Cloud services trainings

Cost-efficiency, scalability and flexibility

Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Ne uudistavat teknologisten ratkaisujen ja arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 5.12.
7.2.
23.5.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Android-laitteiden hallinta Microsoft Intunen avulla

Yhä useampi organisaatio haluaa saada omat mobiililaitteensa hallintaan. Yleensä tärkeänä päämääränä on varmistua riittävästä tietoturvasta ja helpottaa laitteiden käyttöönottoa. Android-käyttöjärjestelmä tarjoaa useita vaihtoehtoja, miten laitetta ...
Helsinki Classroom
1 day 5.12.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Windows-koneiden hallinta Microsoft Intunen avulla

Microsoft Intuneen sisältyvien pilvipalvelujen avulla voidaan Windows 10/11 -työasemia hallita monipuolisesti ja tehokkaasti. Intunen avulla voidaan määrittää asetuksia ja tehdä ohjelmistojakeluja. Autopilot mahdollistaa uusien koneiden ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 7.-8.12.
12.-13.3.
1690 €OR
2.2 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 11.-14.12.
13.-16.2.
21.-24.5.
2190 €OR
4.4 training card days
GO!Guaranteed!

RH124 Red Hat System Administration I

The first of two courses covering the core system administration tasks needed to manage Red Hat Enterprise Linux servers Red Hat System Administration I (RH124) equips ...
  Remote
5 days 11.-15.12.
3075 €
GO!Guaranteed!

Developing Serverless Solutions on AWSNew!

This course gives developers exposure to and practice with best practices for building serverlessapplications using AWS Lambda and other services in the AWS serverless platform. ...
Helsinki Remote
Classroom
3 days 12.-14.12.
24.-26.4.
1990 €OR
4 training card days

AWS Cloud Practitioner Essentials

Koulutus antaa yleiskuvan AWS pilvipalveluista. Sen jälkeen sinulla on yleiskäsitys pilvikäsitteistä, AWS-palveluista, tietoturvasta, arkkitehtuurista ja hinnoitteluista. Lisäksi tiedät, miten voit lähteä rakentamaan pilviosaamistasi. Koulutuksen aikana käymme ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 15.12.
26.2.
19.4.
7.6.
890 €OR
1.3 training card days
GO!Guaranteed!

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Koulutuksessa opit Azuren ylläpitäjän roolissa tarvittavia taitoja. Koulutus valmistaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-104: Microsoft Azure Administrator.  Suoritettava sertifiointi: Microsoft Certified: Azure Administrator Associate Nelipäiväinen koulutus pidetään kahdessa kaksipäiväisessä ...
Helsinki Remote
Classroom
4 days 18.-21.12.
5.-8.3.
10.-13.6.
1890 €OR
3.5 training card days
GO!Guaranteed!

DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure

SQL Serverin hallintaa niin pilvessä kuin pilven reunalla. Suosittu SQL Server hallintakurssi on päivittynyt moderniin versioon ja tuo mukaan sisäverkon palveluiden lisäksi myös virtuuali- (IaaS) ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 18.-20.12.
28.2.-1.3.
22.-24.5.
1790 €OR
3 training card days

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement ...
Helsinki Remote
Classroom
5 days 18.-22.12.
22.-26.4.
1990 €OR
4.5 training card days

RH134 Red Hat System Administration II

Focuses on the key tasks needed to become a full-time Linux administrator Red Hat System Administration II (RH134) builds upon and lends context to the foundational ...
  Remote
5 days 18.-22.12.
4000 €
GO!Guaranteed!

Architecting on AWS

Architecting on AWS is for solutions architects, solution-design engineers, and developers seeking an understanding of AWS architecting. In this course, you will learn to identify ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 19.-21.12.
14.-16.2.
13.-15.5.
1990 €OR
4 training card days

AWS Discovery Day- Introduction to Securing your AWS Cloud

Whether you are thinking of migrating to the AWS Cloud or already have a workload running on AWS, securing your data and resources should be ...
  Remote
2 hours 31.1.
Free

AWS Technical Essentials

Koulutus on peruskoulutus. Sen jälkeen tunnet AWS-pilvipalveluiden tarjoamat tuotteet, palvelut ja yhteiset ratkaisut. Opit myös valitsemaan oikeat AWS-palvelut liiketoiminnan tarpeisiin.
Helsinki Classroom
Remote
1 day 5.2.
24.5.
890 €OR
1.3 training card days

AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI ServiceNew!

Azure OpenAI Service provides access to OpenAI's powerful large language models such as GPT; the model behind the popular ChatGPT service. These models enable various ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 5.2.
22.4.
800 €OR
1.7 training card days

AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals

Yksipäiväisessä koulutuksessa opit Microsoft Azure -pilvipalvelun perusteet. Koulutus ei sisällä harjoituksia. Se valmentaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals. Koulutus tarjoaa hyvät pohjatiedot muihin ...
Helsinki
Classroom
Remote
1 day 12.2.
8.4.
800 €OR
1 training card day

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity concepts and related cloud-based Microsoft solutions.
Helsinki
Classroom
Remote
1 day 12.2.
8.4.
800 €OR
1 training card day

Cloud Operations on AWS

In this course, you will create automatable and repeatable deployments of networks and systems on the AWS platform. We will explore the AWS features and tools ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 13.-15.2.
12.-14.6.
1990 €OR
4 training card days

AWS Security Essentials

AWS Security Essentials covers fundamental AWS cloud security concepts, including AWS access control, data encryption methods, and how network access to your AWS infrastructure can ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 16.2.
890 €TAI
1.4 koulutus-
korttipäivää

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
1 day 27.2.
31.5.
890 €OR
1 training card day

Cloud services

Cloud services have become increasingly popular – more than 90% of companies are estimated to have transferred at least some of their operations into the cloud.

And for good reason – the cloud is a cost-efficient, scalable, flexible and spacious way of storing data and developing applications. You can access clouds anywhere, as long as you are connected to the internet.

What type of training do you need?

Azure and Amazon Web Services (AWS), both with their benefits, have been battling for victory in the cloud wars. However, Microsoft 365 may be a more recognizable cloud service to many.

Whichever you choose, Tieturi offers an extensive selection of various courses, because we know what clouds can do and that there are an endless number of different needs. Do you want to ascend to the clouds completely, or are you looking for a hybrid solution? We will help you harness the cloud to your business needs!

Check out our courses and learn more with the help of seasoned professionals!

Our selection also includes an opportunity to participate in remote courses offered by the Swedish Informator and UK-based QA. These courses are marked with an ‘Online’ sign.

Learn more about Cloud services