FrontpageAccessibilityVerkkosivujen saavutettavuus

Verkkosivujen saavutettavuus

Verkkosivut ja -palvelut ovat keskeisessä roolissa arkea ja niiden tulee olla yhtäläisesti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa julkiselle sektorille ja osalle yksityisiä toimijoita velvoitteen toteuttaa palvelut saavutettavina. Vaikka laki ei velvoittaisikaan, hyödyttää saavutettavien palvelujen toteuttaminen hyvin paljon myös palveluntarjoajaa itseään.

Saavutettavuus verkkosivuilla on sekä suunnitteluun että tekniseen toteutukseen vaikuttava piirre. Opi tuottamaan saavutettavaa verkkosisältöä kaikille käyttäjille.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

890 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille verkkosisällön suunnittelijoille, ylläpitäjille tai viestinnän ammattilaisille, jotka päivittävät ja luovat sisältöjä verkkosivustolle. Kurssilla käsiteltävät asiat ovat myös tärkeässä roolissa sivustojen teknisestä toteutuksesta vastaaville suunnittelijoille ja koodareille.

Esitiedot

Ei erityisiä esitietovaatimuksia, mutta verkon tekniikoiden ja toiminnan tuntemus auttaa asioiden sisäistämistä.

Verkkosivujen saavutettavuus -kurssin sisältö:

Mitä saavutettavuus on?

 • Mitkä asiat vaikuttavat saavutettavuuteen
 • Eri toimintaesteistä
 • Fyysiset rajoitteet; näkö, liike
 • Kognitiiviset
 • Iän mukanaan tuomat
 • Lukihäiriöt, dyslexia

Miten palveluita käytetään?

 • Miten näkövammaiset käyttävät nettiä
 • Ruudunlukijat; miten toimivat
 • Selaimet; selainkohtaiset erot
 • Käyttöjärjestelmäkohtaiset erot

Laitteiden fyysiset ominaisuudet ja käyttö

 • Näppäimistö
 • Hiiri
 • Kosketusnäyttö
 • Älypuhelimet

Sivujen rakenne ja sisältö

 • Sisällön järjestys
 • Navigaatio; parhaat käytännöt
 • Liikkuminen sivujen sisällä
 • Liikkuminen sivulta toiselle

Kuvat ja teksti

 • Luettavuuden varmistaminen
 • Oikea otsikointi
 • Selkeä kieli
 • Hyvät linkkitekstit
 • Typografia
 • Värien käyttö
 • Kontrasti
 • Kuvien ominaisuudet; alt-teksti
 • infografiikka

Sivuston ulkoasu ja saavutettavuus

 • graafiset elementit
 • Kuvat CSS-tyyleistä
 • Efektit; heittovarjot yms.
 • Animoidut efektit

Saavutettavuuden tasot

 • Mitä edellytetään
 • WCAG systematiikka ja tulkinta

Lainsäädännön asettamat vaatimukset

You might be interested in these courses: