää myös osuudet IAM:stä, alustan suojaamisesta sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 10.-13.6.
22.-25.10.
1990 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Koulutuksessa opit Azuren ylläpitäjän roolissa tarvittavia taitoja. Koulutus valmistaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-104: Microsoft Azure Administrator.  Suoritettava sertifiointi: Microsoft Certified: Azure Administrator Associate Nelipäiväinen koulutus pidetään kahdessa kaksipäiväisessä ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 10.-13.6.
2.-5.9.
18.-21.11.
1890 €OR
3.5 training card days

SC-300: Microsoft Identity and Access Management

The Microsoft Identity and Access Administrator course explores how to design, implement, and operate an organization’s identity and access management systems by using Microsoft Entra ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 10.-13.6.
2.-5.9.
18.-21.11.
1990 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää

Azure-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölleNew!

Tällä kurssilla opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Saat yleiskuvan johtavien Microsoftin pilvipalveluiden peruskomponenteista Azure-alustalla. Projektipäälliköiden on olennaista ymmärtää pilvipohjaisten ratkaisujen perusteet ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 17.6.
25.9.
27.11.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst

Learn how to investigate, respond to, and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender. In this course you will ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 24.-27.6.
1990 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI ServiceNew!

Azure OpenAI Service provides access to OpenAI's powerful large language models such as GPT; the model behind the popular ChatGPT service. These models enable various ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 26.8.
11.10.
13.12.
800 €OR
1.7 training card days

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement ...
Helsinki Classroom
Remote
5 days 2.-6.9.
1990 €OR
4.5 training card days

DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure

SQL Serverin hallintaa niin pilvessä kuin pilven reunalla. Suosittu SQL Server hallintakurssi on päivittynyt moderniin versioon ja tuo mukaan sisäverkon palveluiden lisäksi myös virtuuali- (IaaS) ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 11.-13.9.
11.-13.11.
1790 €OR
3 training card days

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity concepts and related cloud-based Microsoft solutions.
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 16.9.
4.11.
800 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

This course introduces fundamentals concepts related to artificial intelligence (AI), and the services in Microsoft Azure that can be used to create AI solutions. The ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 16.9.
4.11.
800 €OR
1 training card day

Active Directory Certificate Services hallinta ja käyttö

Windows Server 2008 versiossa Microsoft muutti Active Directory termin kattamaan kaikkia identiteetinhallinnan ominaisuuksia, joten käyttöön ilmaantui termit AD CS, AD DS, AD FS, AD LDS, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 23.-25.10.
11.-13.12.
2190 €OR
3.5 training card days

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Mikäli haluat oppia suunnittelemaan, hyödyntämään ja ylläpitämään Microsoftin hybridi- ympäristöjä (On-Premises Windows ympäristö laajennettuna Azure-palveluilla), niin kurssi AZ-800 on sinua varten. Kurssi muodostuu kymmenestä moduulista, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 23.-25.10.
1890 €OR
3 training card days

Microsoft Azure

Microsoft Azure is a Microsoft cloud platform used for building and maintaining online applications through the Microsoft data center. The Windows Azure platform is a significant part of the Microsoft cloud service strategy.

Azure certificates have become role-based, and they are as follows:

  • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate (exam AZ-103)
  • Microsoft Certified: Azure Developer Associate (exam AZ-203)
  • Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert (exams AZ-300 and AZ-301)
  • Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert (exam AZ-400)
    Read more about certifications on our Azure certifications page (in Finnish) or on the Microsoft website.

Learn more about Microsoft Azure