FrontpageBusiness developmentYhteiskehittäminen ja prototypointi palvelumuotoilussa

Yhteiskehittäminen ja prototypointi palvelumuotoilussa

Palvelumuotoilussa yhteiskehittäminen ja prototypointi ovat keskeisiä keinoja osallistaa käyttäjiä kehittämiseen sekä varmistaa sitä kautta kehitystyön osumatarkkuus ja asiakaslähtöisyys. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, miten ja missä kohdin yhteiskehittämistä ja prototypointia voidaan hyödyntää palvelumuotoilussa sekä tarjoamme vinkkejä ja näkökulmia luovan työskentelyn sytyttämiseen sekä ideoiden konkretisoimiseen ja testaamiseen. Koulutuksessa pääset myös kokeilemaan muutamia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja, joita voit hyödyntää erilaisissa kehitysprojekteissa ja haasteiden ratkaisemisessa.

Koulutukseen sisältyy lähikoulutuksena (classroom) pidettävä koulutuspäivä, johon on mahdollista osallistua myös etänä (remote). Koulutuspäivän lisäksi saat myös 30 päivän käyttöoikeuden Palvelumuotoilun mahdollisuudet -verkkokurssille (arvo 190 €), jossa voit opiskella itsenäisesti palvelumuotoilun perusteita tai palauttaa mieleen palvelumuotoiluun liittyviä mahdollisuuksia, käsitteistöä ja toimintamalleja.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

990 €

Tavoite

Koulutus oivalluttaa sinulle yhteiskehittämisen ja prototypoinnin mahdollisuudet ja keinot, joiden avulla voit innostaa ja osallistaa käyttäjiä kehittämiseen.

Valmistautuminen

Voit aloittaa koulutukseen sisältyvän verkkokurssin suorittamisen heti vahvistusviestin saatuasi ja rekisteröidyttäsi verkkokurssille. Mikäli sinulla ei ole aiempaa kokemusta palvelumuotoilusta, suosittelemmekin käymään verkkokurssin läpi jo ennen koulutukseen osallistumista. Verkkokurssin koulutusvideoiden kesto on yhteensä noin tunnin ja tehtävien tekemiseen on hyvä varata aikaa vähintään toinen tunti.

Yhteiskehittäminen ja prototypointi palvelumuotoilussa -koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana käymme läpi seuraavia aiheita ja näkökulmia:

  • Miten suunnittelet ja toteutat vaikuttavan yhteiskehittämisen prosessin ja työpajan?
  • Miten herättää osallistujien luovuus ja saada ideat lentoon, jotta kehittämiseen voidaan löytää uusia ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja?
  • Miten kokeilla rohkeasti erilaisia ideoita ja niiden mahdollisuuksia käytännössä?
  • Miksi, milloin ja miten tehdä prototyyppejä, joiden avulla konkretisoida syntyneitä ideoita, testata niitä sekä parantaa kehittämisen osumatarkkuutta?

You might be interested in these courses: