FrontpageTestingTestauksen valmennusohjelma

Testauksen valmennusohjelma

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Testauksen valmennusohjelma opettaa sinut suunnittelemaan testausta ja testitapauksia sekä miten ottaa testaus huomioon ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa sopimuksen teosta projektin päättämiseen ja ylläpitovaiheeseen. Koulutuksessa käydään läpi kaikki työvaiheet, jotka keskeisesti liittyvät testaukseen.

Testaus on tärkeä, usein liian vähälle huomiolle jäävä osa jokaista ohjelmistokehitysprojektia. Laadukkaalla, oikein ajoitetulla ja suunnitellulla testauksella voidaan varmistaa, että projektin aikataulu- ja laatuvaatimukset saavutetaan.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii testaajille, sovelluskehittäjille, projektipäälliköille ja kaikille ohjelmistotestauksesta yleensä kiinnostuneille.

Testauksen valmennusohjelman sisältö

Testauksen peruskäsitteet ja periaatteet

Testausorganisaation määrittely

 • Testaajan ja testausryhmän roolit ja taidot

Testausprosessi

 • Testausprosessin kehittämismallit

V-malli ja testaustasot

 • Yksikkötestaus
 • Integraatiotestaus
 • Systeemitestaus
 • Hyväksymistestaus
 • Regressiotestaus
 • Aloitustesti

Testaus ja ketterä ohjelmistokehitys

Testauksen ajoitus ja riskiohjattu testaus

 • Testityömäärän arviointi

Testaussuunnittelu

 • Testaussuunnitelma
 • Testitapaukset

Testityypit

 • Suorituskyvyn testaus
 • Käytettävyyden testaus
 • Tietoturvan testaus
 • Koodin katselmointi ja laatumetriikat

Testauksen automatisointi

 • Testien nauhoitus
 • Testiympäristön standardointi

Testitapauksen perusteet

 • Hyvä testitapaus
 • Testitapauksen laajuus
 • Tarkistuslistat

Ohjelmistoviat

 • Hallinta ja raportointi

Testaustekniikat

 • Raja-arvojen testaus
 • Ekvivalenssiluokat
 • Positiivinen ja negatiivinen testaus
 • Käyttötapauksiin pohjautuva testaus
 • Funktio- ja datalähtöiset tekniikat
 • Tutkiva testaus

Toiminnallisen testauksen testitapaukset

 • Käyttöliittymätestaus
 • Käyttötapaukset
 • Järjestelmien välisten liittymien testaus

Testitapauksen kuvaaminen

 • Eritasoiset kuvaukset

Testauksen raportointi

 • Virheiden hallinnan käytännöt

Testaustyökalut

 • Työvälineiden jaottelu

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Testimonials

 • Todella hyvä koulutus. Keskustelua oli paljon ja oli mielenkiintoista, kun ihmisiä oli eri aloilta. Itse koulutuksen sisältö oli mielenkiintoinen.
 • Paljon asiaa tuotu ymmärrettävälle tasolle, lähelle käytännön työtä.
 • Onnistunut kokonaisuus, kiitos!
 • Kouluttajalle vielä kiitos selkeästä selostuksesta.
 • Kouluttaja oli todella hyvä ja asiantunteva ja omasi monipuolista käytännön kokemusta testauksesta.
 • Kun opetettava asia on opettajalla niin selkärangassa että käsiteltävät asiat/aiheet pystyy selittämään laajasti JA samalla tiivistetysti, niin opiskelijalla on aika tavalla helppoa seurata/omaksua opetettavia asioita. Aivan ensiluokkaista!
 • Suosittelin jo koulutusta muille testausta aloitteleville työyhteisössämme.
 • Erittäin hyvä ja käytännönläheinen koulutus! Sain juuri sopivan annoksen testauksen teoreettista taustaa oman työni tueksi.

You might be interested in these courses: