FrontpageSoftware developmentLLM Prompt Engineering

LLM Prompt Engineering

Tämä yhden päivän kurssi tarjoaa perusteellisen katsauksen prompt engineeringin maailmaan, keskittyen siihen, miten kommunikoida tehokkaasti Large Language Models (LLM) kanssa. Kurssi käsittelee LLM-mallien toimintaperiaatteita, prompt-tyyppien ymmärtämistä ja niiden strategista käyttöä. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille tarvittavat työkalut, vinkit ja parhaat käytännöt, jotka auttavat heitä muotoilemaan parempia prompteja ja kommunikoimaan tehokkaammin LLM kanssa.

Koulutus sisältää luento-osuuksia sekä käytännönharjoituksia.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 päivä


Price

890 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii erinomaisesti tutkijoille, kehittäjille, tuotesuunnittelijoille ja kaikille ICT-alan ammattilaisille, jotka etsivät syvällistä ymmärrystä LLM-mallien kanssa kommunikoinnista ja niiden soveltamisesta.

LLM Prompt Engineering -kurssin sisältö

1. LLM-mallien toimintaperiaatteet

  • Johdanto LLM-malleihin ja niiden kehityshistoriaan.
  • Ymmärrys mallien koulutuksesta, datan käsittelystä ja outputin generoinnista.

2. Prompt-tyyppien ymmärtäminen

  •  Eri prompt-tyyppien esittely: deskriptiiviset, interrogatiiviset, ja imperatiiviset promptit.
  •  Käyttökohteiden ja tyyppien välisen yhteyden ymmärtäminen.

3. Strategiat promptien muotoiluun

  • Tehokkaiden promptien suunnittelu: miten selkeys, täsmällisyys ja konteksti vaikuttavat mallin vastauksiin.
  • Esimerkit hyvistä ja huonoista prompteista ja niiden vaikutuksista LLM:n tuottamaan sisältöön.

4. LLM-mallien käyttö ja haasteet

  •  Yleisimmät haasteet ja virheet, joita kohdataan käytettäessä LLM-malleja.
  •  Strategiat ongelmien ratkaisemiseksi ja promptien optimoinniksi.

You might be interested in these courses: