FrontpageBusiness developmentAsiakaskeskeinen asiantuntija

Asiakaskeskeinen asiantuntija

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Ketterien asiakasprojektien onnistunut toteuttaminen edellyttää kovan substanssiosaamisen lisäksi erinomaista ja jatkuvaa asiakasymmärrystä. Asiakkaan tavoitteiden ja kontekstin jatkuva ymmärtäminen auttaa pitämään asiantuntijatyön raiteillaan.

Asiantuntijana menestyminen on lopulta kiinni asiakkaan näkemyksestä hänelle karttuneesta asiakasarvosta. Arvon ymmärtäminen sekä kartuttaminen osana asiantuntijatyötä edellyttää aloitteellista vuorovaikusta asiakkaan ja asiantuntijan välillä.

Kahden päivän erittäin vuorovaikutteisessa valmennuksessa on tarjolla käytännön työkaluja sekä harjoituksia asiantuntijatyöhön asiakasympäristössä.

Ensimmäisenä päivänä käsittelemme asiantuntijatyöhön liittyviä näkökulmia sekä niihin liittyviä ajatusmalleja. Toisena päivänä keskitymme asiakasarvon tunnistamisen, ymmärtämisen ja kehittämisen työkalujen sisältöön ja harjoitteluun.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu asiakasprojekteissa ja asiakasrajapinnassa toimiville asiantuntijoille.

Asiakaskeskeinen asiantuntija -koulutuksen sisältö

1. Päivä
Menestyminen asiantuntijana asiakkaan silmin

 • Arvostava vuoropuhelu
 • Missä on asiantuntijan huomio
 • Asiantuntijan roolit
 • Asiakasymmärryksen kartuttaminen
 • Luottamus ja sen luonti
 • Asiakasarvon käsite

2. Päivä
Käytännön työkaluja asiakasymmärryksen kasvattamiseen

 • Kysymysten käyttö
 • Toimeksiannon tavoitteet
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Tarpeen kartoitus ja kasvattaminen
 • Case harjoitukset

Valmennuksen ja sitä seuraavan arjen tueksi saa mukaasi syventävän taustamateriaalin joka toimii mainiona työkaluna koulutuksen jälkeen työssäsi.

Kouluttaja
Valmennuksen vetää Kalle Reunanen, joka on asiakkaaseen sekä arvoon keskittyvien liiketoimintamallien kehittämisen asiantuntija, valmentaja ja kouluttaja. Kalle on johdattanut tuhansia yritysjohdon sekä myynnin ammattilaisia asiakas- ja arvokeskeisen ajattelun soveltamiseen yrityksen johtamisessa. Kallella on pitkä kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, vaativan ratkaisumyynnin toteutuksesta, sekä asiakaskokemuksen mittaamisen ja johtamisen saralla useissa kansainvälisissä yrityksissä. Konsulttina ja johdon valmentajana Kallella on ollut aitiopaikka yli 400 yrityksen myynnin ja liiketoimintamallin kehityksessä. Kalle toimii asiakaspalvelukokemuksen mittaamiseen ja johtamiseen keskittyneen kansainvälisen SaaS -ohjelmistoyrityksen Surveypal Oy:n toimitusjohtajana.

 

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat klo 9.00-16.00. Aamukahvia tarjolla klo 8.30 alkaen.

You might be interested in these courses: