FrontpageMicrosoft AzureAZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Koulutus korvaa 31.3.2022 valikoimista poistuneet AZ-303 ja AZ-304 koulutukset.

Mikäli haluat oppia suunnittelemaan ja hyödyntämään Microsoftin Azure palveluita osana muuta infrastruktuuria, niin kurssi AZ-305 on sinua varten. Mikäli haluat tietää Azure palveluista osana kokonaisnfrastruktuurin kehittämistä, niin tämä on juuri sinulle sopiva koulutus. Tässä koulutuksessa ei niinkään konfiguroida toteutuksia, vaan mietitään, mitkä ovat parhaat vaihtoehdot tietyt infrastruktruurin osa-alueen toteuttamiseen Azuren avulla.

Tässä koulutuksessa ei konfiguroida palveluita, vaan keskitytään miettimään käytettävissä olevia palveluita ja niiden sopivuutta infrastruktuurin palveluiden tuottamisessa.

Koulutus valmentaa Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions –sertifoinnin testiin AZ-305.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

4 days


Price

1990 €

Kohderyhmä

Tämä kurssi soveltuu infrastruktuurien arkkitehdeille (kehittäjille), jotka suunnittelevat Azure-palveluiden hyödyntämistä omissa tai asiakkaiden infrastruktuurissa. Kurssin avulla voit tutustua Azuren palveluihin eri infrastruktuuriratkaisujen kannalta ja syventää jo aiemmin hankittua arkkitehtuurillista osaamista.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteet:

 • Opit valitsemaan Azuren infrastruktuuri palveluita
 • Saat näkemyksen eri palveluista ja niiden hyödyntämisestä
 • Pystyt suunnittelemaan Infrastruktuuria Azurea hyödyntäen

Esitiedot

Koulutukseen osallistujalla on hyvä olla seuraavat taidot:

 • Azure Active Directory
 • Azure compute-teknologiat (VM, containerit, serverless-ratkaisut)
 • Azure verkkopalvelut
 • Azure tallennusteknologiat

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions -koulutuksen sisältö

Module 1: Design governance and compute solutions

Lesson 1: Design for governance

 • Introduction
 • Design for governance
 • Design for management groups
 • Design for subscriptions
 • Design for resource groups
 • Design for resource tagging
 • Design for Azure Policy and Azure RBAC
 • Design with Azure Blueprints
 • Case study

Lesson 2: Design a compute solution

 • Introduction
 • Choose a compute service
 • Design for Azure virtual machine solutions
 • Design for Azure Batch solutions
 • Design for Azure Container Instances solutions
 • Design for Azure App Services solutions
 • Design for Azure Kubernetes solutions
 • Design for Azure Functions solutions
 • Design for Logic App solutions
 • Case study

Module 2: Design storage and data integration solutions

Lesson 1: Design a non-relational storage solution

 • Introduction
 • Design for data storage
 • Design for Azure storage accounts
 • Design for data redundancy
 • Design for Azure blob storage
 • Design for Azure files
 • Design for Azure disk solutions
 • Design for storage security
 • Case study

Lesson 2: Design a data storage solution for relational

 • Introduction
 • Design for data storage
 • Design for Azure SQL databases
 • Recommend a solution for database scalability
 • Recommend a solution for database availability
 • Design security for data at rest, data in transmission, and data in use
 • Design for Azure SQL Edge
 • Design for Azure Cosmos DB and tables
 • Case study

Lesson 3: Design data integration

 • Introduction
 • Design for Azure Data Factory
 • Design for Data Lake
 • Design for Azure Databricks
 • Design for Azure Synapse Analytics
 • Design a strategy for hot, warm, and cold data paths
 • Design Azure Stream Analytics solution for Data Analysis

Module 3: Design app architecture and monitoring

Lesson 1: Design an application architecture

 • Describe message and event scenarios
 • Design a messaging solution
 • Design an event solution (Event Hub and Event Grid)
 • Design an application automation solution
 • Design application lifecycle
 • Case study

Lesson 2: Design authentication and authorization solutions

 • Design for identity and access management
 • Design for Active Directory (B2B and B2C)
 • Design for conditional access
 • Design for identity protection
 • Design for access reviews
 • Design service principals for applications
 • Design for Azure key vault
 • Case study

Lesson 3: Design a solution to log and monitor Azure resources

 • Introduction
 • Design for Azure Monitor data sources
 • Design for Log Analytics
 • Design for Azure Workbooks and Insights
 • Design for Azure Data Explorer
 • Case study

Module 4: Design for networks and business continuity solutions

Lesson 1: Design network solutions Introduction

 • Recommend a network architecture solution based on workload requirements
 • Design for on-premises connectivity to Azure Virtual Networks
 • Design for Azure network connectivity services
 • Design for application delivery services
 • Design for application protection services
 • Case study

Lesson 2: Design a solution for backup and disaster recovery

 • Introduction
 • Design for backup and recovery
 • Design for Azure Backup
 • Design for Azure blob backup and recovery
 • Design for Azure files backup and recovery
 • Design for Azure virtual machine backup and recovery
 • Design for Azure SQL backup and recovery
 • Design for Azure Site Recovery

Lesson 3: Design migrations

 • Introduction
 • Evaluate migration with the Cloud Adoption Framework
 • Describe Azure Migration Framework
 • Assess your workloads
 • Compare migration tools
 • Migrate your databases
 • Select an online storage migration solution
 • Select an offline storage migration solution

You might be interested in these courses: